Til sammenligning hadde vi 1700 dødsfall av influensa i 2016. Mediene brukte bare en brøkdel spalteplass og sendetid den gangen, og det var aldri snakk om nedstengninger.

Her er saken: «Charter-Svein» er verken ond eller dum. Men han glemmer en viktig ting

Eksperter advarte mot nedstengning på forhånd, og statistikken gir dem medhold. Hvis man sammenligner land/stater med/uten nedstengning (California/Florida for eksempel) er det ingenting som tyder på at den har noen effekt.

I tillegg kommer at myndighetene anbefaler eksperimentelle vaksiner som ikke er ferdig utprøvd, ikke er ferdige med uttesting og som man ikke kjenner langtidseffekten av. Svein har også et meget godt poeng i kritikken av legemiddelselskapene, som har et såpass kriminelt rulleblad at de i perioden 1991-2017 ble dømt til å betale 37,8 milliarder dollar i bøter for lovbrudd.

Ingen har blitt dømt flere ganger enn Pfizer. Det er nok også grunnen til at disse selskapene fraskriver seg alt ansvar for eventuelle problemer med vaksinene, og derfor ikke kan saksøkes for vaksineskader.