Skattene øker, det blir vanskeligere for norskeide selskaper å bli i Norge og rike flytter ut av landet. Skattesystemet berører prinsipper som eiendomsrett, likebehandling, maktbalanse i samfunnet, mulighetslikhet og forutsigbarhet.

Formuesskatten bryter med disse prinsippene. Den handler om mer enn at rike må ta sin del av byrden.

Mer avhengig av staten

I Norge har vi eiendomsrett. Skatt er et spørsmål om hvor mye staten skal regulere personers eiendeler. Formuesskatten baserer seg ikke på betalingsevne, men hva man eier. Man kan ha lite penger på kontoen, men likevel ha et firma som går bra.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Formuesskatten gjelder bare nordmenn. Dersom noen i utlandet eier en bedrift i Norge, slipper personen unna formuesskatten.

Samfunnet er best tjent med at ingen blir forskjellsbehandlet av skattesystemet. Det skal være mulig å skape verdier i Norge. Ellers mister fellesskapet skatteinntekter som går ut over vår felles velferd.

Formuesskatten påvirker forholdet mellom staten og innbyggerne. Selv om staten eier aksjer, blir ikke verdien av statens aksjer truffet av formuesskatten. Likevel må folk betale.

Hvis formuesskatten og skattetrykket fortsetter å øke, blir det færre som er villige til å ta risikoer.

Les også: En ny overføring av penger fra vanlige folk til grådige milliardærer

Staten må ikke løse alle oppgaver i samfunnet. Om staten blir et for stort hinder for privatpersoner eller sivilsamfunnet, blir det færre alternativer å vende seg til. Staten blir en mektigere investor som sitter på ressursene, mens folk får færre valgmuligheter og blir mer avhengig av staten.

Gjør folk bekymret for fremtiden

Folk skal ikke bli straffet for å gjøre det bra. Selv om ikke alle er like, burde man fremdeles ha like muligheter. Formuesskatten legger føringer for skaperkraften og reduserer innbyggernes muligheter.

De som tjener mest, burde betale mest skatt. Spørsmålet om formuesskatt handler ikke om et ja eller nei til skatt, men hvilke skatter som tjener samfunnet best.

For å opprettholde velferd i samfunnet, må verdiene skapes før de kan deles. Samfunnet må gi mennesker frihet til å skape verdier. Dette gjør ikke formuesskatten.

Forutsigbarhet sikrer at tingenes tilstand i morgen, vil være ganske lik tilstanden i dag. Usikkerheten rundt den økte formuesskatten gjør folk og bedrifter bekymret for økonomien og fremtiden. En endring i samfunnet bør skje trinnvis. Ikke som revolusjon, men som en evolusjon.

Folk sitter med gode ideer, og har et ønske om å bidra til samfunnet. Norge er avhengig av at mennesker er villige til å ta risikoer. Folk vil betale skatt, men skattene må gjenspeile de prinsippene vi vil at samfunnet skal styres på.