Oslos samferdselsprosjekter sprekker, og ny finansiering må til. Nok en gang blir det trolig bilistene som må betale, selv om det finnes andre finansieringsmuligheter.

Oslo har store ambisjoner om å bygge ut kollektivtransporten i årene som kommer. Dette kommer til å bli kostbart, og det har vært vanskelig å få på plass finansiering.

Dette har ikke minst blitt vanskelig fordi kostnadene ved prosjektene har gått i været. Dette har ført til at Oslos trafikkplan nå er i krise, kan Aftenposten melde.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Enorm kostnadssprekk

I Oslo-området ligger det en rekke store samferdselsprosjekter inne med felles finansiering gjennom Oslopakke 3 som reforhandles hvert fjerde år.

Forhandlingene skjer mellom staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Finansieringskildene er statlige midler, bompenger og billettinntekter på kollektivtransporten. Når det skjer kostnadssprekk i prosjektene, må finansieringen økes tilsvarende eller - prosjekter utsettes.

Ifølge Aftenpostens kilder er det nå snakk om at det mangler inntil 10-12 milliarder kroner for å gjennomføre planlagte prosjekter frem mot 2030. Herunder Fornebubanen som ser ut til å bli enda en milliard dyrere enn dagens styringsramme på 16,2 milliarder kroner.

Bilistene skal tas enda en gang

Hver gang det har manglet penger til store samferdselsprosjekter i og rundt hovedstaden har politikerne pekt på bilistene og skrudd opp bompengesatsene. For blant annet å finansiere Fornebubanen, ble bompengene skrudd kraftig opp i 2017 og ytterligere i 2019, til store protester fra bilistene.

Nå ligger det altså an til en ny runde. Ved siden av finansieringsbehovet, så bruker Oslo-politikerne, med MDG i front, også bompenger som sitt fremste våpen i krigen mot bilen. I november meldte MDG at partiet ønsker å skru bompengene kraftig opp enda en gang.

Det kommer snart til å skje.

Dessuten har bompengeinntektene i Oslo gått betydelig ned de siste par årene, til tross for saftige takstøkninger. Det skyldes at stadig flere har gått over til elbil, der bomtaksten hittil har vært lav.

En ny økning i bompengesatsene i Oslo kommer derfor etter all sannsynlighet til å innebære et kraftig hopp i satsen for elbiler. Dermed blir det også slutt for den grønne bompengepolitikken som skal lokke folk bort fra bensin og diesel.

Sykkelsatsing uten mening

Mens bilistene virkelig må betale, så øser Oslo kommune ut penger på andre områder.

Innen samferdsel fremstår den voldsomme satsingen på sykkelveier som det mest luftige prosjektet. Målet til Oslo-byrådet er at 20 prosent av reisene skal skje med sykkel innen 2023 og 25 prosent innen 2025.

Det er absolutt ingen mulighet for at disse målene skal nås. Andelen som reiser med sykkel er i området syv-åtte prosent ifølge reisevaneundersøkelser.

Dette hindrer ikke Oslo-byrådet satse tungt på sykkelveier. Hele 13,5 milliarder kroner er planlagt brukt til dette.

Sykkelveier befolkningen altså i begrenset grad vil bruke.

Her kan du lese flere kommentarer fra Kjell-Magne Rystad

Ran på ran

Samferdselspolitikken i hovedstaden er altså preget av ambisiøse planer både for kollektivtransporten og sykkel.

Samtidig er det svært liten vilje hos kommunen til å betale for dette, selv om det er prosjekter i kommunens regi. Hver gang noe skal finansieres innen samferdsel i hovedstaden, er det bilistene og staten det pekes på.

Dette skjer selv om Oslo kommune også øker inntektene sine på annet vis. Det sittende byrådet har innført eiendomsskatt.

De siste månedene har Oslo kommune fått en ny stor inntektskilde som gjør at milliardene vil fosse inn i kommunekassen. Det skyldes den kraftige oppgangen i strømprisene.

Oslo kommune, som eier av Hafslund, er Norges nest største kraftprodusent. Dette innebærer at mens innbyggerne blør med skyhøye strømregninger, så kan byrådsleder Raymond Johansen le hele veien til banken.

For mange av Oslos innbyggere føles de skyhøye strømregningene fra kommunens kraftselskap som et ran. Samtidig planlegges et nytt ran av de samme innbyggerne gjennom bombrikken.

Det blir ran på ran det – byrådsleder Johansen.

På tide å åpne kommunekassen

Når kraftmilliardene nå strømmer inn i Oslos kommunekasse, er det liten grunn til å føle noen sympati med Oslos politikere for at samferdselsprosjektene blir dyrere. Vi har også sett at evnen i Oslo kommune til å styre store prosjekter er ganske mangelfull. Det er i så måte nok å nevne vannforsyningen.

Ikke minst kan kommunen også prioritere bedre. Store deler av den overambisiøse sykkelsatsingen kan med fordel skrotes. Befolkningen kommer uansett ikke til å bruke sykkel i det omfang kommunen målsetter. Mange milliarder kan hentes fra sykkelsatsingen og heller brukes på kollektivprosjekter.

Det kan i alle fall ikke forventes at bilistene har noen forståelse for et nytt stort bompengehopp nå. En ny smell på toppen av strømregningene blir altfor mye.

Les mer fra Norsk debatt her

Vil Oslo kommune bygge kollektivtransport i tråd med planene, så får kommunen også åpne kommunekassen for å gjøre nettopp det. Ifølge finansbyråd Einar Wilhelmsen har kommunen nemlig orden på finansene, selv før det ble klart at strømprisen gikk til himmels.

Kraftmilliardene strømmer inn i kommunekassen og betales av byens innbyggere. Da kan ikke innbyggerne betale enda en gang gjennom økte bompenger.

Det er ikke tiden for et nytt bompengeran nå, men det vil trolig likevel komme.