Gå til sidens hovedinnhold

Grisetortur må ikke bagatelliseres

Sander er ikke en følelsesløs klump av kjøtt, slik griser altfor ofte blir fremstilt.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg kan fortsatt huske frykten i øynene hans da han fikk et tau festet rundt ansiktet.

Jeg kan fortsatt føle kraften i bena hans da han prøvde å komme seg løs mens den sløve skalpellen skar ut hans mest sensitive kroppsdel.

Jeg kan fortsatt huske skrikene hans som etterhvert gikk over til en slags gråtelyd da han ga opp kampen for å slippe smertene.

Jeg kaller han for Sander fordi vi altfor ofte glemmer at griser er individer. Ved å gi han et navn, vil jeg sende et signal om at han er et følende, bevisst individ som påvirkes av det som skjer med han. Videre er han et offer for grov dyremishandling.

Han er ikke en følelsesløs klump av kjøtt, slik griser altfor ofte blir fremstilt.

Dette er saken: Dyrevernsaktivist handlet i nødrett da hun deltok i mishandling av griser

Veterinær kastrerte 134 grisunger ulovlig

Denne uken kom ankedommen mot den tidligere Bondelagslederen som kastrerte griser uten bedøvelse. En av hendelsene er med i Brennpunkt-dokumetaren «Griseindustriens hemmeligheter».

Borgarting Lagmannsrett valgte å redusere straffen fra 45 dager betinget dom og 20.000 kroner i bot til 24 dager betinget dom og 20.000 kroner i bot. Både Tingretten og Lagmannsrettens dom sender et tydelig signal om at pinepåføring av griser kan bagatelliseres, og dette forsterkes av at de i dommen omtaler det å kastrere griser uten bedøvelse som et mindre alvorlig dyrevelferdsbrudd.

Desto verre blir det når retten har lagt stor vekt på veterinæren til bonden sin forklaring. En veterinær jeg filmet med skjult kamera mens han utførte ulovlig kastrering på 134 grisunger på en annen grisefarm.

Les også: Bacon = dyreplageri

Vektla bondens forklaring: Helt feil

I domsavsigelsene viser retten en manglende kunnskap om smerteevnen til griser, og det ser ut til at de ser vekk fra forskningen som aktor la frem - som viser at kastrering uten bedøvelse er svært smertefullt for grisene. Ikke bare under selve inngrepet, men også i tiden etterpå.

I stedet vektla retten bondens forklaring om grisenes atferd. Jeg klarer ikke å la være å tro at rettens vurderinger bygger på fordommer mot disse dyrene, som ofte blir fremstilt som skitne, annenrangs dyr som tåler overdrevent mye.

Dette er en myte som det er på tide å gå vekk fra.

Griser er renslige, sosiale og aktive dyr som er rangert som et av de mest intelligente dyrene i verden. De er veldig bevisste på sine omgivelser, og sensitive for det som skjer med dem. De har mye av den samme anatomien som oss mennesker, og har et svært velutviklet nervesystem.

Det er ingenting ved grisene som tilsier at det å bli bundet fast, hengt over en bingekant og deretter bli kastrert uten bedøvelse, ikke påfører dem store smerter og frykt.

Presedens for fremtidige saker

Denne saken er prinsipielt viktig fordi den sier noe om hvordan vi som samfunn skal forholde oss til tortur av de mest sårbare blant oss, nemlig dyrene.

Det er også en dom som vil sette presedens for fremtidige saker om aktiv mishandling av dyr. For grisene blir fremtidsutsiktene enda dystrere.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Min gjennomgang av dommer fra perioden 2009-2020 som angår både aktiv og passiv dyremishandling, viser at rettssystemet systematisk idømmer lave straffer i dyremishandlingssaker som angår griser og andre landbruksdyr. Jeg tror ikke at dagens rettsspraksis er i tråd med folks rettsfølelse og holdninger til hvordan dyr skal behandles, og det er et stort behov for å styrke disse dyrenes rettsvern.

Jeg mener det er viktig at mishandlingen av Sander løftes frem i lyset, slik at han kan være en ambassadør for alle de ansiktsløse grisene som lider.

Han er for lengst død, men han er fortsatt et offer for tortur.

Lidelsen han gjennomgikk må ikke bagatelliseres mer.

Kommentarer til denne saken