Gå til sidens hovedinnhold

Er Sp enig med Senterungdommen?

Senterungdommen vil fjerne ulven fra Norge. Oppfordrer Senterpartiet til å svare på om de mener det samme som sitt eget ungdomsparti.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Oppland Arbeiderblad

Jeg synes det er hårreisende og grotesk fra Senterungdommen å ville fjerne ulven fra Norge. Dette strider mot all sunn fornuft.

Senterungdommen er villige til å sette biologien og økologien på sidelinjen i jakten på velgere. Ikke bare er dette forslaget naturstridig, det strider mot Norges eget lovverk gjennom Naturmangfoldloven, hvor det står at alle naturlig tilhørende arter skal sikres langsiktig overlevelse. I tillegg går det i mot Norges internasjonale forpliktelser som vi har gjennom Bernkonvensjonen.

Dette er saken: Senterungdommen vil fjerne all ulv i Norge

MDG mener at ulven er en er en naturlig del av økosystemet og av norsk natur. Ulven regulerer bestandene av hjortevilt og elg, og bidrar med å holde byttedyrbestandene friske. Ikke minst har ulven egenverdi og verdi for norsk kultur.

I følge WWF holdes rovdyrene i Norge nede på et allerede kunstig lavt nivå, hvor de er truet av utryddelse. Ulven i dag er i kategorien «kritisk truet.»

Stortinget har fastslått at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv, og at rovdyrene våre skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte. Ulven er, om vi vil det eller ikke, en del av vårt biologiske mangfold.

Forslaget senterungdommen kommer med her viser en manglende respekt for naturen og artsmangfoldet. Norge har både et etisk og juridisk ansvar for å bevare ulven.

Les flere saker fra Norsk debatt her

MDG vil satse på tiltak som forebygger rovdyrtap og øke støtten til tiltak som gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt.

Nå bør Sp svare på om de mener det samme som sitt eget ungdomsparti.

Kommentarer til denne saken