Gå til sidens hovedinnhold

Familievernkontorene svikter barna grovt

Både økonomisk urettferdighet og sabotasje av samvær må adresseres når foreldrene skiller seg.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Hverdagen til dagens barn har endret seg drastisk fra å være en kjernefamilie som tar vare på hverandre og støtter opp under oppveksten, til å bli en stor skilsmissefabrikk. Dette får enorme konsekvenser for hvordan barna vokser opp og beholder sine biologiske røtter og verdier for fremtiden, og hvor stor støtte de har under oppveksten.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hadde alle tenkt på hva barn føler og hva det kan utgjøre av konsekvenser av å miste omsorgspersoner og biologisk familie, så hadde ikke dagens samfunn utviklet seg i denne retningen. Da hadde vi gjort alt i vår makt for å gi våre barn de aller beste sjanser her i livet.

Barn skal ha samme vern som voksne

At dagens samfunn har som norm å være skilt og finne nye partnere, skal ikke gå utover ens egne barn og dens familie. Kan vi fortsette å sitte og se på hva vi ikke foretar oss eller skal vi faktisk reagere og sørge for at barn skal ha samme vern om liv og helse som voksne?

Partiet De Kristne vil legge til rette for at barn i størst mulig grad kan være sammen med foreldrene i de tidlige leveår, og på den måten danne sterke og nære bånd til egen familie. Det legges i dag opp til en kamp mellom foreldrene som setter barna på sidelinjen uten at de får sine menneskerettigheter oppfylt.

«Barnas beste»

De blir en kasteball i systemet og får ikke sine rettigheter oppfylt fordi det blir brukt «barnas beste» og ikke tatt vare på barnets interesse. Barnets interesse bør og skal ha interesse for det biologiske båndet og de beste muligheter for en god oppvekst med hjelp av mor, far og familie på begge sider. På denne måten får vi gitt barnet sine aller beste muligheter for å klare seg selv i fremtiden. Altså «barnets interesse».

Når samlivsbrudd har skjedd og som det ofte gjør i dagens samfunn, ser vi at det kan være tildels høyt konfliktnivå. Partiet De Kristne vil dempe konfliktnivået og stimulere til at partene finner de løsninger som er best for felles barn. Både økonomisk urettferdighet og sabotasje av samvær må adresseres.

Systemet svikter totalt

Det må legges til rette for at begge foreldrene får delta aktivt i barnas oppvekst. Vi ønsker å fjerne økonomi som et kriterium for tildeling av samvær. Vi vil derfor endre ordningen med barnebidrag. Hver av foreldrene dekker egne utgifter ved samvær.

Det offentlige har ikke fått med seg hvor store konsekvenser dette får for både barn og stort sett fedre i samfunnet vårt, og det må adresseres et ansvar i forhold til barnekonvensjonen og menneskerettighetene. Her svikter systemet totalt og rettssystemet har havarert i håndteringen av hvordan barn får beholde sin integritet og kontakt med sine fedre.

Det trengs en kommisjon med mandat til å gjennomgå om det i realiteten har vært et forsøk på å komme til enighet om hvordan barna har fått sine interesser bevart. Det gjelder også fedre i dagens samfunn som mister sin kontakt med barn og blir ruinert i forsøk på å beholde kontakt.

Familievernkontorene trenerer saker

Dagens familievernkontor har mistet sine begrep om hva de skal utøve og trenger en gjennomgang av hvordan ting faktisk skal fungere. Slik de håndterer samlivsbrudd og er med på å trenere saker for barn og fedre i dag, må dagens politikere ta ansvar for at forekommer. Det må nye krefter inn på Stortinget for å skape endringer i dagens holdninger.

Les også: Er ille nok at en må betale skatt for å kunne spise, drikke og gå på do

I realiteten har ikke noen av dagens partier på Stortinget vist en handelkraftig side, men sittet pent på sidelinjen og sett på de overgrepene som har skjedd. Solveig Horne, Linda Hofstad Helleland og Kjell Ingolf Ropstad viser med dårlig dømmekraft at de må skiftes ut, og da er eneste reelle alternativ Partiet De Kristne.

Det er sørgelig å se at vi idag har politikere som så gjerne vil sitte med øverste myndighet og bestemme, men uten vilje til å ta et reelt ansvar. Når man har et politisk ansvar for barn og familier bør man også ha ydmykhet og ikke se lett på de feil som gjøres i det offentlige systemet.

