Folkehelseinstituttet (FHI) er under hardt press om dagen nå som smitte, sykdom og dødsfall fra koronaviruset har tatt nordmenn på sengen, til tross for relativ høy vaksinasjonsgrad.

Det er spesielt tallene blant fullvaksinerte som forbløffer og skaper uro. Troverdigheten til vaksinestrategien og vaksinene står på spill.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En pandemi av og blant de uvaksinerte

Myndigheter verden rundt har forsøkt å løse problemet med at fullvaksinerte smittes, blir syke og dør stadig mer ved å rette fokus mot de uvaksinerte; i noen land har man begynt å sette uvaksinerte i karantene og isolasjon. President Biden i USA lanserte ideen om at dette nå er en pandemi av og blant de uvaksinerte.

Men uke etter uke har den vrange statistikken villet noe annet, og de fullvaksinerte dukker stadig mer opp blant de smittede, syke og døde.

Ja, det har blitt flere og flere vaksinerte for hver uke, men hele poenget med vaksinen var jo at man skulle være «beskyttet». (FHI bruker faktisk begrepet «fullt beskytta» i rapportene sine.)

Misbruker sin egen statistikk

Selv om man tar høyde for at vaksinen ikke er 100 prosent effektiv, kan ikke økningen og antallet smittede, syke og døde blant de vaksinerte forklares ene og alene med at det har blitt flere av dem. Andelen fullvaksinerte voksne har endret seg lite den siste måneden, i motsetning til mengden fullvaksinerte som blir smittet, syke og døde.

FHI har dessverre løst dette problemet ved å misbruke sin egen statistikk til å feilinformere folket, antagelig for å forsøke å berge troverdigheten til vaksinestrategien og vaksinene.

I et såkalt viralt innlegg på Facebook hevdet FHI at 1,5 av 100.000 fullvaksinerte ble lagt inn på sykehus i uke 44, i motsetning til 12 av 100.000 uvaksinerte.

Infografikken ble brukt til å imøtegå tvil rundt hvorvidt vaksinen virker godt nok, og promotere budskapet: «Det er lurt å takke ja til vaksinen».

Det er ingenting feil med tallene FHI bruker, men en må være oppmerksom på hva de faktisk viser. For ordlyden og fremstillingen skaper et helt annet inntrykk enn det som er virkeligheten.

Tallene gjelder kun sykehusinnleggelser. Under hele pandemien har FHI og mediene brukt tall om innleggelser på sykehus til å vise status for hvordan det går.

Men blir alle som er alvorlig syke med covid-19 innlagt på sykehus?

Mange eldre på sykehjem blir behandlet for covid-19 på sykehjemmet og blir aldri innlagt på sykehus. Hele 51 prosent av alle dødsfall har skjedd på andre helseinstitusjoner enn sykehus, de aller fleste av disse på sykehjem. Med andre ord har et flertall av alle som har dødd av covid-19 i Norge blitt syke, behandlet og dødd på sykehjem.

FHI har ikke tall på hvor mange som behandles for covid-19 på norske sykehjem - så derfor har de bare utelatt dem, som om de ikke eksisterer. Mellom 90 til 100 prosent av de som bor på sykehjem er fullvaksinerte.

Dermed er det en svær bolk av eldre vaksinerte som behandles for covid-19 som om de var på et sykehus, men på sykehjem i stedet. Hvordan endres insidens-tallet til FHI for de vaksinerte dersom disse regnes med? Det vet nok ikke engang FHI, for det finnes ingen systematiske tall fra kommunene over covid-syke på sykehjem.

Her kan du lese flere kommentarer fra George Gooding

De aller svakeste kan ikke takke ja til vaksine

Blant spesielt de eldste pasientene er det en del som ikke kan vaksineres fordi de ikke tåler påkjenningen av en vaksinasjon. Gruppen er ikke så liten heller, noe man ser ved å sammenligne vaksinasjonsgraden blant de over 85 år og de nest eldste; forskjellen er nesten ti prosentpoeng. Mange blant de eldste får ikke ta vaksinen.

