Gå til sidens hovedinnhold

Født Fri: Alvorlig skudd for baugen for IMDi og Libe Rieber-Mohn

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn har fått et alvorlig skudd for baugen: Et uavhengig bostyre mener nå at vedtaket om å trekke statsstøtten til Født Fri var urettmessig, og at departementet må omgjøre vedtaket.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Foreløpig har ikke Kunnskapsdepartementet konkludert i klagesaken mot IMDi, men departementet melder at en avgjørelse kan ventes innen kort tid.

Det var Advokatfirmaet Ræder som ble oppnevnt som bostyre da styret i stiftelsen Født Fri slo seg konkurs i januar 2021. Årsaken til konkursen var at Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) trakk tilbake statstøtten til Født Fri etter en rapport av revisjonsfirmaet Ernst & Young (EY).

Les saken: Uavhengig konkursbo ber om at Født Fri-vedtak omgjøres

I den omstridte rapporten konkluderte EY med økonomisk mislighold og mulige brudd på straffeloven.

Etter konkurser blir et uavhengig bostyre oppnevnt av byfogden. Det har til oppgave å snu hver stein på jakt etter kritikkverdige forhold som kan gå ut over mulige kreditorer.

Det har bostyret nå gjort. Men i en rapport til Kunnskapsdepartementet snur bostyrer Anne Christine Wettre kanonene vekk fra Født Fri, og kommer i stedet med kraftig skyts mot revisjonsselskapet og direktoratet:

 • Det er ikke funnet tegn til brudd på straffeloven
 • Notatet fra EY inneholder en rekke feil, mangler og juridiske feiltolkninger
 • Beskyldningene om sammenblanding av stiftelsens økonomi og privatøkonomi har ikke grunnlag i fakta
 • IMDi ser ikke ut til å ha foretatt selvsendige vurderinger forut for sitt vedtak, men har for det meste basert seg på EYs notat
 • IMDi har heller ikke oppfylt sin veiledningsplikt
 • Det er ganske riktig avdekket mindre kritikkverdige forhold, men ikke slik at det er forholdsmessig å trekke tilbake statsstøtte

 • Tvert om skriver bostyret: «Etter det boet kjenner til forefinnes slike feil i større eller mindre grad i de fleste firmaer i Norge.»

 • Som oppsummering hevder bostyret at IMDis vedtak er urettmessig, og skriver at «tilbaketrekkingen av vedtatt statsstøtte fremstår som å være i strid med proporsjonalitetsprinsippet i forvaltningsretten.»

Som kjent har en rekke instanser og enkeltpersoner kommet med liknende kritikk tidligere av EY og IMDi tidligere.

Les også: Nå gjenstår bare prestisjen i Født Fri-saken

Vi kan derfor trygt si at faktagrunnlaget for klagebehandlingen i Kunnskapsdepartementet begynner å bli overveldende, og at bostyrer-rapporten må karakteriseres som en halv seier for Født Fri.

For alle som har fulgt denne saken en stund, er det interessant å se at det uavhengige bostyret også har tatt seg bryet med å gå inn i detaljene.

Som kjent har flere punkter i EYs opprinnelige rapport blitt tilbakevist, hvorpå revisjonsbyrået kom med en ny rapport - som igjen ble utsatt for omfattende diskusjon og kritikk.

Bostyret konkluderer slik:

 • EY har hevdet at manglende prosjektregnskap betyr dårlig økonomistyring. Det er ikke korrekt. Tvert om har IMDi selv presisert at prosjektregnskap ikke var nødvendig.
 • Bostyret har gått gjennom alt innkjøp av utstyr. Ut fra stiftelsens omsetning og antall ansatte framstår dette som ordinære innkjøp som etter bostyrers syn ville blitt godkjent i et ordinært aksjeselskap ved bokettersyn
 • Eksempelvis kan innkjøp av en datamaskin til filmproduksjon ikke defineres som en investering i den betydning tilsagnsbrevet bruker uttrykket
 • Det er feilaktig å hevde at regnskapsbyrået Exacta, som har revidert og godkjent regnskapene til Født Fri, kan defineres som «nærstående». Bostyret har ellers intet å bemerke på regnskapsfører.

 • Både opphold på hotell og skrivetur til London må anses som arbeidsrelatert, og IMDi har ingen myndighet til å overprøve styrets vurderinger om hensiktsmessighet i slike tilfeller
 • IMDi har heller ingen hjemmel til å overprøve styrets skjønn i andre saker, så lenge midlene brukes i tråd med stifelsens formål
 • Bostyret vil ikke kritisere ansettelsen av familiemedlemmer til sommerjobb. Tvert om skriver bostyret at det i Norge er høyst vanlig at et familiemedlem har sommerjobb i en bedrift der mor/far/onkel/tante arbeider.

Som avslutning skriver bostyret rett ut at vedtaket i IMDi er urettmessig, fordi «tilbaketrekkingen av vedtatt statsstøtte fremstår som å være i strid med proporsjonalitetsprinsippet i forvaltningsretten.».

Se hele uttalelsen fra bostyret her.

Bostyret minner deretter om at IMDis vedtak er den direkte årsaken til konkursen, og at flere kreditorer står i fare for å tape penger på å ha ytt kreditt til Stiftelsen.

Advokatkontoret Strandenæs, som representerer Født Fri i saken, er selvsagt svært fornøyd med bostyrets rapport, og kommenterer den slik i en egen merknad til Kunnskapsdepartementet:

«Bostyrers rolle tilsier at de med skepsis skal se etter forhold som kunne medføre tilbakebetaling til boet, som følge av kritikkverdige eller illojale disposisjoner. Siden bostyrer er en habil person som har gjennomgått stiftelsens aktivitet, kan det fastslås at bostyrers brev har betydelig bevisverdi», skriver advokat Harald F. Strandenæs.

I sin siste setning har advokaten et åpenbart poeng.

Kunnskapsdepartementet opplyser i dag at det er juridisk avdeling som behandler klagen på IMDis vedtak. Det er fortsatt uvisst om saken vil avgjøres administrativt, eller om den til slutt havner på kunnskapsminister Guri Melbys bord.

*
For ordens skyld: Shabana Rehman er i dag spaltist i Nettavisen. Avtalen om dette ble imidlertid inngått flere måneder etter at bråket rundt Født Fri startet, og Nettavisen har ingen bindinger til stiftelsen.

Kommentarer til denne saken