Oslofolk har hatt store belastninger under pandemien, og mange er fortvilte og frustrerte over en ny runde med inngripende tiltak.

For under tre måneder siden var budskapet fra byrådslederen at «Fy søren, det er over!».

Ja, det har vært mange usikkerhetsfaktorer og mye ingen kan lastes for under koronaen. Desto viktigere er det å gå grundig gjennom våre erfaringer og bruke dem til å unngå nye nedturer framover. Det skulle en tro alle kunne være enige om.

Men sist onsdag avviste Oslo-byrådet, med støtte fra Rødt, å sette ned en uavhengig koronakommisjon for å evaluere innsatsen i hovedstaden. Alle andre partier gikk inn for forslaget, men det ble dessverre nedstemt i bystyret.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er synd, fordi det er viktig å ha et bredt samarbeid for å stå i løpet mot pandemien. Skal vi tro forskerne i legemiddelfirmaet Pfizer, som Folkehelseinstituttet (FHI) sier kan ha rett, vil den dessverre plage oss til 2024. Så vi kan få god bruk for å lære av alle erfaringer vi gjør oss.

Smittetall i været

Ikke minst er det viktig å se på lærdommene fra denne høsten. Etter at byrådet stadig har gjentatt at de har «lave skuldre» fordi så mange er vaksinert, har smittetallene i Oslo slått alle rekorder.

Fredag 17. desember lå antall nye smittede per dag på 1131 i snitt de siste sju dagene, ifølge VGs oversikt. Den tidligere toppen før denne høsten var på nær fem hundre i mars 2021. Samme fredag hadde antall innlagte koronapasienter på sykehus tilknyttet Oslo fylke økt fra fire i midten av august til 126. Tallene viser ikke hvor mange av pasientene som bor utenfor Oslo, men de sier mye om utviklingen.

Det har ikke manglet på kunnskap om at dette kunne skje. Allerede i august varslet FHI i sine prognoser og modeller at vi kunne få 500 – 1000 innlagte med korona på norske sykehus i januar (NRK 26/8).

Les også: Stenger vi ned for å beskytte sykehusene eller de uvaksinerte?

Helseminister Høie svarte at dette var lite sannsynlig, og støttet seg på at den økende andelen vaksinerte ville hindre alvorlig sykdom og innleggelser. Men sist fredag var antall korona-innlagte på landsbasis kommet opp i 383, det høyeste til nå under hele pandemien.

Vi kan dessverre begynne å nærme oss FHI-prognosene fra august, selv om de da ikke visste om omikron-varianten og tok bare høyde for Delta-spredningen i sine tall.

Snubler på målstreken

Trass i prognosene vi hadde om ny smitteøkning utover høsten og vinteren, valgte helseminister og byrådsleder å hause opp feststemningen før gjenåpningsdagen 25. september. Helseministeren annonserte at nå skulle det bli «one night stand», og byrådslederen ville ikke være dårligere: «Fy søren, det er over!» «Kjøp hodepinetabletter, først og fremst!» «Massiv klemming klokka 16 i morgen!» (VG 24/9).

Presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, kommenterte byrådslederens oppfordring til å feire gjennom helgen og kjøpe hodepinetabletter slik i en lederartikkel: «Kunne vi ikke tatt det litt roligere, og ikke gått rett fra meteren til klemming og trengsel?» «Vi må ikke snuble på målstreken» og det er «viktig at politikerne formidler også dette budskapet» (Leder 12/10 på nettstedet Den norske Legeforeningen).

Les også: Har de uvaksinerte skylda?

Jeg har ingen problemer med å forstå at mange trengte å feste og slappe av etter lang tid med inngripende tiltak. Utover høsten har byrådet trass økende smittetall fortsatt å gjenta at de har «lave skuldre» og «ikke planer om å innføre nye tiltak» (Aftenposten 27/10).

Så sent som i Dagsavisen 29. november var budskapet: «Gå på julebord og kos deg! Det skal også vi i Oslo kommune gjøre». Selv med 831 nye smittetilfeller i Oslo samme dag, og varsel om at omikron var på vei – var de ennå i festmodus.

Men etter den bakrusen vi har fått i desember tror jeg verken helseminister eller byrådsleder, som begge har gjort mye bra under koronaen, er like fornøyde med sine uttalelser før gjenåpningen 25. september.

For fy søren, det var langt fra over, og våre ledere har på tre måneder gått fra å oppfordre til massiv klemming til å lage nye regler om å begrense antall nærkontakter.

Les også: Firkantet lønnsstøtte skyver mange tusen unødvendig ut i arbeidsledighet rett før jul

Jeg tror ikke det er siste gangen vi vil stå overfor det vanskelige spørsmålet om hvordan vi skal gjenåpne samfunnet, uten at det øker faren for nye smittebølger. Det trengs nok en mer edruelig gjenåpning enn vi hadde i september.

