«Det iranske folk skal ikke være forsøkskaniner», hevder Khamenei. Dette til tross for at vaksinene er godkjent av WHO og rulles ut i mange land.

Les saken: Iran forbyr britiske og amerikanske koronavaksiner

Kanskje skyldes Khameneis vaksineskepsis at det øyeblikket frykten for massespredning dempes i landet, vil befolkningen ta til gatene igjen, og opprøret mot presteskapet vil blusse opp på nytt. Amnesty International fordømmer forbudet og mener at den øverste lederen gambler med livet til millioner av iranere.

Muslimske fundamentalister med Khomeini i spissen kom til makten i Iran for 42 år siden. De har siden ruinert landets økonomi og kultur. Iran er det landet i verden som henretter flest per innbygger. FN har fordømt regimet hele 67 ganger, grunnet systematisk bruk av dødsstraff og tortur. Amnesty International rapporterer om forbrytelser mot menneskeheten.

Investering av milliardbeløp i atomvåpenprogram og krigføring i hele regionen, har resultert i fattigdom for 80 prosent av befolkningen i den oljerike staten. Professor Steve Hanke fra Johns Hopkins University mener at inflasjon i Iran heller ligger nærmere 98 prosent, enn de offisielle 30 prosent, som er oppgitt. 96 prosent av befolkningen er misfornøyde med situasjonen, innrømmet parlamentspresident Ghalibaf i april 2017.

Les også: Iran: Haster ikke å få USA tilbake til atomavtalen

Regimet er dessuten involvert i terrorvirksomhet i mange europeiske land. 4. februar faller det dom i saken mot en høytstående iransk diplomat, Asadollah Assadi, som var involvert i et mislykket bombeattentat mot NCRI, den iranske motstandsbevegelsens årsmøte i 2018. Tusener, inkludert høytstående politikere fra hele verden ville blitt drept i Paris, hadde Assadi lykkes med planene sine. Nye opplysninger indikerer at Assadi styrte et nettverk av terror- og spionceller i minst 11 europeiske land.

I disse tider er det mange som spør seg om den nye administrasjonen i USA kan påvirke utviklingen i Iran. Det er verdt å merke seg at majoriteten av kongressrepresentantene i USA fra begge partier, er i favør av «den tredje løsningen» som støttes av hundretalls europeiske parlamentarikere.

Les mer: Blinken vil ha ny atomavtale med Iran

Den tredje løsningen avviser krig mot Iran, i tillegg til handel med landet. Løsningen er å støtte den demokratiske motstandsbevegelsen ved å bidra til endringer i landet gjennom å boikotte regimets undertrykkelsesapparat.

Presteregimet i Iran må avskaffes, uavhengig av hvem som sitter med makten i USA!