Norge er en liten, åpen økonomi, og har i alle år hatt stor gevinst av handel med utlandet. Slik skal det være også i fremtiden, men da må Arbeiderpartiet legge vekk troen på at politikere og byråkrater, fremfor markedet, er best til å peke på vinnere.

Høyre har store ambisjoner for norsk eksport. Vi ønsker at flere industrier eksporterer varer og teknologier som bidrar til vekst og grønn omstilling. Kommer vi i ordentlig i gang med spennende prosjekter innen for eksempel grønn skipsfart og hydrogen, vil vi som nasjon nå langt.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Nei, Ap, eksporten har ikke «falt som en stein»

Lytter man til Arbeiderpartiet og statsminister Støre, får man inntrykk av at eksporten har «falt som en stein», og partiet har lansert et mål om å øke eksporten med 50 prosent innen 2030.

Dykker man ned i tallene, ser man fort at dette ikke er særlig ambisiøst.

Tvert imot; Støres eksportmål er mindre ambisiøst enn Solberg-regjeringens resultater de siste åtte årene.

Fra 2013 til 2021 ser vi en vekst i fastlandseksporten på 48,5 prosent. Det tilsvarer over seks prosent vekst årlig.

Når Støre setter mål om 50 prosents vekst innen 2030, betyr det en årlig vekst på 5,6 prosent – altså lavere enn Solberg-regjeringen.

Hvis Støre virkelig mener at det står så dårlig til med norsk eksport, er det jo forunderlig at hans mål for norsk eksportnæring er svakere enn Solberg-regjeringens resultater.

Ap må gi rom for mer skaperkraft og innovasjon, ikke mer stat

Støre-regjeringen sier de skal utrede «et statlig eierskapsinstrument for å styrke det statlige eierskapet». Jaha. Spør du meg, så spør jeg deg. Hvorfor skal man styrke eierskapet, tenker Arbeiderpartiet at staten er best på å peke ut vinnernæringer som vil gi økt eksport?

Les mer fra Norsk debatt her

Jeg vil advare regjeringen mot en ensidig tro på at staten skal løse ting som bedrifter og markedet fikser smartere, billigere og grønnere. Staten kan stimulere etterspørsel, men bør ikke bruke sine muskler til å utkonkurrere privat skaperkraft eller peke på vinnere. Det gir bare mer rapportering og byråkrati, ikke sterkere eksporttall. Høyre er mer opptatt av å ha gode rammevilkår og støtteordninger for vekstbedrifter med eksportambisjoner. Det er markedet selv, ikke staten, som avgjør hva som er lønnsomt.

Nå håper jeg Støre og Arbeiderpartiet gleder seg over historisk gode eksporttall, og at de tar innover seg det ikke er staten som er svaret på utfordringene næringslivet står overfor.