Erna Solberg advarte nylig kraftig mot hva som vil skje med skolepolitikken dersom det blir et regjeringsskifte. Det Solberg mener man bør frykte er det hun kaller «SV-skolen».

Landets statsminister går så langt som å si at Sosialistisk Venstreparti sin potensielle påvirkning i skolepolitikken «vil være skadelig for norske elever og den norske skolen». Solberg lister opp hva hun mener «vil være skadelig» med SV i regjering:

«De vil fjerne fraværsgrensen, redusere læringstrykket, fjerne karakterene i orden og oppførsel for alle elever og forsøke med karakterfri 8. klasse. Til slutt tar jeg med at de vil fjerne firerkravet i matematikk på lærerutdanningen».

Advarer mot det menneskelige

At dette blir pekt på som «skadelig» for elevene, framstår som et stort paradoks for mange av oss som jobber i skolen. Alt Solberg advarer mot vil gjøre skolehverdagen mer romslig og menneskelig, for både elever og lærere.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi erfarer til og med det motsatte: Høyrepolitikkens testing og fraværsgrenser medfører mye stress. At et regjeringsskifte vil «redusere læringstrykket» høres ikke bra ut, men det handler om at elevene skal jobbe på skolen og få ettermiddagen fri, akkurat som oss voksne.

De skal få slippe lekser etter en lang skoledag. Tenk om vi voksne måtte jobbe overtid hver dag – det er vel mer sannsynlig at det er mer «skadelig» enn det å ha fri etter jobb?

Prestasjonskultur

Hvorvidt fraværsregelen bør avskaffes, kan diskuteres, men: Urealistisk høyt læringstrykk, unødvendige karakterer og testing i skolen er det som kan være «skadelig» for elever. Det er prestasjonskulturen i dagens skolepolitikk som kan gjøre barn og unge syke.

Les også: Balansekunst for Jonas

Det er merkelig at statsministeren går ut og advarer mot det som er en rekke helsefremmende tiltak for ungdom. Hvordan kan det være «skadelig» at en 13-åring ikke får målt sine prestasjoner i tallkarakterer?

Eksamensthriller

Vårens pinlige eksamensthriller med Guri Melby i spissen, hjalp heller ikke dagens regjering med å overbevise i skolepolitikken. Solberg kan umulig tenke på elevenes beste når hun sier at en skole med mindre karakterpress, oppførselsanmerkninger og lekser er «skadelig for norske elever og den norske skolen».

Det eneste en slik skole er «skadelig» for er regjeringens testing og statistikk.

«SV-skolen», velkommen skal du være.

Hilsen lærer.

Les mer fra Norsk debatt