Det er på høy tid at regjeringen hører på faglige innspill og øker vaksineringen i Oslo og de verste pandemiområdene av landet.

Årsaken er enkel: Vi får ikke knekk på smittespredningen uten å ta ondet ved roten, og Oslo-området har vært pandemiens episenter i over ett år.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen følger faglige anbefalinger og vurderer å øke vaksinetilgangen til Oslo og de 24 mest smitteutsatte kommunene med 60 prosent. Det har ført til et ramaskrik i flere andre kommuner med høy smitte.

Kritikerne kan har rett i at smitteutbrudd er et bevegelig mål, og at kommuner som er prioritert i èn uke, ikke nødvendigvis er prioritert i neste. Men kritikerne bommer på et vesentlig punkt: Oslo er i en særstilling, og Norge vil ikke klare å bekjempe pandemien uten at det er kontroll i hovedstaden.

Det underlige er ikke at vaksineringen nå blir økt i Oslo, det pussige er at det ikke har skjedd før. Sannsynligvis skyldes det politisk frykt for protester fra distrikts-Norge, men kostnaden er flere dødsfall enn nødvendig. Allerede i april la Folkehelseinstituttet frem modeller som viser at inntil 100 menneskeliv kan reddes med mer vaksine til Oslo-bydeler.

Å øke vaksineringen i de mest smitteutsatte kommunene er bra for å få ned smittespredningen. Det er også derfor man nå vil prioritere aldersgruppen 18-24 år. Forskning tyder på at faren ved å bli smittet er større desto eldre pasienten er. Derfor har man valgt å prioritere risikogruppene først, og tenke nytt når alle over 45 år er vaksinert (det er en stund til).

Embed

Med rundt 700.000 innbyggere er Oslo i en særklasse, og hver av bydelene ville vært høyt på listen over norske kommuner. Bydelen det er mest smitte i, Grünerløkka, har eksempelvis nær 64.000 innbyggere - altså i samme klasse som byer som Ålesund og Tønsberg. Og da snakker vi altså om en bydel.

Statistisk sentralbyrå anslår at det bor godt over en million innbyggere i det man definerer som tettstedet Oslo.

Hvorfor smitten har økt så voldsomt i Grünerløkka bydel er uvisst, men mange har pekt på høy tetthet mellom folk i parker og på de stengte uteserveringen. Det betyr altså at stengningen av restaurantene i mange tilfeller ikke får annen effekt enn at folk setter seg der tett i tett - mens restauranten som eier uteserveringen ikke får lov til å servere og drive smittekontroll.

Poenget er at Oslo-byrådet har pålagt alle kommunens innbyggere strengere tiltak over lengre tid enn noen andre norske kommuner, samtidig som hvert enkelt tiltak er vanskelig å begrunne.

Det eneste som garantert vil virke er å øke vaksineringen i de mest smitteutsatte områdene og gruppene. Hvem det er, og hvor de bor, kan variere noe. Men Grünerløkka representerer noe nytt i Oslo. Som vi ser på statistikken er den såkalte «hipsterbydelen» ikke spesiell når det gjelder innvandring. Tvert imot er den nokså lik gjennomsnittet ellers i byen.

Det er en illusjon å tro at man over tid kan opprettholde smitteverntiltak som oppleves som urettferdige og unyttige, særlig når sommeren nærmer seg med varme kvelder og netter. Det haster å få opp vaksinetempoet!

PS! Hva mener du? Er det riktig å prioritere de mest smitteutsatte områdene? Skriv et debattinnlegg!