Flere titalls aksjonister er pågrepet etter at de har lagt seg ned på veier, tatt seg inn i flere departementer og opp på taket til Equinors kontorer. Ser vi nå en radikalisering av miljøbevegelsen som kan ende i terrorhandlinger?

Er Extinction Rebellion fredelig?

Hvem er så Extinction Rebellion og hva står de for? Deres egen nettside gir noen hint.

Bare navnet Extinction Rebellion viser at dette er en bevegelse som skal gjøre opprør. Opprør defineres vanligvis som voldelig motstand.

Store Norske Leksikon har følgende definisjon:

«Opprør, i vanlig tale enhver væpnet reisning mot forfatningen eller statlige myndigheter.»

Til tross for dette hevder bevegelsen å være fredelig.

Extinction Rebellion er like fullt mer enn villige til å begå lovbrudd. Hvor fredelig dette er kan saktens diskuteres. Dette synes uansett å være en bevegelse som ikke er innstilt på å følge demokratiets spilleregler.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

De anerkjenner ikke det norske demokratiet

Mangelen på demokratisk sinnelag kommer tydelig til uttrykk i uttalelser fra Extinction Rebellion. I forbindelse med aksjonene som nå pågår er det lagt ut et opprop på bevegelsens nettside der det blant annet heter:

«I samsvar med vår samvittighet og vår fornuft erklærer vi et opprør mot regjeringen og de medansvarlige og handlingslammede institusjonene som truer vår felles fremtid.»

Videre så hevdes det:

«Styresmaktenes bevisste medvirkning til ødeleggelse av naturen er i strid med folkeviljen og har satt allmennhetens interesser til side til fordel for kortsiktig gevinst og privat profitt.»

Norge har et demokratisk valgt storting som øverste myndighet, men det anerkjenner Extinction Rebellion åpenbart ikke som uttrykk for folkeviljen.

Denne bevegelsen anerkjenner altså ikke folkeviljen slik den kommer til uttrykk i demokratiske valg.

Les også: Extinction Rebellion: - Har passert 1,5 millioner kroner i bøter

Grunnlegger har bagatellisert Holocaust

Bevegelesen Extinction Rebellion har vært kontroversiell helt fra den oppstod i 2018. Det gjelder også personer som står bak. Roger Hallam, en av grunnleggerne, kom i 2019 i hardt vær for svært kontroversielle uttalelser der han bagatelliserte jødeutryddelsene under andre verdenskrig.

I følge BBC uttalte han at jødeutryddelsene bare var «just another fuckery in human history». Altså noe som stadig vekk skjer. Hans forsøk på å snakke seg bort fra uttalelsen lyktes ikke, og blant annet den tyske avdelingen av bevegelsen så seg nødt til å ta avstand fra Hallams uttalelser.

PST har advart

Når aksjonister så tydelig tar avstand fra demokratiets spilleregler er det grunn til å være bekymret. Er det troverdig at Extinction Rebellion er fredelig, og vil bevegelsen være fredelig i fremtiden? Vil det dukke opp mer ekstreme bevegelser med rot i klimasaken som vil benytte terror som virkemiddel?

Les også: 35 pågrepet da Extinction Rebellion aksjonerte foran Slottet

Politiets Sikkerhetsstjeneste, PST, har som oppgave å vurdere og forebygge terrortrusler mot det norske samfunnet.

I sin trusselvurdering for 2021 har PST omtalt mulige terrortrusler fra klimaaktivister. Der heter det som referert av NRK:

«I flere europeiske land har det vært en vekst i radikale aktivistgrupper som fokuserer på klima-, miljø- og naturvernsaker. Flere av disse gruppene har økt antall aksjoner. Formålet har vært å påvirke politiske beslutningstakere til en mer miljøvennlig linje samt å skape offentlig oppmerksomhet rundt egne saker. De fleste aksjonene i Europa har vært ikke-voldelige. Sakene vurderes imidlertid å ha et potensial for å radikalisere personer også i Norge. Blant annet har vi erfart at lokalpolitikere og meningsmotstandere trues og sjikaneres i enkeltsaker knyttet til miljø- og naturvern. Enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål.»

I samme sak uttaler MDG-topp Rasmus Hansson at radikalitet er helt nødvendig.

Det er velkjent at terror starter med radikalisering. Regjeringen har lagt frem en handlingsplan mot radikalisering. Klimaradikalisering kan ha sin plass der.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad

Ikke noe offisielt syn i MDG?

MDG hevder å ikke ha noe offisielt syn på Extinction Rebellion.

Det er likevel liten tvil om at bevegelsen blir sett på med sympati fra partitoppene. Andrekandidat i Oslo, Rasmus Hansson, roser altså aktivistene. En som både har vært, og har tenkt å bli, stortingsrepresentant, synes altså at lovbrudd er helt greit.

Heller ikke MDGs frontfigur og listetopp i Oslo, Lan Marie Berg, tar avstand fra metodene til Extinction Rebellion. Tvert imot så har hun selv deltatt i aksjoner bevegelsen har satt i gang, og det mens hun var byråd i Oslo. I 2019 troppet hun opp sammen med dem foran den brasilianske ambassaden.

Les også: Hvor ekstremt skal dette partiet være egentlig?

Skal demokratiet settes til side?

Når sentrale representanter fra et politisk parti hyller, og selv er til stede ved aksjoner fra en gruppe som setter seg over demokratiet, er det bekymringsfullt. Det viser at sentrale politikere ikke respekterer demokratiet når de ikke får viljen sin.

Et av kravene til Extinction Rebellion er at det skal oppnevnes et borgerråd. I bevegelsens opprop heter det:

«For å styrke demokratiet og sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn, ber vi styresmaktene opprette et representativt borgerråd. Borgerrådet skal gi myndighetene råd og foreslå tiltak for å bekjempe klimaendringene og ødeleggelsen av naturen, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres.»

Les mer fra Norsk debatt her

Et «representativt» borgerråd skal altså ikke velges av folket, men utpekes av myndighetene.

Dette er ikke demokrati. Det er det stikk motsatte. I et demokrati blir øverste myndighet valgt av folket. Ikke utpekt av «myndighetene». Hvilken rolle et slikt borgerråd skal ha er forøvrig uklart.

Det som derimot synes klart er at Extinction Rebellion, og deres klakører i MDG-ledelsen, har et svakt demokratisk sinnelag.

Fortsetter denne radikaliseringen, kan det ende med at dette blir terrorister.