Alt rotet som er rundt Fornebubanen, som er under bygging fra Fornebu i Bærum til Majorstuen i Oslo, er nesten ikke til å tro. Noe av det mest utrolige er hvordan Oslo har skuslet bort muligheten til å innhente såkalte grunneierbidrag til finansiering av banen.

Grunneierbidrag er betaling fra grunneiere som trenger banen for å kunne bygge ut på eiendommene sine.

Når Oslo-politikere nå krever at Bærum skal gi penger mottatt som grunneierbidrag videre til Oslo, samtidig som Oslo ikke løfter en finger for grunneierbidrag selv, blir det direkte komisk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kunne fått milliarder i privat finansiering i Oslo

Ifølge Aftenposten har det i Bærum blitt hentet inn to milliarder kroner i grunneierbidrag til Fornebubanen. I Oslo bare 88 millioner. Altså mindre enn 1/20 av det som er hentet inn i Bærum.

Dette til tross for at mesteparten av Fornebubanen og de høyeste eiendomsprisene er i Oslo. Tidligere styreleder i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen, utaler til Aftenposten at det bør være mulig å innhente 1,5 milliarder kroner i Oslo også.

Oslos byråd for byutvikling, Hanna Marcussen fra MDG, bare fnyser av dette. Konfrontert med tallene til Stilluf Karlsen uttaler hun:

– Jeg tror ikke det er kjempestore beløp vi har gått glipp av i Oslo. Det fremstår mer for meg som ønsketenkning.

I så tilfelle er det pussig at Bærum har fått dette til. Og disse pengene vil nå altså Raymond Johansen og Oslo Arbeiderparti ha kloa i, som ett av kravene fremsatt for ikke å skrote hele Fornebubanen.

Juridiske problemer og muligheter

Oslo kommune synes også å mene at det er liten mulighet til å innhente grunneierbidrag. Det er visst juridisk vanskelig. Til tross for at private har tilbudt seg å betale for hele Vækerø stasjon, virker byrådet handlingslammet.

Grunneierbidrag er, i den grad det kommer som et pålegg, ikke uproblematisk. Når private pålegges å dekke kostnader til infrastruktur på den måten, ligner bidraget mistenkelig på en ekstra skatt. At dette også kan bli skjønnsmessig og vilkårlig, gir problemer. Dette har BAHR-advokatene Anne Sofie Bjørkholt og Øystein Nore Nyhus gjennomgått i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Like fullt har det offentlige mulighet til å inngå avtaler med private, herunder grunneiere. En avtale er noe helt annet enn et pålegg. Avtale er frivillig. Pålegg er tvang.

Også når det gjelder avtaler er det offentlige underlagt strenge regler. Slik må det være. Derfor har vi regelverk for offentlige anskaffelser, eller anbud.

Dette er Nettavisens spaltister

La private bygge stasjonene

I en by henger bygging av transportsystemer tett sammen med hvilke muligheter det er for bygging av boliger, næringsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, skoler og mye annet.

Uten effektive løsninger for transport, er det ikke mulig å bygge særlig mye. Samtidig er det ingen vits i å bygge kostbare transportsystemer uten at det er behov for det.

Utbyggere av boliger og eiendomsutviklere har derfor interesse av transportutbygging. Derfor er de også villige til å betale for det. I Bærum betaler de altså to milliarder kroner til Fornebubanen.

Samtidig har private utbyggere alltid interesse for å holde kostnadene nede og bygge effektivt. For Fornebubanen, der Oslo-byrådet har styringen, er det alt annet enn kostnadskontroll og effektivitet som preger prosjektet.

For de seks stasjonene på Fornebubanen, pluss ny kjempestasjon på Majorstuen, ser det ut til at arkitektene har fått boltre seg helt fritt. Mens de øvrige 100 stasjonene i hovedstadens T-banenett stort sett er i forfall, er skissene for Fornebubanens stasjoner rene luksuspalasser. Milliardene ruller.

I stedet for å gi frie tøyler til arkitektene tilsynelatende helt uten kostnadsrammer, burde en helt annen løsning vært valgt.

Private utbyggere har sterke interesser av at banen og stasjonene blir bygd og vilje til å betale for det. Hvorfor har det ikke da blitt vurdert å la private også ta ansvar for byggingen av stasjonene, og latt dem konkurrere om det?

Hadde private utbyggere får konkurrere om de beste løsningene, i stedet for å bygge palasslignende stasjoner uten kostnadskontroll, ville Fornebubanen både blitt bedre og langt billigere.

Her kan du lese flere kommentarer fra Kjell-Magne Rystad

Frekkhet og arroganse

Oslo-byrådet ser ikke ut til å ha hatt verken vilje eller evne til å tenke alternative løsninger. I stedet har byrådet ønsket å flå bilistene for enorme beløp i bompenger. Og når det møter motstand, forsøker det samme byrådet nå å velte kostnadene for sin egen vanskjøtsel over på Viken.

Oslo-byrådet, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, har selv rotet dette til. Det er ingen ydmykhet å spore, ingen vilje til å tenke alternativt. Ingen vilje til å ta ansvar.

Nå forsøker Raymond Johansen bare å skyve regningen for eget vanstyre av prosjektet over på andre. I stedet for å skaffe penger selv, gjennom å motta grunneierbidrag tomteeiere er ivrige etter å betale, skal han bare grave nedi andres lommer.

Det hele er en saus av frekkhet og arroganse.