Helsepolitiker Erlend Svardal Bøe (H) konstruerer i Nettavisen en motsetning mellom satsing på mer næringsrik mat og mer økologisk mat.

Les saken her: Det er ikke økologisk mat eller ei som er problemet på norske sykehjem

Motsetningen er falsk. Våre naboland klarer nemlig begge deler.

Flaut at Norge ligger etter

Sverige og Danmark satser stort på økologisk fram mot 2030. Begge land har mål om 60 prosent økologisk mat i sine offentlige kjøkken. De kjøper inn (økologisk) i store kvanta i alt fra kommunale sykehjem og skoler til statlige sykehus.

Sverige har også mål om at 30 prosent av landbruksarealet skal være økologisk. I Danmark er målet 20 prosent av arealet og 30 prosent av forbruket. Våre naboer er godt på vei mot å nå sine mål.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er flaut at Norge ligger så langt etter. I 2018 fjernet Høyre-regjeringen til og med målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk, fordi de fikk kritikk av Riksrevisjonen for å gjøre for lite.

Riksrevisor Per-Kristian Foss (H) kom da samtidig med en helt konkret anbefaling om å bruke offentlige innkjøp som virkemiddel for å stimulere økologisk landbruk i Norge. Hadde Høyre-regjeringen valgt å følge oppfordringen kunne Norge, som Danmark, hatt en rekke eldrehjem som utelukkende serverer økologisk mat.

Et viktig element i ernæringsarbeidet

Paradoksalt nok var det nettopp danske erfaringer som inspirerte Erna Solberg til å opprette en tilskuddsordning for mat på sykehjem i 2019. Økologiske råvarer er en del av det danske kvalitetsløftet for bedre måltider i institusjonene. Det burde det vært også i Norge.

For det er fullt mulig. I kommuner som Arendal og Overhalla har økologisk mat i flere år har vært et viktig element i ernæringsarbeidet. Nå kommer også de store organisasjonene etter.

Les også: Slutt å subsidiere skadelig mat

Viken fylkeskommune har satt mål for å skape helsefremmende skoler med matservering som er sunn, bærekraftig og med minst 30 prosent økologisk til alle skoleelevene i stor-fylket. Også flere av helseforetakene bruker økologiske råvarer.

St. Olavs hospital i Trondheim er en viktig pionér som har banet vei og Helse Førde er det første sykehuset i Norge med sertifisering.

Trenger ikke være dyrere

Erfaringene viser at en satsing på økologisk mat er en viktig del av et kvalitetsløft for maten som serveres. Når man kjøper inn etter sesong, planlegger bedre og kaster mindre, trenger det ikke å bli dyrere med økologisk mat, slik Svardal Bøe synes å tro.

I tillegg styrkes trivselen og kompetansen til de kjøkkenansatte når de får anledning til å bruke sine ferdigheter på å lage mat tilpasset brukernes behov, heller enn å varme opp ferdigmat.

Valget om å satse på økologisk mat handler selvsagt ikke om ernæring alene, selv om vi sterkt vil oppfordre Svardal Bøe til å oppdatere seg på forskningen på dette området. Det handler også om et mer miljøvennlig landbruk, med strengere krav til dyrevelferd.

Styrker vilkårene for norske bønder

Økologisk mat i offentlige innkjøp betyr også å styrke vilkårene for norsk bønder, som neppe kan sies å tjene for mye. Mye av den økologiske maten som i dag importeres, kunne vært produsert i Norge. Når det offentlige kjøper mer økologisk styrkes næringskjedene, innkjøpsordningene forbedres, og det blir dermed enklere å produsere, distribuere, selge og spise økologisk mat i Norge.

Matvalget jobber med å veilede offentlige kjøkken til å ta bedre matvalg. Vi inviterer gjerne Svardal Bøe og andre politikere med på besøk hos kjøkken for å se det gode arbeidet som gjøres når ansatte får muligheten til å lage bærekraftige måltider.

Les mer fra Norsk debatt

Vi må satse mer på økologisk mat

Hele EU har mål om 25 prosent økologisk før dette tiåret er omme. 14 organisasjoner har krevd et tilsvarende mål for Norge. Blant dem finner man Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Vi håper vår nye regjering lytter mer til disse, og til de offentlige kjøkken som har gode erfaringer med økologisk mat, enn til Høyres Svardal Bøe.