Da daværende helseminister og KrF-er Dagfinn Høybråten innførte røykeloven på begynnelsen av 2000-tallet var det ikke uten protester.

Tvert imot, de kom veldig høylytt og på løpende bånd. Det ble kalt overformynderi, mistillit mot voksne mennesker. Høybråten opplevde trusler og hets den gang, i dag sier han at det ikke går en dag uten at noen stopper han og takker han for røykeloven.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Gode grunner til å innstramme

I 2021 tror jeg de aller fleste av oss tar det for gitt at vi skal slippe å måtte tåle at vi blir mer eller mindre røykforgiftet hver gang vi går inn på et serveringssted.

Jeg vil at vi skal komme dit at vi tar det for gitt at ingen røyker på bussholdeplasser hvor andre blir plaget av det, og aller viktigst: At det ikke røykes i rom sammen med barn.

Regjeringen foreslår nå innstramminger i røykeloven. Det er det gode grunner til.

For allergikere, astmatikere og andre lungesyke kan selv svært kort eksponering for tobakksrøyk fremkalle akutte sykdomsanfall. Det kan også i aller høyeste grad være farlig for de av oss som ikke har lungesykdom. Og for barn er det farligere enn for voksne.

Regjeringen vil at alle utendørs holdeplasser, idrettsområder og lekeplasser skal være røykfrie.

Les også: Dette forbudet gjør oss alle til skurker

Flere har allerede vært ute og kalt det overformynderi, akkurat som det ble gjort da loven først kom på plass. Jeg på min side mener at det ærlig talt bare skulle mangle. Det er ikke overformynderi å kreve at flere offentlige plasser skal være trygge og røykfrie miljø for alle.

Barn er førsteprioritet

Barn er mer sårbare for passiv røyking enn voksne fordi lungene deres er mindre enn voksnes, og fordi de puster raskere. For et barn er det farlig å sitte i en bil med en røykende voksen, og langt farligere enn i et hus fordi bilen er mindre og et lukket rom.

Jeg tror og håper de aller fleste voksne mennesker som røyker ikke gjør det i bilen med et barn som passasjer, men vi må lage lover som beskytter mindretallet som blir utsatt for situasjoner de ikke burde blitt.

Som politikere har vi et ansvar for alle, men spesielt de som ikke blir så godt ivaretatt som de burde. Derfor vil vi innføre et røykeforbud i biler hvor barn er passasjer, slik mange andre land også har innført de siste årene.

Regjeringens mål er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Vi frykter at e-sigaretter med smak er med å skape flere unge som bruker og blir avhengig av nikotin. KrF har alltid vært skeptisk til e-sigaretter.

På samme måte som snus har gått fra å være en måte å slutte å røyke på til å bli en inngangsport til tobakk blant unge, er vi redde for at e-sigaretter kan bli det samme. Vi vet at unge lettere blir avhengig av nikotin enn voksne, og at mange unge undervurderer risikoen for å bli avhengig av nikotin.

Derfor forslår vi nå å heve aldersgrensen for e-sigaretter til 25 år og å innføre forbud mot smakstilsetting.

Les mer fra Norsk debatt her

Jeg er glad for at vi nå foreslår å stramme inn røykeloven.

Vi vil at færre, ikke flere, skal bli avhengige av nikotin.

Hvis du fremdeles mener dette er overformynderi står jeg fint i å bli oppfattes som overformynder.

Barna er viktigere.