Gå til sidens hovedinnhold

Forskjellskameratene, Sanner og Isaksen, vet at de har tapt denne debatten

Sanner og Isaksen forsøker iherdig å skremme folk med SVs skattepolitikk, men har ikke tid til å møte meg i debatt. Merkelig nok.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Forskjellskameratene Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen gjentar sin alternative fortelling om at ulikheten i Norge er stabil. Det som er feil blir ikke rett når man gjentar det flere ganger.

Duoen springer forståelig nok bukk over den økende formuesulikheten i Norge, siden politikken deres er, har vært, og alltid vil være å kutte formuesskatten for landets rikeste personer og gjøre dem enda rikere.

Les Jan tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksens sak her

Ulikhetene har økt

De rikeste 0,1 prosent av nordmenn eier altså 11,6 prosent av nettoformuen, godt over en tiendedel. Den andelen har økt med 40 prosent bare siden 2013. Formuen er altså svært skjevt fordelt i Norge, sammenlignet med andre land i Europa.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Denne gangen går forskjellskameratene derimot litt mer inn i detaljene på hva de tenker om inntektsstatistikken, og detaljene bak deres foretrukne ulikhetsmål (offisiell Gini). Likevel kommer de ikke unna at ulikhetene har økt på deres vakt også etter dette målet.

Og når Isaksen og Sanner mener utviklingen de siste årene har «gått i riktig retning for de lavtlønte», virker det pussig nok som om de har glemt at vi har vært gjennom en koronakrise, der svært mange lavtlønte har vært permittert og levd på dagpenger i lange perioder. Dette er foreløpig ikke registrert i statistikken.

Fester lit til forskningen

En ny undersøkelse viser at 60 prosent av nordmenn bekymrer seg for egen økonomi. Halvdelen av de spurte oppgir i en undersøkelse at de har økonomiske vanskeligheter. Jeg vet ikke hvor mye inntrykk det gjør på dem at Isaksen og Sanner synger «Det går likar no».

Høyre har tross alt ikke vært særlig bekymret for inntektene til de permitterte under krisen. Det var SV og opposisjonen som fikk gjennom forhøyet sats på dagpenger, at flere skulle få tilgang på dagpenger og for å forlenge disse ordningene. Det har betydd mange titalls tusen kroner for de som har vært permittert store deler av koronatiden. Høyre var derimot mest opptatt av å dele ut milliarder i krisestøtte til landets rikeste bedriftseiere, uten å stille noen som helst form for krav til dem.

Sanner og Isaksen går heldigvis ikke så langt som sin kollega, forskningsminister Asheim, i å så tvil om den verdensledende forskningen til SSB om ulikhet – selv om de ikke vil «ta stilling til» den. Jeg for min del velger å feste lit til forskningen som beskriver de viktigste utfordringene i vår tid, enten det er klimakrisen eller ulikhetskrisen.

Vi trenger er kraftfulle grep

En ting har de imidlertid rett i: Ulikhetene var for høye også under den rødgrønne regjeringen, selv om de nye tallene viser at den ble redusert i løpet av den rødgrønne perioden. Ulikhetene har økt siden 1980-tallet, og den nye forskningen viser at utviklingen har vært enda verre enn vi visste.

Les også: Jeg stoler ikke på Jonas og hans rødgrønne kamerater

Jeg vet ikke med Høyre, men SVs holdning er å føre politikk i henhold til den kunnskapen vi har. Svaret er selvsagt å gjøre mer, ikke å la være å gjøre noe, som tydeligvis er Høyres metode.

Det vi trenger er kraftfulle grep i fordelingspolitikken. Vi må bygge ut velferden med blant annet gratis SFO, tannhelsereform og økt barnetrygd. Vi må satse på skole og arbeid. Og ethvert barn vil forstå at vi også må ta i bruk det viktigste fordelingspolitiske verktøyet vi har, nemlig å øke skattene for de rikeste, og redusere dem for lavere inntekter.

Vil ikke møte i debatt

Sanner og Isaksen forsøker iherdig å skremme folk med SVs skattepolitikk. Med debattinnlegg, avisutspill og annonser på internett og sosiale medier gjennom hele vårt landstrakte land. De skriver innlegg etter innlegg mot meg, men har ikke hatt tid til å møte meg i debatt i det siste, merkelig nok.

Jeg tror at de vet at de egentlig taper en reell debatt om dette. Problemet deres er at SVs skattepolitikk ikke er skummel for folk flest - de kommer jo bedre ut av den enn med regjerings opplegg. I SVs forslag til statsbudsjett får de som tjener under 600 000 kr – 72,6 prosent av skattebetalerne – lavere skatt. Nesten tre av fire nordmenn får lavere skatt. De fleste får betraktelig lavere skatt.

De som tjener mellom 600 000 og 700 000 kroner får i gjennomsnitt hele 757 kroner mer skatt i året, det vil si 63 kroner mer skatt i måneden. Til gjengjeld vil de blant annet få gratis SFO, billigere tannhelse og økt barnetrygd.

Høyre vet selvfølgelig dette, og selvfølgelig gir de blaffen. Nå er det valgkamp.

Tjener du millionen eller mer, vil du derimot merke det godt på skatteregningen hvis SV får styre, og det er selvsagt det Høyre og deres svært, svært rike velgjørere egentlig er redd for.

Slik har skattekuttene fordelt seg

Noe jeg personlig synes er langt mer skremmende enn SV i skattepolitikken, er Høyre. De 1000 rikeste personene i Norge betaler om lag to millioner kroner mindre i skatt hver i året på grunn av Solbergs, Sanners og Isaksens skattekutt. To millioner.

Og Høyre vil selvsagt gi mer til de aller rikeste ved å fjerne formuesskatten på aksjer, en politikk som ikke har noen positiv effekt på verdiskapingen, men bare øker forskjellene.

Slik har skattekuttene til Høyre og co. fordelt seg på landets rikeste 1 pst. Og resten av befolkningen, målt etter nettoformue:

Kilde: Svar fra Finansdepartementet til spørsmål 50 fra SV til Revidert nasjonalbudsjett 2021

En gang i tiden ville Høyre turt å stå for at de ønsker mer ulikhet enn det venstresiden ønsker, forsvart det med filosofiske argumenter og snakket om egen politikk. De vet at de har tapt den debatten.

Les mer fra Norsk debatt

Nå er Høyres metode en helt annen:

Lag din egen virkelighetsforståelse og driv skremselspropaganda om andre partier. Ikke vik en tomme, selv når all tilgjengelig kunnskap tyder på at du tar feil.

Landet fortjener bedre enn slike partier i regjering.

Kommentarer til denne saken