(Gudbrandsdølen Dagningen)

GD setter i en serie artikler og kommentarer søkelyset på aleneboende menn, og det faktum at det i Gudbrandsdalen eksempelvis er 1 700 menn som bor alene. Viktig, riktig og et tema som klart trengs belyst. Det er en samfunnsmessig utfordring med mange fasetter og innfallsvinkler.

Serien har startet godt, med faktabasert innhold og intervju med ulike menn om deres erfaringer og livssituasjon. Men, deretter forstår jeg lite av GDs vinkling.

I en kommentar på lørdag og i en artikkel tidligere i uken fremheves det hva menn bør gjøre. Fint. Men, hvem er det som får talerstolen til å ytre seg om hva menn må gjøre – jo kvinner.

Avslører holdninger

Kvinnene skal altså sette standard for hva som er i menns interesse. En sexolog som sier at «menn sikter for høyt», mens en kommentator mener at menn burde stå opp for seg selv.

Ja, så langt så greit. Det er en veldig viktig stemme inn i debatten. Men kommentaren på lørdag avslører en grunnleggende holdning og setter en standard som jeg reagerer sterkt på.

Les saken her: Er mors kjøttkaker fremdeles favoritten? Utvid horisonten!

Kunne en mann ha skrevet en slik kommentar om damer i Gudbrandsdalen som Kathrine Solbraa gjorde i GD på lørdag. Nei – svaret er kort og godt nei.

Oser av fordomsfullhet

Solbraa skrev blant annet; «kvinner som har vokst opp med at de skal si det de tenker, vil ikke trives på en gård eller i et lokalsamfunn der menns gamle holdninger råder».

Dette formelig oser av fordomsfullhet mot Gudbrandsdalens menn og lokalsamfunn og bidrar til å sementere myter om hva den moderne kvinne åpenbart tenker om menn på bygda. Kanskje dere burde blitt bedre kjent med menn på bygda?

Videre sies det «Vi damer er opplært i at vi kan få til like mye som menn. Nå må kara vise at de kan matche oss damene». «Vi damer er opplært til at vi kan få til like mye som menn». « Gutter må motiveres til å gjøre det bra på grunnskolen, til å ta videre utdanning og til å reise ut og se livet på den andre siden av skigarden.»

Hva menes egentlig med dette? Er mennene ikke bra nok? Er ikke et fagbrev, en håndverker bra nok – må de alle ha lange teoretiske utdannelser? I så fall er vi samfunnsmessig ille ute å kjøre.

God nok

Det virker også som om GD sin kommentator tenker at alle menn på bygda ikke har vært utenfor egen kommunegrense. At de alle er med i en slags realityserie om enkle avstumpede fyrer. Ja, det er ikke rart det blir mange aleneboende menn om kvinner indoktrineres med slike fordommer.

Jeg tenker tvert imot at et viktig poeng er å fortelle mannen at han er god nok. At han mestrer det han skal. At han har de egenskaper han skal ha.

Her overlater kommentaren igjen mannen til et samfunn hvor han defineres som å ikke være god nok. Ja, det er rett og slett bensin til bålet.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Jeg vil mene at noe av poenget med kvinnefrigjøringen var og er å frigjøre kvinner fra et patriarkat der menn definerer hva som er i kvinners interesse. Da kan vi ikke spasere rett inn i et nytt samfunn der kvinner skal definere hva som er i menns interesse.

Det handler om likestilling, det handler om frigjøring, også dette. Mann, du er god nok!