Oslos Idrettsbyråd Omar Gamal tapte for fornuften i bystyret.

Opposisjonen forsto at utfasing av gummigranulat må gjøres i samarbeid med fotballen og ikke akutt tvinges gjennom før det faktisk finnes alternativer. Slik politikere i stadig flere deler av landet har forstått for lenge siden.

Isteden for å innse tapet, lære og innby til samarbeid har han og Oslo kommune heller kjøpt seg en undersøkelse for å legitimere symbolpolitikken sin.

Dette er saken: Oslo-folk positive til å fjerne gummi fra fotballbaner – Skeid-leder helt uenig

Der melder de om at et overveldende flertall blant Oslo-velgerne stiller seg positiv til at gummigranulat fjernes fra de kommunale kunstgressbanene i Oslo. Utvalget var på 600 mennesker. Halvparten av de hadde lite eller ingen kjennskap til problemstillingen.

Spørsmålet var: Stiller du deg positiv eller negativ til at gummigranulat fjernes fra de kommunale kunstgressbanene i Oslo?

Jeg vet ikke hvor mye Omar Gamal og hans haleheng av rådgivere forstår av statistikk eller metode, men å bruke de tallene for å forsvare sin politikk blir både freidig og fordummende.

Mon tro hvilke svar hadde vi fått om vi spurte om folk var positive eller negative til å gjøre forsøk med miljøinnfyll på fotballbaner dersom det kunne føre til dårligere og dyrere tilbud til barn og unge?

Les også: Kommunens miljøgrep gikk som Skeid fryktet: – Vi er drittlei

Alle forstår at gummigranulat må fases ut, selv om Gamal forsøker å skape et narrativ om at fotballen ikke gjør det.

Men inntil det finnes reelle alternativer det så må baner som tilfredsstiller Miljødirektoratets krav til granulatfangere, med minimale utslipp, få ligge i fred. Så får man heller teste ut ulike innfyll i de banene som skal bygges fremover, slik vi kommer til å gjøre i Skeid med vår nye egenfinansierte bane.

Å lamme hele Oslofotballen i et hasardiøst forsøk på å tilfredsstille et mulig fremtidig granulatforbud i EU blir ikke bare overilt, men også svært kostbart både for skattebetalerne og fotballen.

Det virker ikke å bry han nevneverdig. Heller ikke at miljøregnskapet kommer mye svakere ut da det kreves langt mer energi for å vinterdrifte disse forsøksbanene, enten de er fylt med kork, kokos eller olivenstein.

Hadde han endelig hatt evnen til å lære av sine politikerkollegaer eller lytte til fotballen selv. Men Gamal har blitt mer katolsk enn paven.

Gummigranulat skal byttes ut nå, koste hva det koste vil.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det siste påfunnet er altså en undersøkelse der man suspekt fremstiller funnene som bevis på at han ikke står alene i kampen mot sine innbilte fiender, fotballens gummiforkjempere. De som ikke bryr seg om miljøet eller fisken i Oslofjorden.

Det er nesten ikke til å tro at en folkevalgt tør å ty til slike grep.

Vi har forsøkt og ivret for å sammen finne bærekraftige løsninger, til beste for toppfotballen og for alle barn og unge som bruker fritiden sin på fotball.

Til slutt orket vi ikke lenger å tale for døve ører og fant heller forståelse og gode løsninger sammen med opposisjonen med Rødt, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet i spissen.

Les også: Obos-klubben blir påtvunget omstridt kunstgress: – Lite «happy» over å være prøvekanin

Det er synd, all den tid det sittende byrådet vitterlig har bygget masse idrettsanlegg og sikkert vil det beste for Oslo-idretten.

Det hjelper dog ikke å smykke seg med det når man parallelt driver skittent spill og ikke tar de som faktisk holder idretten i gang på alvor.