Gå til sidens hovedinnhold

Full brems med venstresiden

Det neste tiåret må norsk økonomi omstille seg raskere enn noen gang før. Da er det et stort paradoks at venstresiden går til valg på en politikk som vil bremse omstillingsevnen og det grønne skiftet, svekke norske bedrifters konkurranseevne og begrense adgangen til vårt viktigste marked.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Det skjer enormt mye i norsk næringsliv akkurat nå. De nye grønne industrisatsingene er godt i gang, med blant annet tre nye store batterifabrikker, verdens største flytende havvindmøllepark og en rekke hydrogenprosjekter.

Det er bygget flere nye datasentre i Norge de siste årene, og konservative anslag viser at denne bransjen kan skape rundt 25.000 nye arbeidsplasser innen 2030. I juni var verdien av de grønne selskapene på Oslo Børs over 300 milliarder kroner, og nå har EU bestemt at finanssektoren skal ha en enda viktigere rolle i det grønne skiftet fremover.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Samtidig er det stadig flere som starter egen bedrift. Forrige uke besøkte jeg Blenderkollektivet i Fredrikstad, som er et av mange inspirerende gründerkollektiv som klekker ut morgendagens innovative bedrifter. Og flere må det bli.

Ikke alle kommer til å lykkes, men vi må legge til rette for at flere tør å satse.

Derfor vil Høyre innføre en rett til seks måneders gründerpermisjon. Vi vil forbedre opsjonsskatteordningen, slik at oppstartsselskaper med liten lønnsevne får tak i den kompetansen de trenger, og vi vil styrke tilgangen til risikokapital. Samtidig må vi sørge for at Norge har digital infrastruktur i verdensklasse, slik at de nye jobbene kan skapes i hele landet.

Vi kan ikke se inn i krystallkulen

Det er lett å spå om fremtiden, men vanskelig å treffe riktig. Forsiden på bladet Forbes fra november 2007 er et godt eksempel på det. Overskriften var: Mobilkongen Nokia, – kan noen ta dem igjen? Det var fem måneder etter at Apple lanserte iPhone.

Svaret på hva vi skal leve av etter oljen er ikke gitt, og enda mindre gitt er det at staten er den rette til å peke ut vinnerbedrifter slik både Arbeiderpartiet og andre partier på venstresiden ønsker. Statens oppgave må være å legge til rette for at så mange store industrisatsinger og små vekstselskaper som mulig lykkes i årene fremover.

Les også: Høyre nekter å anerkjenne manglene ved karakterbasert opptak

Høyres mål er at fire av fem nye arbeidsplasser de neste årene skal komme i privat sektor. For å få til det må Norge ha et konkurransedyktig skatte- og avgiftssystem, vi må satse på kunnskap og kompetanse, god digital og fysisk infrastruktur, god tilgang til det internasjonale markedet og et effektivt offentlig virkemiddelapparat.

Vi må også bruke offentlig innkjøpsmakt aktivt. Hvert år kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for 600 milliarder kroner. Hvordan vi bruker de pengene har enormt stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor blir, men også for hva slags næringsliv vi får. Derfor har vi blant annet etablert StartOff, et program som kobler start-ups med offentlig sektors behov.

Vi kan ikke fjerne fritaksmodellen

I et tiår der omstillingen og det grønne skiftet må skyte fart, er det grunn til å være bekymret for venstresidens næringspolitikk. Sp, SV og Rødt går til valg på å ta Norge ut av eller underminere EØS-avtalen. Bare det å skape usikkerhet om norske bedrifter får lik tilgang til det europeiske markedet som sine konkurrenter, kan bidra til at store grønne industrietableringer realiseres andre steder enn her. Og enda verre vil det bli hvis disse partiene faktisk lykkes med å underminere EØS-avtalen.

SV, MDG og Rødt vil også øke selskapsskatten. Hvis forskjellen til våre naboland blir for stor, vil det bidra til utflytting av norske arbeidsplasser. SV, men nå også Ap, har åpnet for å skrote den såkalte fritaksmodellen. Fritaksmodellen går ut på at inntektene beskattes i de selskapene der pengene tjenes, men ikke når investeringene flyttes fra en bedrift til en annen.

Fjerner man fritaksmodellen vil det innebære at det å flytte investeringene fra gårsdagens selskaper til morgendagens bedrifter skal inntektsbeskattes. Det vil bidra til at mer kapital blir stående i gårsdagens bedrifter, og vil være en effektiv brems for omstillingen og det grønne skiftet. Det er helt underkommunisert hvor radikalt og lite samfunnsøkonomisk fornuftig dette er.

Les mer fra Norsk debatt her

SV, MDG og Rødt ønsker også å innføre sekstimers arbeidsdag med åtte timers lønn. Da vil vi ikke bare mangle arbeidskraft, men også svekke konkurransekraften i norske bedrifter betydelig.

Det hjelper så lite at venstresiden er for nye grønne arbeidsplasser, når de samme partiene fører en politikk som i praksis vil gi oss færre nye arbeidsplasser, færre som tør å satse og færre som bidrar til den store omstillingen vi skal gjennom de neste tiårene.

Kommentarer til denne saken