I et debattinnlegg setter FpU-medlem Tiril Ekrem spørsmålstegn bak hvorvidt gratisprinsippet for utdanning kun skal gjelde for såkalte «norske» studenter.

Samtidig som Ekrem roser utenlandske studenters mulighet til opphold i Norge, stiller hun seg kritisk til dagens system som behandler studenter likt - uavhengig av bakgrunn.

Dette er saken: Utenlandske studenter skal ikke få særfordeler på bekostning av norske studenter i Norge

Gratisprinsippet er ingen særfordel

Det er en misforståelse at utenlandske studenter nyter godt av særfordeler.

Studenter som kommer gjennom avtaler med ulike universiteter, har i noen tilfeller fortrinnsrett på studentbolig.

Dette gjelder blant annet studenter som kommer på utveksling til Norge. Det er ingen unik praksis som kjennetegner Norge. Samtlige utvekslingsavtaler gir også norske studenter muligheten til opphold på skoler i andre land.

Det er gjensidig berikende at avtalene mellom Norske og utenlandske institusjoner eksisterer. Det gir blant annet norske studenter muligheten til kostnadsfrie opphold ved dyre toppskoler som Sciences Po i Paris, King’s College i London, Luiss i Roma eller Berkeley i USA for å nevne noen avtaler som UiO tilbyr.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Universiteter ønsker mangfold

Når Universitet i Bergen, og andre universiteter promoterer muligheten for studieopphold i Norge, så er det utelatende fordi det har en positiv effekt for institusjonene selv. Da er det ikke opp til politikere å blande seg i deres markedsføringsstrategi.

Manglene på studentboliger løses ikke ved å fjerne fortrinnsretten utenlandske studenter har på studentboliger.

Etterspørselen vil ikke automatisk avta dersom man svekker samarbeidet med utenlandske institusjoner og slutter å tilrettelegge for internasjonale studenter.

Utbygging av studentboliger må følge etterspørselen

Det er utelukkende positivt at norske universiteter i større grad får internasjonal anerkjennelse. Fokuset fremover bør være å møte boligmarkedets etterspørsel. NSO-leder Maika Maria Godal Dam understreker behovet for utbygging av nye studentboliger i byene der presset på leiemarkedet er størst.

Ekrems forslag om en ordning der man gir studiestøtte til studenter i henhold til landets egne ordninger for studiestøtte er byråkratisk, komplisert og en kostbar løsning. Det vil være svært uheldig at en student som er født og oppvokst i Norge med utenlandsk statsborgerskap ikke får studiestøtte.

Ikke minst vil det luke ut faglig ressursfulle studenter.

Gunnar Stavrum: Modig russisk reporter risikerer 15 års fengsel for sannheten om Ukraina-krigen

Fremskrittspartiet velger nasjonalisme over samarbeid

Fremskrittspartiet har vedtatt at de ønsker å fjerne subsidieringen av utenlandske studenter.

I praksis betyr det at utenlandske studenter ikke lenger skal få tildelt støtte fra Statens Lånekasse. Både Frp-politikerne Roy Steffensen og Himanshu Gulati har vært tydelige på at hensikten med å fjerne den statlige støtten er nasjonalistisk motivert.

Nemlig å sette studenter med norsk statsborgerskap først.

Les mer fra Norsk debatt

I en tid der Europa preges av konflikt, bør insentivene til å inngå mer samarbeid være prioriteringen. Å kutte bånd og relasjoner med andre universiteter - og kutte mulighetene for enkeltindivider - vil ikke bare ha konsekvenser for norske studenters mulighet til å studere utenfor Norge.

Det vil føre til at man minster ressursfulle mennesker som Norge per dags dato nyter godt av.

Ikke minst sender det et signal om at noen mennesker er mer verdifulle for samfunnet enn andre.