Naturen er på denne tiden full av dyreunger som mates og læres opp av foreldrene. Uten hensyn til dette starter jakta på rødrev og kråker midt på sommeren.

Avhengig av foreldrene

Revevalpene fødes i april-mai. Ved tre måneders alder er valpene ute av hiet og begynner å jakte på egen hånd. Når jakta starter 15. juli er mange av valpene bare rundt to måneder gamle.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kråker legger egg i april. Etter 20 dager klekkes eggene. Ungene blir i reiret i fire-fem uker, og mates deretter i flere uker. Når jakta starter 15. juli er de fleste kråkeungene fortsatt avhengige av foreldrene.

Uetisk

Det er ingen dokumentasjon på at rødrev eller kråker har negativ innvirkning på naturen. Flere års intens jakt på rødrev på Varangerhalvøya gav ingen merkbar effekt på rypebestanden. 42 studier av kråkefugler, samlet av Percy FitzPatrick Institute of Ornithology i Cape Town, viser at fjerning av kråker ikke fører til større bestander av andre arter.

Jakt på dyreunger og foreldrene deres, med stor fare for å etterlate unger hjelpeløse, er uetisk og i strid med ynglefredningsprinsippet i lovverket. En slik jaktform bør være bannlyst, også i jegermiljø.

Jakt om sommeren er negativt for alle arter. Da må dyrene få være i fred.

Les flere meninger fra Norsk debatt