Brukes i et spill for å vinne frem i egen interesse

Beklageligvis utstedes det uendelige mange dårlige beslutninger om besøksforbud som ikke hører hjemme i en barnefordelingssak. Hvorfor klarer ikke de som skal håndheve loven å forstå at dette brukes i et spill for å vinne frem i egen interesse? Straks besøksforbud er iverksatt, er avgjørelser i barnets liv tatt og fremtiden er ødelagt med å miste en omsorgsperson.

Dette forekommer selv i dag i stort omfang og politiet viser at de ikke burde hatt lovhjellemmel til å utstede besøksforbud når de ikke ser konsekvensene. Jeg må stille meg et stort spørsmål med politiadvokatene og deres rolle i barnefordelingssaker.

Når det utstedes besøksforbud i favør en part, så vurderer jeg det dit hen i mange tilfeller at det er tjenester utført for andre og dermed er det ganske så nært korrupsjon en kan komme. Vi vet at det er en makteliten som utøver tjenester for hverandre og dermed så er jo også resultatet gitt før dommen har kommet i retten.

Korrupsjon istedenfor å håndheve loven

Det finnes nok av eksempler på at det ikke tas innover i systemet hverken fra politiet, advokater eller domstolene. De viser med handling at det er ikke barnets eller omsorgspersonene sin fremtid de tenker på, men sin egen fremtid med å utøve korrupsjon i stedet for å håndheve loven som er klinkende klar.

FNˋs Barnekonvensjon og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen er klinkende klar i sine artikler som staten forplikter seg til å følge, men ingen bryr seg om. Vi trenger politikere som klarer å følge med og gi klare føringer fra departement og ned til avgjørelser i dagens samfunn.

Les også: Å tro på Brann er som å prøve å bevise guds eksistens på en fest med ateister

Domstolene og dagens advokater trenger å gå i seg selv og faktisk lese seg opp på rettighetene til våre barn og fedre. De svikter og elsker å kjøre disse sakene i retten for de skaper så store inntekter for seg selv og mange rundt dem. Tenk på hvor dagens domstoler og advokater hadde vært hvis de hadde gjort jobbene sin, det er jo tross alt 26 prosent av rettens oppgaver.

Sakkyndige som tjener rå penger på elendige oppdrag som ikke blir kvalitetssikret. Advokater som har 100-300 tusen per sak som går i retten slipper ikke dette frivillig.

Bidrar sterkt til samværssabotasje

Familievernkontorene har mistet sin funksjon og de svikter grovt i sitt mandat som er å mekle til barnets interesse. Det hjelper ikke å innkalle til mekling når den ene parten kan utebli og la være å gjøre det som er i barnets interesse. De er med på å bidra sterkt til samværssabotasje i dagens system og har heller ikke den kunnskapen eller retningslinjene de burde hatt. Det er forskning på området som viser til varige skader og ødeleggelse for barnets utvikling med å miste en omsorgsperson.

Fedre og mødre som utsettes for sabotasje mister tid med sine barn og får både økonomi og helse ødelagt for livet. Men hvilke konsekvenser får dette for de som skaper slike situasjoner? Samfunnet er lagt opp til at vi ikke skal bry oss og gjerne se en annen retning når noen har det vondt og sliter.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Hvor mange har ikke sett barn som trenger begge foreldrene sine og ikke tatt tak i det? Hvor mange familiemedlemmer burde sett hva barnet trenger og ikke latt barnet bli sviktet grovt av alle rundt. Problemet er større enn dere trur, men mange vil tie stille problemet og håper det går over. Jeg vet at dette kunne jeg aldri ha gjort og vil alltid være der for alle som trenger det i alle faser av livet.

Nei, ærlig talt så håper jeg alle fedre og deres familie som ser galskapen, og hva det koster vårt samfunn med ødeleggelse av fremtiden til mange tusen mennesker, finner stemmelokalene med en valgseddel med mennesker som faktisk ønsker å utgjøre en stor forskjell for deg og dine.

I barnets interesse

Partiet De Kristne (PDK) har politikere som du kan stemme på og vil ha en forandring for våre barn som er til det beste for barnets interesse. Partiet De Kristne vil styrke fars rettigheter ved samlivsbrudd. PDK har den tydeligste politikken som vil hjelpe barn og familier til en trygg og god oppvekst og er et reelt alternativ som du bør tenke på å stemme på når du går til valglokalet 13. September

Partiet De Kristne er det eneste reelle alternativet med Stortingskandidater som vil endre dagens system, og innehar kompetansen til å kunne utgjøre en stor forandring. Vi er et parti som er der for enkeltmennesket og ikke vil at staten skal styre over ditt eget liv. Vi ser deg og er der for deg i kampen du står i.

Kommentarer til denne saken