Grensehandelen er et stort problem på begge sider av grensen.

Ifølge Virke har fraværet av grensehandelen skapt over 8000 nye arbeidsplasser i dagligvarehandelen og i Vinmonopolet i Norge. I tillegg kommer omsetnings- og sysselsettingsveksten i andre bransjer, til sammen over 10 000 arbeidsplasser.

På svensk side av grensen har det vært katastrofale tilstander etter at grensen til Norge ble stengt, og deler av det lokale næringslivet langs grensen har kollapset og arbeidsledigheten skutt i været.

Avhengigheten av grensehandelen er heller ikke bra for Sverige.

Les også: NRK setter egotripp foran hensynet til seere og lyttere

Kan grensehandelen reduseres?

Slik situasjonen er i dag, hvor den svenske Riksdagen tar hensyn til sin grensehandel når de fastsetter avgiftene på alkohol og tobakk, må det en forandring til.

En konkurranse mellom regjeringene om de laveste avgiftene er ikke veien å gå.

Nordisk råd har ofte blitt betraktet som en selskapsklubb med få viktige oppgaver å løse.

For å løse grensehandel-krigene bør Nordisk råd få ansvaret med å fastsette og koordinere avgiftene på alkohol og tobakk slik at disse blir like i alle de nordiske land.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Sosiale og helsemessige hensyn

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd ble dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.

Derfor vil det passe godt å legge ansvaret for alkohol- og tobakksavgiftene til Nordisk råd, som kan ta helsemessige og sosiale hensyn, framfor konkurransemessige, når de skal fastsette størrelsen på disse avgiftene.