I sin markedsføring benytter ofte butikker seg av tilbud om åpent kjøp. Slike beskrivelser er en del av markedsføringen, hvor formålet er å få kundene til å handle mer.

Butikker praktiserer slike åpne kjøp på en svært ulik måte, noe som fører til at det er vanskelig for forbrukeren å vite hva åpent kjøp faktisk innebærer.

Jussformidlingen mener at det er på høy tid med en klargjøring av hva som ligger i begrepet «åpent kjøp».

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Ulik praktisering

Ved kjøp i butikk mellom forbruker og næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven har ingen regler om åpent kjøp. Dette er et gode som butikker står fritt til å tilby kunden.

I mange tilfeller betyr åpent kjøp i butikk at en kan levere tilbake varen og få pengene tilbake. Begrepet «åpent kjøp» har imidlertid ikke et fastlagt innhold, så butikkene står fritt til å utforme vilkårene selv. Dette fører til ulik praktisering blant butikkene.

Les også: Alle tenker bare på seg selv. Det er bare jeg som tenker på meg

Eksempelvis krever Teknikkmagasinet ved åpent kjøp i butikk, at varen leveres tilbake «komplett i uskadd originalemballasje […] med alle tilbehør og fortsatt ha ubrutt plombering».

Power sin praksis på åpent kjøp i butikk er at en i utgangspunktet kan returnere varen via åpent kjøp, selv om emballasjen er brutt. Videre kan kunden teste produktet.

Nettbutikk og fysiske butikker

Også butikker som kun har nettsalg, bruker begrepet «åpent kjøp». Forbrukeren har utvidete returrettigheter ved nettkjøp etter angrerettloven. Som et konkurransefortrinn praktiserer mange nettbutikker en videre returrett enn det angrerettloven krever.

Det er dermed stor avstand mellom hva som tilbys under «åpent kjøp» ved nettbutikker og ved fysiske butikker.

Zalando skriver eksempelvis på sine nettsider under hyperlenken «100 dagers åpent kjøp» at kunden kan prøve varene, og at varene ikke behøver å returneres i originalemballasjen.

Det er problematisk at fysiske butikker bruker samme begrep som nettbutikker. Forbrukeren kan dermed få en forventning om at «åpent kjøp» i fysiske butikker også omfatter samme vide returrett som i nettbutikker.

Et ansvar

Jussformidlingen mener butikker har et ansvar overfor forbrukeren i å være tydelig på hva butikken tilbyr, og ikke dra nytte av et tvetydig begrep som «åpent kjøp» for å få kunder til å handle mer.

I dag må forbrukeren selv sette seg inn i hvilke vilkår butikken operer med for «åpent kjøp», noe som innebærer at en stiller høye krav til forbrukeren. Disse vilkårene står ikke alltid på kvittering eller nettside.

Der vilkårene står på kvittering og/eller nettside er vilkårene i mange tilfeller skrevet med liten skrift. Det kan stilles spørsmål ved om denne praksisen bryter med det ulovfestede lojalitetsprinsippet i kontraktsforhold.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Jussformidlingen er av den oppfatning av at det er behov for en klargjøring av hva en kunde egentlig kan forvente ved åpent kjøp.

Forbrukerhensynets sentrale plass i kontraktsretten taler i retning av at dersom det foreligger tvil om hvordan en skal tolke begrepet «åpent kjøp», så må uttrykket tolkes til forbrukerens gunst.