20. november 2022 holder Kasakhstan presidentvalg. Dette vil være blant de mest betydelige valgene for Kasakhstans demokrati siden landets uavhengighet i 1991.

2022 har vært det mest turbulente året i vår nyere historie. Kasakhstan ble først rystet av de tragiske hendelsene i januar 2022 da landet opplevde et væpnet kuppforsøk. Litt over én måned senere brøt konflikten i Ukraina ut som indirekte påvirker Kasakhstans økonomi.

Til tross for disse utfordringene begynte landet å skrive et nytt kapittel i sin politiske utvikling.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I mars foreslo Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev endringer av grunnloven som inkluderte begrensninger av presidentens makt, styrking av parlamentets rolle, økt involvering av innbyggerne i politiske prosesser og sterkere beskyttelse av menneskerettighetene. 77 prosent av landets befolkning stemte for grunnlovsendringene i folkeavstemningen i juni.

Det er flere økonomiske initiativer som satser på diversifisering, avmonopolisering og rettferdig fordeling av nasjonalinntekten.

Det er betraktelig at presidentens potensielle regjeringslengde er redusert fra to femårsperioder til én enkelt sjuårsperiode uten mulighet for gjenvalg. Dette bør redusere risikoen for maktmonopolisering og styrke de grunnleggende demokratiske prinsippene.

I forbindelse med de betydelige grunnlovsendringene og reformene ønsket president Tokayev i september å få en demokratisk bekreftelse av sitt mandat for den grunnleggende transformasjonen av Kasakhstan i de neste sju årene.

Landet vårt endrer seg i stor fart, og det er viktig for befolkningen vår å få si sin mening om nasjonens fremtidige utvikling.

Valget vil være en mulighet til å reflektere over Tokayevs treårige presidentskap og vurdere om folk deler visjonen for et nytt Kasakhstan.

Seks kandidater som representerer ulike politiske synspunkter, stiller til valg, noe som gir befolkningen gode valgmuligheter.

Les mer fra Norsk debatt

For første gang i vår historie har vi to kvinnelige presidentkandidater.

Over flere år har Kasakhstan tatt konkrete skritt for å fremme likestilling og kvinners rolle i næringsliv og politikk.

President Tokayev har lovet at valget vil være rettferdig, åpent og med bred deltakelse av kasakhstanske og utenlandske observatører.

Valget vil bli observert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og andre internasjonale organisasjoner. Kasakhstan har alltid tatt imot observatører og deres konstruktive tilbakemeldinger.

I lys av dagens geopolitiske utfordringer er det kommende valget ikke bare viktig for mitt hjemland, men også for det internasjonale samfunnet.

Kasakhstan er et stort land som ligger mellom Asia og Europa og spiller dermed en nøkkelrolle i fasiliteringen av handel mellom de to verdensdelene. Vi er også klare til å bidra til en løsning av konflikten i Ukraina ettersom vi har etablerte forbindelser med alle partene.

Fra et økonomisk perspektiv har vår regjering også jobbet med forbedringer av Kasakhstans investeringsklima, noe som har gjort oss til et investeringsmekka i Sentral-Asia. Jeg er ikke i tvil om at vår regjering vil fortsette på denne veien etter innsettelsen av den nye presidenten.