I et innlegg i Nettavisen bruker Unge Venstre krigen i Ukraina til å føre en EU-debatt. Det er mildt sagt vanskelig å forstå.

For våre allierte i Europa og Nord-Amerika har det vært en tid hvor vi har stått sammen om fordømmelsen og responsen mot Russlands invasjon. At Finland og Sverige fører en debatt om NATO er forståelig gitt det faktumet at EU ikke kan garantere for deres sikkerhet.

Dette er saken: – I Sverige og Finland har Putins uprovoserte angrepskrig utløst en ny NATO-debatt. I Norge bør det utløse en ny EU-debatt, skriver leder i Unge venstre.

Over generasjoner har vi bygd ut den norske vannkraften, den lønnsomme oljeindustrien og et samfunn med små forskjeller. Den politiske realiteten er at med EU vil ulikhetene øke, makten sentraliseres rundt stadig færre og suvereniteten svekkes til fordel for et overnasjonalt byråkrati. Det er forståelig at Unge Venstre vil støtte en slik utvikling. Venstre i regjering førte nettopp til økte forskjeller, stordrift og sentralisering.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi lever i en verden hvor handel og internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang. Det betyr ikke at vi skal legge oss under andre europeiske stater og si ifra oss vår suverenitet på det norske folks bekostning. Sikkerheten skal det norske forsvaret, sammen med forsvarsalliansen vår NATO sikre oss. Dette er et militært samarbeid, som garanterer norsk sikkerhet. Vi må hegne om vår forsvarsallianse, særlig i en tid hvor Russland driver krigføring i Europa.

Les også: Krigen i Ukraina gjør ikke norsk EU-medlemskap mer relevant

Muligheten til å påvirke står igjen som det eneste argumentet til Ane Breivik. Norges muligheter til å reelt påvirke beslutninger i en union med 27 land er forsvinnende liten. For dette er Breivik villig til å ofre pengepolitikken, valutaen, norsk landbruk, fiskeri, arbeidsliv, lokalt selvstyre og selvråderetten vår.

Les mer fra Norsk debatt

Folket har sagt nei til EU ved to tilfeller, men ingen stemte over EØS-avtalen. EØS-avtalen fører til betydelig suverenitetsavståelse og det er ikke bærekraftig å ha en slik avtale for Norge over tid. Derfor trenger vi en EØS-debatt hvor vi drøfter alternative avtaler mellom Norge og EU. Det er et steg i riktig retning at regjeringen ser på erfaringer andre nærstående land utenfor EU har fra sin tilknytning til det europeiske samarbeidet.

Det er trossalt flere ungdomspartier som er mot EØS-avtalen enn det er ungdomspartier som er for EU-medlemskap.