Nettavisen har de siste dagene omtalt tidslinjen i vannforsyningssaken.

Jeg ønsker å komme med noen klargjøringer, nærmere bestemt hvilke fullmakter Vann- og avløpsetaten har og hvilken informasjon vi hadde tilgjengelig når beslutninger ble fattet.

Den 16. mars i fjor ble klart at tilbudene på kontrakten for bygging av fjellhaller og tunneler på Huseby var 937 millioner over estimatet som var eksternt kvalitetssikret. Tilbudsfristen var fire dager etter at Norge ble stengt ned som følge av pandemien. Usikkerheten kan ha påvirket prisbildet.

Prosjektet satte umiddelbart i gang med en gjennomgang av potensielle kuttmuligheter.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

I august 2020 var kontrakten klar for signering. Da var det identifisert kuttmuligheter på 292 millioner, og vi lå godt innenfor etatens fullmakter. Om lag en tredjedel av kostnadene skyldtes økte markedspriser.

Det er også sannsynlig at det lå korona-utløst risikopåslag fra entreprenør. Resten av økningen skyldtes utviklingen i prosjekteringen av prosjektet.

I tråd med Oslo kommunes investeringsregime er Vann- og avløpsetaten gitt en styringsramme for prosjektet, og selv om kostnadene lå over forventet estimat var det likevel innenfor den rammen etaten hadde ansvaret for. Det er etatens ansvar og forpliktelse å gjøre sine vurderinger innenfor denne rammen.

I september varslet Vann- og avløpsetaten byrådsavdelingen gjennom ordinær kvartalsrapportering at de innkomne prisene på den første kontrakten lå over estimatet og at det ble arbeidet med optimaliseringstiltak som ville føre til kostnadsreduksjoner.

Den 5. november samme år fikk byrådsavdelingen en detaljert gjennomgang av budsjettet og den økonomiske situasjonen til prosjektet. På dette tidspunktet var det ingen grunn til å tro at tilbudene for den neste kontrakten, altså driving av tunnel mellom Holsfjorden og Huseby, skulle bli dyrere enn estimert.

Etaten hadde hatt omfattende kontakt med markedet, og baserte seg på priser fra lignende nylige prosjekter slik som Follobanen. Med en forventet oppstart sent i 2022 var en heller ikke bekymret for at pandemien skulle påvirke prisene.

Den 23. november åpnet vi tilbudene fra entreprenørene. Vi ble overrasket over det høye prisnivået, som ikke hadde kommet fram i våre analyser eller kontakt med markedet. Holte Consultings eksterne evaluering skulle senere støtte oss i at det var en utvikling i markedet som var vanskelig å forutsi.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Den 18. desember ga Vann- og avløpsetaten byrådsavdeling for miljø og samferdsel en foreløpig orientering om kostnadsbildet. Det var på dette tidspunktet klart at kostnadsrammen sannsynligvis ikke ville holde. Vi hadde imidlertid ikke hele bildet, og det ble besluttet å gjennomføre en analyse av prosjektets økonomiske rammer/estimater.

Den 17. februar var analysen klar. Den økte kostnadsrammen lå utenfor etatens fullmakter. Etaten varslet byrådsavdelingen om behov for økt kostnadsramme, i tråd med Oslo kommunes investeringsregime.