Tidligere denne måneden dro statslederne til Danmark og Østerrike til Israel der de hadde et møte med den Israelske statsministeren for å forhandle frem et vaksinesamarbeid.

Erna fikk også en invitasjon fra den Israelske statsministeren. Hun takket imidlertid nei, fordi det ble gjort en helsefaglig vurdering som konkluderte med at Norge ikke hadde noe mer å hente fra et samarbeid med Israel.

Men denne avgjørelsen ble tatt for over en måned siden.

Les også: Gled deg over hver vaksinemotstander fordi du rykker stadig fremover i køen

Satt flest vaksinedoser

I dag vet vi at Israel er det det landet i verden som har satt flest vaksinedoser per innbygger, de har klart å sette to doser på mer enn 45 prosent av den totale befolkningen, det er en sterk kontrast i forhold til Norges 4,3 prosent.

Møtet som Erna ikke ville være med på handlet ikke bare om håndteringen av Covid-19. Den Israelske statsministeren Benjamin Netanyahu foreslo også et fremtidig samarbeid om pandemiberedskap, noe Norge også kan tjene enormt på å slutte seg til.

Israel er blant verdens fremste nasjoner når det kommer til medisinsk forskning, dette beskriver den Israelske statsministeren elegant i sitt brev til statsministerens kontor. Der nevner han blant annet hvordan Israel er i ferd med å utvikle en revolusjonerende vaksine som kan tas i pilleform, før han inviterer Norge til å samarbeide om storskala vaksineproduksjon.

Israels hypereffektive distribusjonssystem har gjort de i stand til å sette opp til 250 000 doser per dag, ifølge Netanyahu.

Den jødiske staten klarer sannsynligvis å vaksinere like mange på 2-3 dagersom Norge har klart helt siden desember.

Hadde muligheten til å samarbeide

Regjeringen bør nå utnytte sjansen nå til å inngå et forpliktende forsknings- og teknologisamarbeid Israel, landet som har vært en av verdens viktigste teknologileverandører helt siden opprettelsen i 1948.

Ernas Israel-nei blir enda mer ufattelig når vi også tar i betraktning hvor mislykket EUs vaksinasjonsprogram har vært, noe et stort flertall av unionens innbyggere sier seg enige i.

En undersøkelse fra YouGov viser blant annet at 58 prosent av tyskere og omtrent halvparten av briter (52 prosent) og franskmenn (47 prosent) mener EU har håndtert utrullingen av vaksiner dårlig. Fremfor å få i gang massevaksineringen så fort som mulig, har EU fokusert mest på kostnadene av vaksinasjonsprogrammet.

Land som Israel, Storbritannia og Emiratene har derimot vært villige til å ta større kostnader for å komme i gang raskest mulig, og det har resultert i at de har satt langt større vaksinedoser per innbygger enn EU-landende. I disse landende går smittetallene ned og veien til en trygg og risikofri gjenåpning av samfunnet er langt kortere enn i et land som Norge.

I etterpåklokskapens navn

Utviklingen på vaksinefronten har vært uforutsigbar, og regjeringen har utvilsomt hatt en svært krevende jobb med å håndtere pandemien. Men i etterpåklokskapens navn kan vi slå fast at de landende som står utenfor EU har fått vaksinert langt flere innbyggere på mye kortere tid enn de som kun har basert seg på EUs kaotiske vaksineprogram.

Vi stiller oss derfor uforstående til at regjeringen sier blankt nei til et samarbeid som vil tjene nasjonen og innbyggerne både på kort og lang sikt.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Heldigvis er det ikke for sent å snu. Regjeringen kan fortsatt ta initiativ for å bli med i omfattende vaksine- og teknologisamarbeid med Israel. Et samarbeid som vil gi Norge kompetanse som kan redde mange liv.

Det vil også være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering for Norge å kjøpe parallelle vaksineløp, slik som Østerrike og Danmark nå gjør. Jo tidligere vi får vaksinert de eldre og sårbare, jo fortere får startet gjenåpningen, og jo bedre for økonomien.

Det er verdt å nevne at både Østerrike og Danmark er EU-land som følger EUs vaksinasjonsprogram, men det har ikke hindret de fra å gå egne veier for å beskytte egne innbyggere. Norge bør gjøre det samme.

Det er på tide at regjeringen lytter til Frp og setter norske interesser først i kampen mot koronaviruset.

Bendik Sæther Wessel og Arild Belsås Svendsli, leder i Trondheim FpU og 6. stortingskandidat for Sør Trøndelag Frp og styremedlem i Trondheim FpU, Trondheim