Redaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum går i et innlegg ut mot MDG sitt ønske om å sette maksimal fartsgrense til 90 km/t for nye veiprosjekter og på eksisterende veier.

Målet med våre forslag er å senke oljeforbruket, i tråd med Det internasjonale energibyråets (IEA) sine anbefalinger, og samtidig bidra til mindre naturtap, triveligere bomiljøer og lavere klimagassutslipp.

Stavrum mener at billigere kollektivpriser er den enkleste løsningen for å få til et lavere oljeforbruk, og avviser andre forslag som han mener går ut over bilistene.

Gunnar Stavrum: Norge trenger ikke lavere fartsgrenser, men billigere kollektivtransport

Stavrum mener altså at IEA hovedsakelig burde holdt seg til ett forslag. Han ser bort fra effekten av å sette ned farten på motorveiene, selv om dette er det mest treffsikre av dem alle.

Øker du farten fra 90 km/t til 110 går energiforbruket per kilometer opp med cirka 30 prosent.

Andre tiltak for å få ned den ekstremt ressurskrevende bilismen er også effektive, og burde få Stavrums støtte dersom han er enig om at det er lurt å få ned energibruken.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Jeg er likevel glad for hans støtte til MDGs krav om å sette ned prisen på kollektiv, og lurer på om Nettavisens redaktør også vil stille seg bak vårt krav om å bevilge mer penger til kollektivløsninger, tog, sykkel og gange.

Vi foreslår å halvere kollektivprisene i hele landet frem til sommeren, og foreslår konsekvent å flytte investeringene fra motorveier til tog, sykkel, gange og bedre og hyppigere kollektivreiser i hele landet.

Å gjøre flere ting samtidig vil kunne gi positive selvforsterkende effekter, noe Stavrum ikke ser ut til å anerkjenne.

For dersom Norge fulgte alle IEAs anbefalinger ville nordmenn også fått det bedre:

  • De ville spart penger på lavere drivstoffkostnader
  • Mange ville opplevd mindre støy og renere luft
  • Vi kunne fått positive sosiale effekter ved at flere reiser sammen

Les også: Prioriteringenes vår

Stavrum og andre hevder at samfunnsøkonomiske kostnader vil bli negative om man senker hastigheten, og det er også et regnestykke Statens Vegvesen og Nye Veier ofte bruker.

Men et slikt regnestykke involverer kun verdien av reisetid og ignorerer blankt en rekke effekter som økt energibruk, mer naturtap ved nye overdimensjonerte veier, økt vei- og dekkslitasje som fører til mer spredning av luftforurensning og mikroplast fra bildekk.

Det blir derfor feil å kun innregne samfunnsnytten ved økte hastigheter ved å se bilen i et vakuum uten å forholde seg til verden rundt, og hvordan biler påvirker omgivelsene sine.

Les også: SV og Rødt vil ha Norge ut av Nato: Virkeligheten viser ingen nåde

I dag har vi ingen veier som er tilpasset 110 km/t utenfor det sentrale østlandsområdet, slik at man heller ikke kan skyve distriktsvelgere foran seg ved å påstå at det går utover de som er avhengig av bilen i grisgrendte strøk.

Uansett er en noe lavere hastighet en overkommelig pris å betale dersom vi faktisk ønsker å bidra med å gjøre mer energi tilgjengelig for våre europeiske naboland som ikke ønsker å være avhengig av russisk olje og gass.

MDG mener at verden må komme seg bort fra en fossildrevet energibruk og over på fornybare kilder. Det mest effektive vi kan gjøre på kort sikt er å kutte energibruken, og å gjøre så mange tiltak som mulig for å få det til.

Les mer fra Norsk debatt her

Det er god klimapolitikk, god sikkerhetspolitikk, sunn økonomisk politikk som kan gjøre lokalsamfunnene over hele landet mer selvforsynte og robuste.

For gjennom flere tydelige og raskt virkende tiltak kan vi senke utslippene og Putins grep over Europa på en og samme gang.