Denne helgen advarte nemlig Frp-leder Sylvi Listhaug mot å gi reindriftsnæringen «vetorett» mot utbygging i nord. Bakteppet er velkjent: Fosendommen understreker at det strider med de sivile og politiske menneskerettighetene å ødelegge reinbeiteområder med vindturbiner.

Dommen kan få konsekvenser. Det kan bli vanskeligere å bygge ned norsk natur og samisk reinbeite med vindturbiner.

Jeg må ærlig innrømme at jeg ble overrasket over Listhaugs utspill. At Frp ikke har noe til overs for nasjonale minoriteter er muligens ikke nytt, men de har da vitterlig påstått å være mot vindkraft.

Hvorfor bruker ikke partiet Fosendommen til å stå opp mot skjødesløs vindkraftutbygging? Det ville stått mer i stil med hva de har lovet velgerne sine.

Som det står i Frps program for inneværende stortingsperiode: «Fremskrittspartiet sier prinsipielt nei til vindkraft utbygging (sic) på land.»

Var denne formuleringen bare noe partiet flottet seg med i valgkampen?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Allerede er i ferd med å gjenta lignende feil

Mye kan tyde på at Frp i virkeligheten er mer som en værhane – partiet endrer retning dit vinden blåser. Akkurat nå blåser vinden mot reindriftssamer, og Frp allierer seg med vindlobbyen og utenlandske kapitalister av den typen vi stifter bekjentskap med i Exit.

Det virker i alle fall som at det er viktigere for partiet å gå til angrep på samers rettigheter enn å stå opp mot vindkraftutbygging. Dette er dårlig nytt for alle vindkraftmotstandere som stemte på Frp ved forrige stortingsvalg.

Dessverre er ikke dette det eneste eksempelet på at Frp er upålitelig i kraftpolitiske saker.

Les også: Trygve Hegnar forstår ikke Fosen-konflikten

Det har foregått massiv vindkraftutbygging på deres regjeringsvakt. Da partiets egen Tord Lien var olje- og energiminister var hans uttalte mål å få opp strømprisene. Frp godtok bygging av nye utenlandskabler, og på Stortinget har de stemt for EUs tredje energimarkedspakke (på folkemunne bedre kjent som ACER). Partiet har riktignok beklaget flere av disse energipolitiske flausene.

En slik unnskyldning hadde vært mer tilgivelig når partiet allerede er i ferd med å gjenta lignende feil. Men de er altså i gang igjen. Vindkraftmotstanden er som blåst bort.

Et annet eksempel er elektrifiseringsdebatten. Frp er – i likhet med Rødt – mot å elektrifisere sokkelen med kraft fra land. Så langt, så godt. For hva er vel vitsen med å pynte på norsk klimaregnskap for å produsere fossil energi som uansett skal selges og brennes i utlandet?

Les også: Nå synker skuta

Det sier seg selv at det er mer klimavennlig og energieffektivt å bruke kraften til foredling her hjemme, eller til og med eksportere den når vi har overskudd.

Men da det ble debatt om å bygge ut Wistingfeltet i Barentshavet, fikk pipen en annen lyd. Wisting kan nemlig bare driftes ved hjelp av kraft fra land, ettersom det dreier seg om et nesten rent oljefelt. Dermed forduftet Frps motstand mot elektrifisering, selv om en slik utbygging (i likhet med Melkøya) vil tappe Nord-Norge for kraft, øke presset for mer vindkraftutbygging og sannsynligvis også gi høyere og mindre stabile strømpriser.

At Wisting foreløpig er lagt på is kan vi takke Equinor for – og ikke Fremskrittspartiet.

Frp er ikke til å stole på

På papiret kan mye av Frps kraftpolitikk se fornuftig ut. Det er selvsagt bra at partiet går mot vindkraftutbygging i partiprogrammet. Men i virkeligheten er det dessverre langt mellom liv og lære.

Nå er det viktigere for partiet å ri helt andre kjepphester – enten det handler om å rette skyts mot samer eller å utvinne enda mer olje – enn å føre en klok kraftpolitikk. Dette er skuffende, men kanskje ikke så overraskende.

Jeg håper at de som er opptatt av at norsk natur ikke skal raseres med vindturbiner for å forsyne norsk olje og gass med kraft (tidenes strømsløseri) merker seg at Frp ikke er til å stole på når det kommer til stykket.

Og fram til neste valg vil jeg utfordre partiet til å stå opp mot vindkraftutbygging, på lag med reindriftssamene. Handling teller mer enn ord.

Rødt står fast på vår vindkraftmotstand, også når det blåser opp til storm.