Vi i Fretex Jobb vet at dette er et komplekst problem, men vi vet også at det finnes løsninger.

I 2019 fikk 1575 jobbsøkere arbeid eller startet på utdanning gjennom Fretex Jobb. I 2020 var tallet 1473 - og i 2021 lyktes hele 1758 jobbsøkere med sin prosess.

En økning på 19,3 prosent fra pandemiårene 2020 til 2021 viser at det vi gjør fungerer.

Med erfaringene fra over 5000 jobbsøkere som har lyktes de siste årene, og svarene i Jobbarometeret, vår landsomfattende undersøkelse fra høsten 2021, ser vi at unge er spesielt utsatt for utenforskap.

Vi spurte flere enn 1600 personer og over 300 arbeidsgivere om hva de tror er den største utfordringen for å skaffe seg jobb i dag.

De svarte i klar tale: mangel på erfaring og mangel på nettverk og kontakter.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette er de to desiderte største utfordringene i dagens arbeidsmarked. Og hvem er det som mangler erfaring og nettverk? Jo, det er enten de som har falt utenfor eller de som er helt ferske i arbeidslivet, og dermed har størst risiko for å ikke komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Mange ledende eksperter på temaet har også uttrykt bekymring for at Covid-19 vil føre til stor økning i utenforskap blant de unge i tiden fremover.

De fleste av de som faller utenfor eller som er i ferd med å falle utenfor, sliter ofte med selvtilliten i jobbsøknadsprosessen.

Jobbarometeret viser at halvparten av de mellom 18 og 34 år synes det er vanskelig å selge inn seg selv, en tredjedel av de samme er usikre på egne kvalifikasjoner og nesten 60 prosent sier at det er vanskelig å skrive jobbsøknader.

Som arbeidsinkluderingsbedrift møter vi jobbsøkerne som enkeltpersoner - ikke som en gruppe. Det betyr at vi tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og at vi er opptatt av den enkeltes ressurser, kvalifikasjoner og interesser.

Og vi mener at ALLE kan jobbe med riktig bistand.

Med erfaringene fra flere tusen jobbsøkere fra NAV opp gjennom årene, ser vi betydningen av å tro på seg selv og tro på framtiden. Det kan høres enkelt ut, men mange har en lang vei å gå og må gjøre en stor innsats for å nå sine mål. Det finnes ingen snarveier.

Målet med arbeidsinkludering er bærekraftige ansettelser - arbeidsgiverne skal få de riktige folka som ønsker å bli over tid.

I Fretex bruker vi mye tid på å sette oss inn i arbeidsgiveres behov. Jobbarometeret peker på at over halvparten av landets arbeidsgivere sier at vi bør gi enda mer hjelp til de som står uten jobb.

Ikke nok med det, men like mange mener at de som ansetter har et ansvar for å bidra til å få folk ut i jobb.

Les mer fra Norsk debatt

Da vi spurte de samme om hvilke erfaringer de satt igjen med etter å ha fått hjelp til å finne nye arbeidstagere, svarte hele 40 prosent at det er viktig å utvide feltet man søker ansatte i.

Derfor håper jeg at 2022 blir året der alle svarer et rungende «NEI» på spørsmålet: «spiller det noen rolle hvor de rette medarbeiderne kommer fra?» og at vi blir tatt godt imot når våre mer enn 300 jobbkonsulenter fra Fretex Jobb tar kontakt med din bedrift for å presentere en ytterst motivert, fremtidig arbeidstaker.