Slik Tobias Finsnes gjør i et meningsinnlegg i Nettavisen 28.01.

Han peker på noen problemstillinger som allikevel er verdt å kommentere.

Finsnes skriver: «mange av de ansatte i bemanningsbyrå har beskjedne norskkunnskaper - og er kanskje ikke så eplekjekke når det kommer til intervjuer eller fjonge søknader».

I tillegg stiller han noe jeg tolker som et retorisk spørsmål om hva fagbevegelsen vil gjøre for å bidra til en omstilling.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Flere bedrifter sier at de mangler faglært arbeidskraft. Så om Finsnes ikke ønsker å ta det til etterretning fra fagforeninger, så kan han kanskje høre på arbeidsgiverne. Har du et svennebrev, så kommer du langt.

Kan en arbeidstaker dokumentere fem års praktisk erfaring i yrke, kan han/hun melde seg opp til svenne-/fagprøve. Med denne ordningen bør de som er ansatt i bemanningsselskaper ha en fordel da mange allerede har den praktiske erfaringen det stilles krav til.

Dette beskriver problematikken med bemanningsbransjen. Man har masse potensielle fagfolk som ikke har det formelle på plass. Hvorfor har ikke bemanningsbransjen gjort noe med dette?

Som svar på problemstillingen rundt språk og kompetanse har fagforeningene som representerer bygningsmiljøet i Oslo startet opp faglig norskkurs for våre medlemmer. Det er et todelt kurs. De som ikke kan norsk i det hele tatt, og de som har noen norskkunnskaper fra før.

Vi arrangerer også teorikurs i flere fag. Dette er et kurs som skal forberede kandidaten til å gjennomføre en teorieksamen som må bestås før man kan ta svenne-/fagprøve. Som medlem av fagforeningen har man også tilgang til stipend for utdanningen. Dette er - og har vært - et av bidragene våre for å få folk over fra deltidsstillinger og inn i forutsigbare 100 prosent stillinger.

Les mer fra Norsk debatt

I tillegg forplikter bedrifter med tariffavtale seg til å betale for fagutdannelsen. Dette er noe flere opplæringskontor også setter som vilkår når bedrifter tegner en lærlingkontrakt.

En god start på omstillingen hadde vært om bemanningsselskaper hjalp de ansatte frem til et fag-/svennebrev. På den måten kan de sikre en trygg fremtid for sine ansatte videre i arbeidslivet.