I dag lever omtrent 800 barn på hemmelig adresse for å beskytte seg mot alvorlige trusler. Nærmere halvparten er under barnevernets omsorg.

Mange av disse barna har for eksempel opplevd å miste mamma eller pappa i partnerdrap, trues med å bli tvangsgiftet eller står i fare for å bli utsatt for skade av biologiske foreldre og familie.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Denne gruppen barn må ofte håndtere mye sorg og kompliserte følelser, og ikke minst leve med en kontinuerlig frykt for å bli funnet. Det er en stor belastning å bo på hemmelig adresse og ofte er det ikke bare barnet som står i fare, men også familien barnet bor hos.

Svikt i systemet

I de siste årene har det blitt avdekket en rekke svikt i systemet som skal ivareta barn og familier på hemmelig adresse. Kripos, Norsk Fosterhjemsforening og saksbehandlere i barneverntjenesten er svært bekymret for sikkerheten til barna og familiene.

Vi ser at å bo på hemmelig adresse ofte innebærer mange flyttinger, og møter med flere instanser med ulike ansvarsområder. Det faktum at nærmere halvparten av barna på hemmelig adresse er under barnevernets omsorg gir også ytterligere problemstillinger.

Les også: De bra folka i lille Oslo

I 2013 motsatte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at politiet også skulle ha forvaltningsansvar for barnevernsbarn på hemmelig adresse. Når dette gjelder nærmere halvparten av barna i denne livssituasjonen, er det en viktig faktor som må undersøkes ved dagens system.

Det er urovekkende at det er en så stor bekymring hos ulike instanser, inkludert saksbehandlere i barnevernet for at barneverntjenesten alene har et hovedansvar for sikkerhet og beskyttelse.

At barn blir plassert på hemmelig adresse er noe som iverksettes sjelden, men dessverre for mange er dette et livsviktig tiltak. Vi ser at flere barn og familier opplever å være kasteballer i et system som de er avhengige av å bli beskyttet av.

Fortjener å føle seg trygge

Vi i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom mener at det er bekymringsfullt at barn og familier i dag ikke blir godt nok ivaretatt med dagens system.

Derfor fremmet Fremskrittspartiet et forslag til Stortinget hvor vi fikk flertall - for om å nedsette et ekspertutvalg, som skal arbeide med å forbedre barn og familier sin livssituasjon på hemmelig adresse.

Vi krever i forslaget at utvalget skal inneholde brukerrepresentanter som har erfaring fra å bo på hemmelig adresse, for det er kun de som er eksperter på sitt eget liv.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Vi må anerkjenne at det er mange ulike problemstillinger ved dagens system, og det er derfor et viktig skritt i riktig retning at et utvalg skal se på dette.

Vi mener at det er på høy tid at barn og familier sin sikkerhet på hemmelig adresse tas på alvor. For alle fortjener å føle seg trygge i sitt hjem og være frie fra alvorlige trusler og skade.

Silje Hjemdal, Rikke Sjølander og Kari Kjønaas Kjos, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Leder av FpUs Helse- og omsorgskommisjon og Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Oslo