Slik går det når politikere som selv aldri har skapt en krone skal få siste ordet i en budsjettforhandling.

Da Frp forlot Solberg-regjeringen, karakteriserte Sylvi Listhaug det som å slippe ut av fengsel. Nå kan hun begynne å forberede seg på en slags form for hjemmesoning.

Fotlenken er i praksis den politikken SV-leder Audun Lysbakken og hans finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, forsøker å få gjennomslag for i budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Lysbakken og Kaski sin totale mangel på kunnskap om en lønnsom og bærekraftig næringspolitikk, vil føre til dramatiske konsekvenser for privat norsk næringsliv, norske bedriftseiere og norske gründere.

For mange av disse vil det oppleves som straff å bo i Norge, og en rekke norskeide virksomheter vil få nye hovedkontorer utenfor landets grenser.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Elleville krav

Under de såkalte regjeringssonderingene på Hurdalssjøen tidligere i høst, valgte statsminister Jonas Gahr Støre å vende det døve øret til de mest elleville kravene fra Audun Lysbakken.

Kravene ble muligens overdøvet av latteren fra Trygve Slagsvold Vedum, som fikk det som han ville. En regjering bestående av Ap og Sp. Men SV-spøkelset er fortsatt høyst tilstedeværende, også for finansminister Vedum. Nå må han forholde seg til langt mer krevende gjøremål enn å drikke kaffe med de Frp liker å kalle «folk flest».

Jeg ser ikke bort fra at Vedum uansett ville fått kaffen i vrangstrupen om han kombinerte inntaket av koffeindrikken med lesing av SVs alternative budsjett.

Eksempelvis vil Audun Lysbakken & Co øke formuesskatten med hele 18 milliarder kroner i året, blant annet ved å øke den kraftig for aksjer og driftsmidler. Videre vil SV øke inntektsskatten med ni milliarder kroner, gjennom en saftig økning av utbytteskatten, øke den generelle satsen og innføre et nytt trinn som øker marginalskatten for de høyeste inntektene. I tillegg vil Arbeiderpartiet og Senterpartiets foretrukne budsjettpartner øke selskapsskatten til 23 prosent.

Forslagene serverer gode, norske virksomheter på et sølvfat for utenlandske investorer og oppkjøpsfond. Selv med dagens skatteregime har vi sett hvordan utlendinger forsyner seg av våre selskaper. Ganske enkelt fordi de ikke har formuesskatt.

Selv ikke Ali kaffe kurerer den slags gruff.

Her kan du lese flere kommentarer fra Jan Petter Sissener

Oljerus blir bakrus

I Norge har vi siden 60-tallet vært ekstremt bortskjemt med de enorme inntektene oljen har gitt oss. Norske politikere har fått misunnelige blikk fra utenlandske kollegaer, som ikke har kunnet smøre sine lands statsbudsjetter med oljekroner.

Norske politikere, uavhengig av partifarge, har imidlertid ikke sett lengre enn nesa rekker. De har blitt blendet av en stadig høyere saldo på oljefondet, og ikke prioritert å finne svaret på det helt elementære spørsmålet: Hva skal Norge leve av etter oljen?

Når oljerusen omsider legger seg, venter en dundrende bakrus. Med unntak av noen få norske gründere og bedriftseiere, er det stort sett utlendinger som eier private virksomheter i Norge. De genererer i liten grad inntekter til den norske statskassa.

Mens SV, og for så vidt også Arbeiderpartiet, skriker opp om omstillingen av norsk arbeidsliv og behovet for nye arbeidsplasser, gjør de alt de kan for å bidra til det stikk motsatte. Det blir ikke flere folk i arbeid, nye grønne arbeidsplasser og større skatteinntekter ved å straffe de som faktisk skaper arbeidsplassene.

Jeg er ikke ett sekund i tvil om at norske bedriftseiere vil flytte sine virksomheter ut av Norge dersom SV får gjennomslag for sin mildt sagt næringsfiendtlige politikk.

En politikk som er klekket ut av personer som Audun Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski, personer som aldri har skapt en krone selv.

Les også: Politikerne har slåss med nebb og klør for hemmelighold og null vilje til å gå til bunns i skandalene

Økte forskjeller

Den nevnte duoen og deres kumpaner får også vondt i hodet bare de hører ordet «privat». Det er på høy tid at norsk venstreside i politikken begynner å ta innover seg at det ikke finnes noen eksempler på at offentlige tjenester er bedre enn private.

Det er heller ikke slik, som Lysbakken og Kaski forsøker å fremstille det, at det er store forskjeller i Norge. Vi bor faktisk i et land som er blant de landene i verden med minst forskjeller. Det er imidlertid god grunn til å tro at forskjellene vil øke i tiden fremover, ikke minst dersom SV får gjennomslag for den galskapen deres alternative statsbudsjett inneholder.

Les mer fra Norsk debatt her

Blant annet tyder det meste på at renten skal økes i flere omganger. Det rammer naturlig nok hardest for de privatpersonene som allerede har utfordringer med å betale sine månedlige avdrag.

Når enda flere blir arbeidsledige, blant annet som følge av at bedrifter må legge ned eller flagge ut grunnet SVs skatteregime, blir det naturlig nok også mindre skatteinntekter. Parallelt må også Nav utbetale mer i trygd og dagpenger.

Jeg kunne fortsatt, men alle forstår at dette regnestykket ikke går opp – ja, bortsett fra Audun Lysbakken og hans meningsfeller.