Gå til sidens hovedinnhold

Er ille nok at en må betale skatt for å kunne spise, drikke og gå på do

Hvordan løse boligproblemet? Ingen eiendomskatt på primærbolig er ett av flere forslag fra Kristoffer Soldal Lillemoen.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Hvordan løse boligproblemet?

Personer med fast jobb og inntekt burde få lettere lån til bolig uavhengig av egenkapital. Det er betalingsevne som burde være viktig ved lån, ikke oppsparte midler. Dette gjør det raskere å komme inn på boligmarkedet, gir ikke umiddelbare fordeler til dem med foreldre med kapital.

Les også: Dårlige og ulogiske løsninger på den innbilte krisen i boligmarkedet kan gjøre vondt verre

BSU-ordninger burde være mer fleksibel. Jeg selv måtte betale tilbake BSU da jeg hadde bygd bolig selv og ikke kjøpt bolig eller fått andre til å bygge bolig til meg. BSU burde også kunne løses ut til depositum for leie og betale leie av primærbolig. Også renovering og oppussing av primærbolig. Og ikke bare når en skal betale fagfolk, men også for innkjøp av byggevarer som går til primærbolig.

Fokusere på mindre utleieboliger

Stor skatteøkning på sommerhus som kunne blitt brukt til primærbolig definert av gitt kommune. Betydelig skatt på sekundær bolig over en viss størrelse. Få utleiemarkedet til å fokusere på mindre boliger rettet mot studenter og personer som ikke har behov for større boareal, fremfor eneboliger og større leiligheter som skal fungere som primærbolig for barnefamilier. Om en vil at noen skal jobbe et sted, må også boligene være tilgjengelig for dem som bor der.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Fjerne eiendomskatt på primærbolig, men heller øke betydelig på sekundærbolig, sommerhus og hytte tilknytter kommunale tenester.

Kommunal plan for boplikt av eier som en del av reguleringsplanen i visse områder for å avgrense potensielle tomme hus og leiligheter som investeringsobjekt. Dette kan for eksempel være et og annet leilighetskompleks og byggefelt.

Gjøre det attraktivt å bo utenfor by

Betydelig utbedring av kollektivtransport ut mot nærliggende områder rundt by, dette spesielt tog eller liknende. Ha som mål at det skal være mulig å komme én mil på 10 minutter døgnet rundt. Gjøre det mer normalt å bo større utenfor by og samles i by eller regionale senter for å gå på jobb.

Helsevesken, politi, brannvesen med mer inn mot sentrum, boliger rundt sentrum. Gjøre det populært og attraktivt å bo utenfor by mer enn å bo i by eller sentrumnært. Dette holder på å skje, men hadde vært kanskje bra om det var en mer gjennomgående plan for gjennomførelse.

Les også: Damene du ikke vil ha på døra

Ingen eiendomskatt på primærbolig. Det burde være en menneskerett å kunne ha bolig, et sted å kunne bo. Noe som det også er. Ikke begrense denne ved plikt til å betale skatt på primærbolig som en har betalt skatt for å kunne kjøpe, skatt på inntekt en har kjøpt for og kanskje også ender opp med å betale formueskatt på.

Skatt på inntekt, ingenting mer

Det er ille nok at en må betale skatt for å kunne spise, drikke og gå på do. Skatt på inntekt, ingenting mer. Bundet formue, ingen skatt, tar en utbytte eller likviderer aksjer eller på annen måte får inntekt, skatt på inntekt som alle andre. Ingen avkorting eller unntak.

Øke rentene. Dette vil presse boligprisene ned da kjøpekraften synker. Potensielle lånebeløp vil synke, det blir mindre gjeld å håndtere. Det blir mer påskudd for å betale gjeld fremfor å akkumilere gjeld. Når prisveksten overgår renter og avdrag, blir lån en investering for salg.

Om en vil tjene penger med lave renter kan en i prinsippet kjøpe boliger med lån, betene lånet og selge boligen for forteneste. Dette er boligspekulasjon lagt til rette med lave renter. Det oppleves kanskje gunstig for boligkjøpere generelt at det er lave renter, men ikke la dere lure. Boliger blir dyrere når det er ubegrenset marked for investering grunne lave renter.

Benytte tomme boliger

Om en har penger kan en merkelig nok kjøpe og selge boliger av hverandre uten risiko, for hver gang en selger har en tjent penger og hver gang er kjøper vil en sikre fremtidig inntekt og holde prosessen i gang. Boliger blir slik ikke et sted å bo, men en måte å tjene penger på.

Det er også regioner i dette landet som trenger arbeidskraft og har tomme boliger. Ofte boliger med lave kostnader. Kommuner kunne kjøpt disse boligene og gitt dem til eventuelt. nyinnflyttere mot at de bor og jobber der en viss periode, for eksempel 10 år eller mer. Tomme boliger blir brukt, samfunnsfunksjoner blir fylt, samfunn holder seg i live.

Og best av alt, kommunene vil trolig få igjen store deler av, om ikke alle, kostnadene, gjennom skatteinntekter. Problemet er at kommunene er ofte bundet av kortsiktighet gjennom årsbudskjett. Det burde være plan for både 5, 10 og 25 år budskjett i kommune og fylke. Om en gjør en investering for å spare penger på sikt, burde dette lønne seg.

Femårsbudsjett

Per nå er det mer lønnsomt å reparere og utbedre feil og mangler på neste årsbudsjett fremfor å gjøre det riktig første gangen. femårsbudsjett ville løst dette, ved at økte kostnader et år blir reflektert ved besparelse i utgifter i kommende år. Kommuner burde heller ikke ha mulighet til å ta opp lån av andre aktører enn stat og fylke, og lånet er i form av reduserte midler over avtalt periode som en nedbetalingsplan.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Gjennomgang av byggtekniske krav til primærbolig. Eksempelvis. mindre bruk av isolasjon som fører til mindre bruk av ventilasjon kunne være et punkt. Det blir lite hensiktmessig å ha såpass mye isolasjon og tetting av hus for å redusere engergiforbruk ved oppvarming, men samtidig øke energiforbruket ved ventilasjon. En sparer ikke akkurat strøm ved å måtte ha ventilasjonssystemer på året rundt, også i perioder der en tidligere hadde brukt mindre strøm grunnet mindre oppvarming.

Bidrar ikke akkurat til lavere boligpriser

Uansett bidrar økte kostnader ved husbygging også til økte kostnader ved boligkjøp. Det er ikke alltid klimapolitikk er miljøvennlig, men heller skyver problemet over på noe annet. Hogge ned trær for å bygge sykkelstier i områder der en ikke en gang vil ha sykkelstier er vel ikke akkurat miljøvennlig.

Å fjerne muligheten til effektiv forflytting ved egen bil, el-bil eller ikke, slik at en blir tvunget til å bo mer sentralt før en har etablert infrastruktur til å imøtekomme eventuell forflytting mindre sentralt, bidrar ikke akkurat til lavere boligpriser sentralt. En ting er hvor folk vil bo, en annen kan være hvor folk må bo.

Kommentarer til denne saken