Ser vi på meningsmålinger, så har frykten vært dominerende i hele pandemien. I et slikt klima er det få som vil foreslå lettelser, og det er støtte i befolkningen for strenge og tildels vilkårlige tiltak «for å være på den sikre siden».

Men koronatiltak må være faktabaserte, og nye fakta bør påvirke våre standpunkter:

  • I desember la Folkehelseinstituttet frem beregninger om at vi kunne få 90.000 - 300.000 nye smittede hver dag.
  • På samme tid var det ikke dokumentert at omikronviruset var mindre farlig enn tidligere varianter av korona.

Resultatet ble nye karanteneregler, rødt lys på videregående skoler og skjenkestopp som effektivt stengte hoteller og restauranter i jule- og nyttårshelgen. Det finnes lite dokumentasjon på hvert enkelt av tiltakene vurdert isolert, men målsetningen var å redusere all sosial kontakt, utsette smittebølgen og gi så mange som mulig tid til å vaksinere seg.

Det var trolig en klok vurdering slik trusselen så ut 15. desember.

Men bildet er nå helt annerledes:

Immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland tar bladet fra munnen: - For de fleste er pandemien over, sier hun, og legger til: - Såfremt helsevesenet har kapasitet til å behandle dem som blir alvorlig syke, så bør man i så stor grad som mulig gjøre lettelser i tiltakene.

Les saken på NRK: Pandemien er over for de fleste, tror vaksineforsker

I snart to år har vi levd med en unntakstilsand der politikere og helsevesenet har tatt styringen over både vårt privatliv og vårt yrkesliv. Fokus har kun vært på daglige smittetall og innleggelser, mens «mykere» skadevirkninger som psykologisk helse, isolasjon og uttrygge jobber har kommet i bakgrunnen.

Befolkningen har støtte ekstraordinære tiltak i akutte krisesituasjoner, men vi må begynne å venne oss til en tanke om at omikron er i samfunnet og utgjør en potensiell helsetrussel, men uten at vi er satt under administrasjon i egne hjem av den grunn. Nå er det vanlige folks tur til å få makten tilbake over egne liv.

De fleste fagfolkene er enige om at skoleungdom har minimal risiko for å bli alvorlig syke av omikron, samtidig som psykologer advarer mot skadevirkningen av at hele årskull har fått sitt sosiale liv satt på vent. Lærerere som har testet negativt etter nærkontakter, utgjør en minimal risiko for skolebarna og det er fornuftig at de går på jobb og holder skolene åpne.

Hvis lærerne synes det er plagsomt at de får karantene på fritiden, så er den enkle løsningen å ta den tredje dosen og teste seg ut av karantenen.

Mulig tiltak: Opphev nasjonale regler for skolene, og la det være opp til kommunene å velge grad av stengning etter oppdatert kunnskap om lokale forhold.

Hvis man leser FHIs ukerapport, så er det ikke smittebølgen blant vaksinerte som bekymrer. Grunnlaget for nedstengning er at omikron fortsatt er en risiko for uvaksinerte, folk med høy alder og andre helseplager, og andre pasienter som får utsatt behandling og operasjoner fordi intensivavdelingene er under press.

Men også her er det klar lyspunkter i forhold til krisescenariet i desember: Selv om smitten øker, så synker antallet på intensivavdelingene. Og de siste dagene har det i hele Norge bare vært et par nye pasienter daglig på disse avdelingene.

Kortversjonen er at stadig flere blir smittet, men sjansene for å bli alvorlig syk faller. Vanlige mennesker uten spesielle andre helseplager som er fullt vaksinert, har svært liten sjanse for å bli alvorlig syke.

Omikron-smitten har nemlig en veldig positiv side også: De aller fleste som blir smittet blir ikke alvorlig syke. Noen kjenner ikke symptomer i det hele tatt, spesielt barn og unge. Men smittebølgen øker immuniteten i samfunnet raskt.

Mulig tiltak: Når ha de uvaksinerte fått så mange oppfordringer til å vaksinere seg, at samfunnet ikke kan lukkes ned for å beskytte en gruppe som nekter å ta fakta inn over seg.

Den rasjonelle konklusjonen er at de omfattende koronatiltakene ikke er forholdsmessige i forhold til risikoen hver enkelt fullvaksinerte voksne eller barn og ungdom løper for å bli alvorlig syke. Korona er ikke 100 % ufarlig for noen, men det er ikke trafikken eller hverdagslivet forøvrig heller. Vi må leve med en viss risiko i et normalt samfunn.

Denne artikkelen i Nettavisen tar situasjonen på kornet: Omikron er viruset vi har ønsket oss - nå holdes Norge stengt for å beskytte sykehusene mot uvaksinerte

Akkurat nå er koronatiltakene ekstremt strenge sett opp mot hvor mange som faktisk er innlagt på sykehus eller trenger respiratorhjelp. Onsdag var det 306 koronapasienter på norske sykehus. Av dem var 87 på intensiven og 65 trengte respirator. Det er åtte færre på intensiv enn dagen før, og tre færre på respirator.

Selv om vi har tidenes smittebølge, så er det altså færre på intensivavdelingene på norske sykehus enn da pandemien startet og da den blusset opp med gamma i fjor vår. Forskjellen er at vi er vaksinerte, og at det brukes en mengde virkningsfulle medikamenter i den lindrende behandlingen på sykehusene.

Mulig tiltak: Vi bør slutte å se på det svært usikre tallet for antall smittede, og konsentrere oss om det viktige - nemlig hvor mange innlagte det er på intensivavdelingene, og hvor mange som trenger respirator.

For de fleste av oss gjør det inntrykk når Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er så bekymret over det de tror blir en stor smittebølge. Og det er selvsagt et poeng at 1/3 så farlig virus fortsatt gir store utfordringer for helsevesenet hvis det er tre ganger så smittsomt. Faren er ikke over, men situasjonen er helt annerledes i en situasjon der de aller, aller fleste er vaksinert og godt beskyttet.

Konklusjon: Vurderingen av risko og koronatiltak er politikk, og vanlige folk må få tilbake en hånd på rattet. Tiden er forbi for udokumenterte og svært inngripende tiltak «for å være på den sikre siden», når viruset er vesentlig mindre truende for folk flest. Et godt sted å begynne er å avblåse den nasjonale skjenkestoppen, og la det være opp til kommunene å vurdere om tiltaket er nødvendig eller overdrevet.

PS! Hva mener du? Er det greit med nedstengning for å være på den sikre siden, eller mener du at terskelen bør heves for å stenge ned livene våre? Skriv et debattinnlegg!