I Hege Bae Nyholt sitt innlegg i Nettavisen kan det synes som om Rødt tar på seg rollen som tryllekunstnere.

Hun påstår å være moren til Harry Potter, dersom barnehagebygg er vanlig næringsvirksomhet.

Dette er saken: Hvis dette er vanlig næringsvirksomhet, er jeg mora til Harry Potter

Sparing av skattepenger

Det er faktisk slik at de private ble invitert inn for å bygge opp kapasitet i Norge, der det offentlige trengte hjelp.

Som motytelse skulle betalingen være noe lavere enn det offentlige betalte for egne barnehager.

Les også: Svenske eiendomsspekulanter betalte norsk barnehageprofitt

I perioden siden 2000 er det bygget private barnehager for over 30 milliarder kroner. Analyser viser at hvis det offentlige skulle bygget dette selv, ville det kostet 28 prosent mer.

Private har bidratt med sparing av offentlige skattepenger på nesten 10 milliarder, bare på bygg.

I tillegg har vi fått flere kvinner ut i arbeid ved at barnehager nå er et krav og ikke et gode for de heldige.

Et press på de private

Private som har bygget eiendommene har påtatt seg en risiko ved at de får ikke betalt hvis det ikke er barn i barnehagen. Det ligger dermed et press på de private til å levere høy kvalitet og tiltrekke barn til barnehagen.

Dette er næringsliv hvor betalinger er knyttet opp til den risikoen en tar.

Med private gründere på eiersiden har barnehager nå blitt en næring og en suksesshistorie på offentlig/privat konkurranse. Kvalitet og valgfrihet er styrket og med på dette har vi fått et eiendomsmarked for barnehager.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Her kjøper private selskaper av hverandre og det omsettes også mellom offentlig og private. Eiendommene kan omsettes og forvaltes helt uavhengig av driften av de myke tjenestene.

Norge burde være glade

AS Norge står fritt til å kjøpe all infrastruktur i Norge, men hvorvidt det er til skattebetalernes beste er egen debatt.

For norske barnehager har SBB stått for en stor del av kjøpet og med disse kjøpene er Norge blitt tilført flere milliarder av kapital som overføring fra investorer til private gründere som satset når Norge ba om hjelp.

Norge burde være glade for all kapital som kommer inn til Norge og det på et tidspunkt hvor eiendomsprisene var på sitt høyeste.

Tenk hvis Rødt hadde fått gjennomslag for å bruke skattepenger til å kjøpe eiendommene mens prisene var på topp.

Les også: Alle barn er kriminelle

Risiko for suksess eller tap

Nyholt hevder videre at barnehagesektoren har blitt tappet for milliarder som følge av salg av eiendommer. Som for alle som har investert i eiendom og hatt den en 20 års periode, så har de hatt verdistigning.

Det offentlige valgte å ikke eie selv og har lagt risikoen for suksess eller tap over på de private. Dette er verdistigning og har bidratt til kapital inn til Norge, som senere igjen beskattes.

Membranen til badekaret Rødt henviser til gir nok bedre nytte andre steder i offentlig forbruk.