E24 rapporterte i forrige uke siden at Høyre og Arbeiderpartiet mener at Norge må bygge ut mer fornybar energi for å sikre nok strøm til landet for å unngå høye strømpriser.

I et normalår trenger Norge noe under 150 TWh, og NVE anslår 159 TWh forbruk i 2030, mens Statnett venter 172 TWh. Med denne økningen i etterspørsel vil dagens strømpriser stige vesentlig i forhold til dagens strømpriser, med mindre man sikrer nok produksjon av strøm innenlands.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette er slik systemet fungerer

For å forstå hvor gale argumentene til disse partiene er, må man først forstå hvordan systemet fungerer.

Hovedpunktene i en slik analyse er at:

  1. Prisene har økt omtrent 32 prosent mer en inflasjonen i Norge skulle tilsi de siste årene (2021 er ikke inkludert)
  2. Til tross for stor utbygging av vindkraft, er produksjonen meget lav i omtrent en tredjedel av året og til tider nesten null, og
  3. vindkraften produserer strøm uavhengig av etterspørselen etter strøm.

Det første er et resultat av importerte priser fra Europa, som derved er en skjult subsidie av norsk vindkraft, i tillegg til grønne sertifikater. Prisøkningen utover inflasjon utgjør omtrent 20 milliarder kroner i året, og den vil øke kraftig i 2021 og utover.

I 2021 har man også sett at norske kraftprodusenter leverer strøm til Europa til tross for lav fyllingsgrad i magasinene.Vinteren kan derfor bli vanskelig for mange, spesielt i den perioden da det er mørkt, kaldt og ofte vindstille, og da hjelper vindkraften ikke. Tyskerne har sågar gitt fenomenet et eget navn – Dunkelflaute.

Vinteren 2021 burde gi kraftbransjen og politikerne et forvarsel, spesielt når man burde vite at 20 prosent av norske husholdninger er helt avhengig av strøm.

Situasjonen i Europa er drevet av en kombinasjon av flere faktorer. Den ene er lav vindkraftproduksjon som fører til høyt gassforbruk, siden gasskraft er balansekraft for vindkraft i 26 OECD land. Nå i 2021 har Tyskland 25 prosent lavere vindkraftproduksjon, gassforbruket har økt med 15 prosent, svartkull har økt med 36 prosent og brunkull har økt med 44 prosent. De ligger i 2021 an til den høyeste økningen i klimagassutslipp siden 1990.

Les også: Desentralisering kan være livsfarlig

En trussel mot tysk økonomi

Denne situasjonen er forverret av de høye fraktratene internasjonalt som skyldes at rederier har skrapet mange eldre skip under covid-19 på grunn av gode stålpriser, men ikke vet hva som skal bygges på grunn avden store markedsusikkerheten rundt drivstoffsituasjonen fremover skapt av politiske signaler. Dette vil forverres enda mer på grunn av underinvesteringer innen gassproduksjon i årene fremover.

Den tredje faktoren er at østen betaler mer for LNG slik at nå kjører man i mange europeiske land hardt med kullkraft for å forhindre at det europeiske nettet svartner og da betyr utsleppsavgifter lite – spesielt når de bare lempes videre til kundene.

Den fjerde faktoren er at subsidiene er økende og må inndekkes. Etter å ha brukt omtrent 500 milliarder euro i subsidier bare siden 2011, har Tyskland økt produksjonskapasiteten med 80 prosent mens produksjonen har økt kun med fem prosent.

Siste estimatet på den grønne omstillingen er på hele 6000 milliarder euro eller fem oljefond! Det grønne skifte er nå en trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning, sier den Tyske Riksrevisjonen.

Summen av disse punktene er at vindkraften ødelegger for seg selv og landene økonomisk når den får store markedsandeler, i tillegg er utslippsreduksjonene så marginale i 26 OECD land at vindkraften ikke er å anse som bærekraftig.

Nå er det vanlige folks tur, tydeligvis

Det er lett å skjønne hvorfor – når det blåser godt produserer vindkraften mye strøm, og når etterspørselen uteblir, fører det i verste fall til negative priser. Mens når prisene er gode, har vindkraften ikke noe strøm å selge fordi det ofte er kaldt og vindstille og man er avhengig av fossile energikilder.

Les mer fra Norsk debatt her

Hvis vindkraften er så lønnsom; hvorfor legger operatørene i Tyskland ned 400 vindkraftanlegg når de ikke lenger får subsidier etter 20 år med drift og anleggene er nedbetalt?

Svaret er enkelt: Vindkraft er ulønnsom når alle faktorer er tatt med. Se til Tyskland og hva som har skjedd med strømprisene der – de har økt og økt.

Nå er det vanlige folks tur, tydeligvis, også i Norge.