Utredningen og styringen av Fornebubanen er ikke det rødgrønne byrådet i Oslo sitt stolteste øyeblikk.

Prosjektet går på en kostnadssmell på fire milliarder kroner, og det er ikke noe sjokk om kostnadene blir enda høyere.

Selv om prosjektet er et spleiselag der også staten og Viken tar regningen, så er ligger hovedansvaret hos Oslo kommune.

Etter de siste kostnadssprekkene ulmer det under overflaten, og langt inn i Oslo Arbeiderparti er det krefter som vil skrinlegge hele prosjektet.

Det vil være en ulykke.

Mens milliardene ruller på samferdelsprosjekter rundt om i landet der det bor relativt få mennesker, er dette et prosjekt som skal binde sammen landets største by og et bo- og arbeidsområde som tilsvarer en større norsk by.

Distriktspolitikk kan ikke trumfe alt

Akkurat nå er to store samferdselsprosjekter under utvikling - Fornebubanen og ferjefri E-39 på Vestlandet.

Selv etter kostnadssprekk koster Fornebubanen rundt 24 milliarder kroner, mens prislappen for å kutte ferjene er 400 milliarder kroner - altså mer enn 16 ganger dyrere.

Poenget her er ikke at vi skal dumpe E-39 (selv om det er gode argumenter for det og veien fikk Sløseriprisen for noen år siden). Poenget er at vi ikke må gå oss så blind i distriktspolitikk at vi glemmer de store og viktige prosjektene der folk bor.

Fornebu er som en norsk by

Det er over 100 år siden Fornebubanen ble lansert første gang.

Senere ble det bygget en hovedflyplass som fikk leve i mange tiår, og som ble stengt igjen uten at banen var en realitet.

Nå er Fornebu-byen et gigangisk utbyggingsområde i landets største pressområde. Rundt 11.000 boliger skal bygges, området skal gi plass til 30.000 arbeidsplasser.

Vi snakker altså om mobilitetsbehov for en befolkning og en arbeidsstyrke som tilsvarer de fleste mellomstore norske byene. Disse blir overlatt til å kjøre bil på en smal vei ut av Fornebu og inn mot Oslo og Bærum hvis vi ikke realiserer banen.

Dette er Nettavisens spaltister

Forferdelig styring - nær sagt som vanlig

Dessverre er Fornebubanen også et nytt eksempel på elendig prosjektstyring i Oslo kommune, og det ansvaret må legges på byrådsleder Raymond Johansen og byrådet. Det er ikke mange årene siden daværende ansvarlig byråd Lan Marie Berg trykket på den røde knappen og satte i gang prosjektet.

Parallelt utviklet og startet Oslo på det store vannforsyningsprosjektet, og begge prosjektene må være helt i norgestoppen i klassen raskeste milliardsprekk fra start.

Det er fristende å konkludere at hverken den politiske ledelsen eller det administrative apparatet har kompetanse til å gjennomføre så store byggeprosjekter. Byråden har gått, og prisen øker hver gang en ny konsulent får jobben med å regne forsvarlig og ta høyde for overraskelser.

Hvem får milliardregningen?

Det er urimelig om Oslos bilister skal ta regningen for den politiske vanstyringen av Fornebubanen. Men det er dessverre slik at vi heller ikke kan forlange at daværende byråd Lan Marie Berg eller Raymond Johansen skaffe fire milliarder kroner for å ta regningen. Noen må betale, og det blir til syvende og sist skattebetalerne i Oslo, Viken eller Norge.

Poenget er at Fornebubanen er mer enn et lokalt samferdelsesprosjekt. Det er en viktig transportåre i landets hovedstad og viktigste økonomiske område. Det er en kollektivløsning som både bedrifter og innflyttere er lovet og som har vært premiss for at store bedrifter som Equinor og Aker har flyttet dit.

Det er naturlig å forvenge at staten bidrar til å løse problemene man nå er oppe i.

Til gjengjeld må Oslo-politikerne ta ansvar for problemene de selv har skapt og styre unna fristelsen til å skrinlegge hele Fornebubanen. Det gjelder spesielt politikerne fra Arbeiderpartiet.