I sekkeposten uvaksinerte havner altså de aller svakeste som faktisk ikke kan takke ja til et tilbud om vaksine. Denne gruppen uvaksinerte bidrar til å vri tallene til FHI om hvem som innlegges enda mer.

Ser man på FHIs ukerapporter i delen om innleggelser og dødsfall fordelt på aldersgrupper og vaksinasjonsstatus, er det gruppen 75+ som utmerker seg med en eksplosiv vekst for de uvaksinerte når det gjelder insidensen av innleggelser.

De eldre som ikke tåler å ta vaksinen er uvaksinert - og er antagelig blant de som mest sannsynlig blir flyttet fra sykehjem til sykehus for behandling når de blir syke. Dermed kan denne gruppen uvaksinerte bli med i innleggelsestallene til FHI og trekke opp insidensen til de uvaksinerte.

Men er det denne type person folk tenker på når de snakker om uvaksinerte? Neppe.

Les også: Slik vil Camilla Stoltenberg overbevise de siste vaksine-motstanderne

Plasserer de med naturlig immunitet blant de fullvaksinerte

En annen gruppe som roter til tallene, er de som har vært tidligere smittet og deretter vaksinerte seg med én dose - disse regner FHI nemlig som fullvaksinerte.

Det finnes færre enn 400 personer (0,2 prosent av de som har testet positivt for koronaviruset) i Norge som har blitt smittet mer enn en gang i løpet av hele pandemien, som tyder på at reinfeksjon er svært sjeldent, og at naturlig immunitet blant de som har vært smittet er svært robust og langvarig.

FHI regner med at over seks prosent av befolkningen har gjennomgått smitte og kan dermed være naturlig immune.

Les også: Gi våre barn, syke og eldre god, næringsrik mat

Hvor mange av disse er blant de som FHI inkluderer blant de fullvaksinerte?

Ut fra tallene FHI har på registrerte smittetilfeller og deres vaksinestatus, er det liten oppslutning om å vaksinere seg blant de under 45 år som har vært smittet, mens det for de over 45 fordeler seg på midten. Siden det er svært få under 45 som blir innlagt overhodet, er det altså en vesentlig andel naturlig immune blant de som regnes som fullvaksinerte, som er kandidater for å bli innlagt.

Blir det riktig å bruke naturlig immune i en gruppe som bevis på at vaksinen er effektiv? Er ikke det bare med på å overdrive effekten av vaksinen?

Svært mange av de mer enn seks prosent av befolkningen som har vært smittet har latt seg vaksinere, og disse låner da ut sin naturlige immunitet til inntekt for effekten av vaksinen.

En hel pasientgruppe blir glemt

Når FHI setter de uvaksinerte opp mot de vaksinerte for å selge inn hvor effektiv vaksinen er bør de ikke være så slurvete som de er her. FHI bør sette i gang med å skaffe bedre tall og informere folk om den faktiske effekten mot å bli alvorlig syk fremfor å prøve vinne dagens runde på Facebook med misvisende informasjon.

FHI bør vite at når de og pressen snakker om antall innlagte, tror de fleste det er dette som er målet, og tallet på dem som blir alvorlig covid-syke. En hel pasientgruppe blir glemt når de skal fronte tallet på innleggelser, mens pressen ellers er veldig opptatt av smitte blant uvaksinerte på nettopp sykehjem.

Les mer fra Norsk debatt her

Det kan virke som det hele er en øvelse i å fortrenge en vond sannhet: vaksinen fungerer ikke så godt som myndighetene ledet oss alle til å tro og smitten brer seg mer og mer blant de som ble vaksinert mer enn et halvt år siden.

Hvis man skal rette kurs så hjelper det ikke å late som vaksinen er mer effektiv enn den egentlig er ved å bruke misvisende tall.

Til info: FHI er informert om saken og er gitt muligheten til å svare.

-------------

George Gooding: Kommentator og mediekritiker. Dataingeniør og webutvikler til daglig. Norsk-amerikaner. Gjort livet surt for journalister siden 2004.