Det er ett av temaene en uavhengig koronakommisjon i Oslo burde gå grundig igjennom. Når det nå kommer rapporter om at pandemien med nye virusmutasjoner kan vare helt til 2024, kan vi få god bruk for lærdommer fra denne høsten.

For liten testkapasitet

Et annet gjentakende spørsmål i Oslo har vært om testkapasiteten er god nok. Helsedirektoratet ba kommunene om å øke den kraftig i april 2020, men i august hadde Oslo ennå ikke gjort det, ifølge NRK 10.6.2021. Isteden svarte byrådet i bystyret at det er «ikke klokt å planlegge for å teste fem prosent av befolkningen per uke» (5/5 2020).

Les også: Det er to uker siden jeg var i nærkontakt med en koronasmittet. Jeg har fortsatt ikke fått en telefon fra smittesporere

Kritikken av testkapasiteten har siden stadig dukket opp. TV 2 meldte 16. desember at «I Oslo må man vente inntil tre dager på å få time». Hvis man ikke vil vente på en bestilt time, kan man dra til en av drop in-stasjonene i byen, men der kan man risikere å vente opptil et par timer». De skriver også at snittet for ventetid på svar etter at man har tatt testen, er «litt over to dager, og noen ganger kan det ta lenger tid».

Det er fare for at disse lange ventetidene kan føre til at en del lar være å teste seg og ser det an. Det gir ikke gode insentiver til å teste seg når man først får testsvar etter fem dager og sykdommen kan være over, eller må stå to timer å fryse i kø utenfor drop in-stasjoner og kanskje bli sykere i det kalde været.

Faren er at det fører til høye mørketall og dårlig oversikt over smitten. Dag til dag-tallene kan være svært usikre. Men all ære og takk til de mange som tross alt tester seg.

Les flere kommentarer fra Jan Bøhler

Det er ingen tvil om at de som jobber på de to faste og de mobile teststasjonene rundt i byen står på og gjør sitt beste. Byrådet har også fortalt at de har økt kapasiteten. Men smitten øker tydeligvis så mye at det ikke har hjulpet nevnelig på ventetidene. Vi leser nå om at kommunen kan få ressurser fra Forsvaret til å hjelpe med testing, og det vil komme godt med.

Alle skjønner at det kan være vanskelig å øke testkapasiteten raskt nok i en stor by som Oslo når smittebølgen svinger fra måned til måned. Men det har vært et gjentakende problem, og det er desto mer grunn til at en uavhengig kommisjon bør undersøke det.

Åpen debatt, ingen knallhard tone

Hvorfor byrådet ikke vil ses i kortene i spørsmål hvor svarene ikke er gitt, og hvor hensikten er den beste, er ikke godt å forstå.

Ingen har noen gang tidligere styrt gjennom en så omfattende pandemi i nyere historie. Da er det umulig å gjøre alt rett, og ingen forventer det. Men det er problematisk om man ikke er åpen for kritikk og diskusjon og at man på den måten hindrer at det kommer frem lærdommer.

I sin bok «Kode rød» og i VG 12. oktober tok Espen Nakstad opp byrådslederens pressekonferanse i september 2020 der han svarte «Det gjør vi ikke!» på en del tiltak Helsedirektoratet lanserte. Nakstad skrev at «en unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak.»

Det viste seg senere at direktoratets tiltak nok var nødvendige, og Nakstad passet også på å rose Oslo kommune for mye annet. Men i VG samme dag kom det likevel et knallhardt svar: «Ap-Raymond slår kraftig tilbake mot Nakstad: Manglende rolleforståelse».

Les mer fra Norsk debatt

I samme stil ble Høyre, da de i slutten av november tok opp behovet for flere tiltak for å møte smitteveksten, som munnbindpåbud istedenfor bare anbefaling, møtt med nye harde ord fra byrådslederen: «Ekstremt uansvarlige» (VG 28/9). Dette bidrar ikke akkurat til den offentlige samtalen. Hva som er riktig å gjøre kan endre seg fra uke til uke, som reglene for munnbind.

Vi trenger mer lydhørhet for kritikk og åpenhet om at vi er inne i fremmed terreng, hvor ingen sitter med fasitsvar. En uavhengig koronakommisjon i Oslo kunne gitt oss et felles grunnlag for en slik åpen lærende debatt. Da kunne vi også fått fram alle de positive erfaringene fra den store innsatsen for vaksinering, strengere tiltak mot importsmitte, skjevfordeling av vaksiner til områder med mest smitte, og så videre.

Æres den som æres bør, og læres det som læres bør. Vi er alle tjent med å gå sammen om å få til gode diskusjoner om lærdommene fra pandemien til nå.