Bård Standal, leder for analyse og samfunn i Fornybar Norge, snakker for sin syke mor i et debattinnlegg i Nettavisen den 5. mai.

Fornybar Norge er ikke nødvendigvis en organisasjon som vil Norge vel.

Dette er saken: Så enkelt er det faktisk. Nå må den norske selvskadingen ta slutt

Medlemmene er alle virksomheter som rir fornybarbølgen med aktivitet som ikke blir lønnsom før konkurrerende virksomheter gjennom offentlige inngrep er gjort ulønnsomme.

Standal okker seg over grunnrenteskatten og andre skatter som reduserer lønnsomheten av «fornybar» kraft. Nå har det seg slik at grunnrenteskatten er innført for å ivareta nasjonens interesser.

Grunnrenteskatt er ikke nødvendigvis feil

Staten forsøker å rette opp markedsskjevheter ved blant annet beskatte uønskede konsekvenser som ødeleggelse av natur, forringelse av næringsgrunnlag (som turistnæring og naturbruk) samt uvurderlige fellesgoder og rekreasjonsmuligheter for alle som i dag bor i Norge, samt for alle fremtidige generasjoner.

At andre land ikke beskatter utnytting av felles ressurser i samme grad, betyr ikke at grunnrenteskatt er feil.

Å ta seg til rette i allmenningen skal koste.

Mange av oss mener at slik utnytting i mange sammenhenger, som for eksempel ved vindkraftutbygging, bør være forbudt.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vindkraft er fullstendig dødfødt

Vindkraftindustrien er ikke liv laga i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Kun parasittvirksomheter med moral til å basere seg på bløff, subsidier og utnytting av imperfekte markeder på samfunnets bekostning, tjener på denne.

Ingenting kan erstatte ødelagt norsk natur. Allmennheten påføres store tap hvor enn vindkraft etableres.

Det skulle faktisk aldri ha forekommet – selv ikke i det hypotetiske tilfelle at etableringen hadde vært bedriftsøkonomisk lønnsom uten subsidier (noe den ikke er).

Ikke gjør vindkraft noe fra eller til for klimaet heller.

Og dessuten er denne kraftkilden ikke en effektiv og pålitelig strømkilde. Den vil alltid trenge alternativ, regulerbar og som regel ikke-fornybar kraft som backup.

Kort sagt er vindkraft fullstendig dødfødt.

Skaff dere samfunnsnyttige jobber

Norgesdemokratene mener at vindkraftindustrien bygger sin eksistens på en «ideologisk» bløff, subsidier og politisk kameraderi.

Norge skal ikke bygge sin fremtid på skremsler fra det globale klimateateret og liksombusiness med utspring i det utopiske «Grønne skiftet».

Norge vil aldri ha kraftmangel hvis politikere i dette landet slutter å prioritere utenlandske kraftbehov foran norske behov.

Les også: Energi- og miljøkomiteen begår ny gigawatt-tabbe

Vi kan strekke oss til at eksisterende norske vannkraftverk bør effektiviseres, så lenge det ikke ødelegger mer natur. Gjør vi det, vil Norge være selvforsynt med strøm i all overskuelig fremtid UTEN vindkraft til lands og til vanns.

Og skulle det i en fjern fremtid oppstå ytterligere kraftbehov, finnes det langt bedre alternativer enn vindkraft.

Vi anbefaler styret og de ansatte i Fornybar Norge å snarest innse hva de driver med, og skaffe seg samfunnsnyttige jobber.