Det er 10 år siden jeg begynte å jobbe som lege.

Å praktisere medisin vil si å ta beslutninger som får betydning for andre menneskers liv.

Jeg føler fortsatt mye av det samme som jeg følte da jeg var ferdig med turnustjenesten, men en ting har blitt mer tydelig og viktig.

Jeg er sjelden skråsikker. Jeg er aldri utlært. Med økende kompetanse øker også forståelse av hvor lite man kan. På en annen side vet man at lav kompetanse ledsages av skråsikkerhet.

En dobbel prøve

Man blir utsatt for en dobbel prøve: Først presterer du dårlig, så klarer du ikke å forstå at din egen prestasjon er dårlig.

Mennesker med svake kunnskaper overvurderer eget læringsutbytte mens mennesker med bedre kunnskaper gir en mer realistisk vurdering. Denne effekten heter Dunning-Kruger-effekten og har også stor betydning i skole, samfunn og daglig liv.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Som fastlege, møter jeg daglig mange forskjellige pasienter. Det er avgjørende å ta utgangspunkt i pasientens oppfatning for å kunne hjelpe vedkommende og møte dennes behov.

Samtidig som jeg forsøker å øke deres viten om sykdommen prøver jeg også å øke deres evne til å analysere sin egen tenkning og vurdering rundt sykdommen. Det kan skape spenning, men jeg har lært at det vil lønne seg over tid. Alltid.

Å gjøre en forskjell

De beste pasient-lege-relasjonene jeg har hatt, er gjerne de der vi har renset luften og kan være ærlige mot hverandre, fra å være misfornøyd til å hevde at jeg er deres bestevenn.

Det gir mye å vite at man utgjør en forskjell.

Les mer fra Norsk debatt

Fastlegemangelen har økt i rasende fart. I april var det 145 000 personer som stod uten fastlege. Nå har det økt til 175 000.

Det betyr faktisk noe å ha en fastlege.

Har man hatt samme fastlege i mer enn 15 år, er sannsynligheten for å dø 25 prosent mindre enn hvis du har hatt den samme fastlegen i bare ett år eller mindre.

Forsvinner fastlegen, forsvinner også et helsevesen for alle.

Les også: Jeg visste godt at vi verken hadde råd til å fly, bo på hotell eller leie hytte i feriene, men jeg kjente aldri på skam