(Nordnorsk debatt)

Alle politisk interesserte mennesker i Norge vil ha nytte av å studere forestillingen Støre-regjeringen har satt opp på Nesna i Nordland.

Nordland Teater kunne knapt gjort det bedre. Det er komedie og tragedie på en gang, fremført i flere akter før endelig teppefall onsdag. Og forestillingen kan få langt mer alvorlige følger enn at store velgergrupper på Helgeland er lurt trill rundt og ført bak lyset.

Det siste ser det ut til at Regjeringen ikke bryr seg om. Aps nestleder Bjørnar Skjæran og ulike Sp-politikere var høyt og lavt i valgkampen og i presentasjonen av Hurdalsplattformen. Sp og SV gikk lengst og lovde selvstendig gjenoppstandelse av den tradisjonsrike utdanningsinstitusjonen på Nesna. Saken ga god uttelling i velgermarkedet og lokal jubel fra bunadskledde helgelendinger da plattformen ble lagt fram.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hva i all verden har skjedd etterpå? Nå viser det seg at Nesna-folket og Helgeland avspises med å tilbakeføres til Nord universitet, institusjonen som stemplet dem som mindreverdige, helt uten faglig substans og kvalitet.

Det brutale maktgrepet Nesna blir offer for er litt av et mageplask fra Senterpartiet som markerer seg mot bruk av tvang for å holde liv i utdaterte kommune og fylkesgrenser.

Hva som enda verre er, er hvilken ny politisk standard som nå er etablert av Støre-regjeringen. En institusjon innenfor høyere utdanning kan altså først legge ned en avdeling eller lokal enhet i sin egen portefølje.

Så kan de vente på at en ny regjering gjenoppretter tilbudet og gir institusjonen en gullkantet avtale: De beholder alle pengene de tjente på å legge ned tilbudet - og får faktisk tilleggsbevilgning for å gjenopprette det!

Sannsynligvis kan slike ting skje kun i et land som flyter over av oljepenger, og der faglige vurderinger konsekvent settes til side av ulike regionalpolitiske hensyn, slik vi altfor ofte har sett på et annet område i nord; helsepolitikken.

Det er dyrt og krevende å drive lærerutdanning. Finansdepartementet har beregnet at det vil koste om lag 150 millioner kroner å reetablere en fullverdig institusjon på Nesna slik den framsto i 2015. Det kan virke som regjeringen har fått sjokk når de fikk se hva deres egne valgløfter faktisk koster.

Les også: Mens Jonas og Audun flyr høyt, er Trygve i møkkakjelleren

Men å betale regningen ved å tvinge Nesna inn under den institusjonen som har lagt tilbudet ned, Nord universitet, er faktisk på grensen til umoralsk og politisk uakseptabelt.

Hele universitets- og høyskolesektoren opplever kutt i 2022. Nå er alle rektorer og styreledere i hele landet spent på å få vite hvordan det nye tvangsekteskapet mellom Nesna og Nord skal finansieres. Hver krone Nord får i bonus er jo et signal om hvor lønnsomt det vil være å legge ned institusjoner som Regjeringen litt senere redder.

Tilfellet Nesna er først og fremst en tragedie for de unge i Nordland. Lærerutdanningen i den delen av landet med størst mangel på lærere, ligger med brukket rygg. Og etter å ha blitt brukt som lokkemat for velgerne på Helgeland, har Nesna endt opp med å bli spist levende av den nordnorske regionalpolitikken og gamle fylkeslogikken.

Dette er historien om eksen (Nord Universitet) som kastet deg (Nesna) ut fordi du ikke holdt mål, men som med pistol mot tinningen må ta deg tilbake for å forhindre at du går til en annen (Universitetet i Tromsø).

Les mer fra Norsk debatt her

Kort oppsummert; Støre-regjeringen har nå hjulpet Nord universitet med å ende opp som den nøyaktige motsats til hele ideen om hva et universitet skal og bør være.