Med det støtteapparatet av rådgivere og kommunikasjonsmedarbeidere med såpass lang fartstid som deres stab innehar, synes det snodig og svakt at det å nærmest tie situasjonen bort er en bedre løsning enn å heller fortelle folk om den vanskelige situasjonen. Om det så ikke finnes en umiddelbar løsning på et problem, så kommuniser i det minste akkurat det. For de aller fleste så blir det for tynt å høre at vi følger situasjonen nøye. Dette må utdypes og et tidsaspekt i en mulig løsning må framkomme. Strutsen blir liksom ikke borte fordi om hodet er gjemt i sanden.

Les også: Har fått femdoblet strømregningen: – Jeg håper noe skjer snart

Jeg med mange andre stod stolte og rakrygget i valgkampen og framsnakket alle de gode intensjonene om smådriftsfordeler, nasjonalt eierskap, arbeidsplasser lokalt, distriktenes bedrede forutsetninger og så videre.

Det er flott at vi har fått gjennomslag for ferjepolitikken, brillestøtten og andre viktige saker som angår mange mennesker. Men jeg vet at det begynner å tære skikkelig på tålmodigheten til alle de som er uten ferjebehov.

At vi som er distrikts-forkjempere skal, under en Ap/Sp basert regjering, betale rekordhøye drivstoffpriser, er nok noe de fleste av oss som bidro til denne koalisjonen, mildt sagt overrasket over. Om man bor innenfor Ring 3 og har tilgang på kollektivtransport som passerer hvert 5. minutt, til en billettpris som aldri har vært lavere, er det nok ikke like lett å se det store problemet. Men når man ikke har en reell mulighet for å benytte seg av kollektivtransport, og når kostnaden for å komme seg til og fra jobb, for noen nå spiser opp bortimot 25% av månedslønna, så leter nok de hardest rammede etter en annen stemmeseddel allerede ved kommunevalget i 2023, selv om det ikke nødvendigvis gjør situasjonen spesielt bedre.

Om de da fortsatt har en jobb å kjøre til, er også i disse tider høyst uforutsigbart. For de fleste små og mellomstore bedrifter, som i påtvunget og frivillig dugnadsånd, gravde langt nedi likviditetssekken for å holde hodet over vannet i pandemien, nå blir så hardt rammet av de skyhøye strømprisene, at hvis det ikke blir kastet ut noen livbøyer, i form av kompensasjonsordninger for næringslivet, nokså umiddelbart, så synker hele flåten! Da hjelper det ikke å stå igjen på brygga med livbøyen i hånden og fortelle til bakeriet, restauranten, den lokale dagligvaren, transportbedriften og flere med, at dere fulgte situasjonen nøye!!

Det er for mange, inkludert meg, ikke opplagt at kjøpekraften til gjennomsnittsnordmannen må ytterligere ned – i form av økt rente – etter de betydelige innhugg i de private budsjetter der angår mat, drivstoff og strøm er iberegnet. En strømstøtteordning til bedriftene ville sågar begrenset den galopperende prisveksten og stagget inflasjonen og med det redusere behovet for renteoppgang. En reduksjon i de rekordstore avgifter staten innhenter på strøm og drivstoff ville også dempet den generelle prisveksten og dertil behovet for rekordhøye krav ved neste lønnsoppgjør. Det var nok flere med meg som fulgte spent med på Debatten på NRK når dette skulle få din forklaring Trygve, men jeg tror nok dessverre at det var flere som meg som ikke ble spesielt mye klokere av den seansen.

Så er det ikke slik at jeg, eller andre som meg har alle svarene på hvordan dette skal løses, for som lokalpolitiker i grønn uniform, har vi mer enn nok med å finne gode løsninger for vår egen kommune i disse tider, da kostnadene til en gjennomsnittskommune har økt vesentlig mer enn de foreløpig økte bevilgningene gjennom rammeoverføringene.

Les også: Pengesmellene nordmenn frykter: – Det er veldig høye tall

Dere derimot, har vunnet en tillit og et ansvar som øverste instans for å sikre trygghet og forutsigbarhet for nasjonens vel og ve, så vel som å skape gode levevilkår for landets innbyggere. Nå kan det se ut som at det å være best i «klassen» når EU-toppene møtes, har høyere status enn å sikre eget flagg de beste resultater. Jeg tror de fleste er innforstått med at vi alle kommer langt med en solidarisk tanke overfor våre naboland. Men jeg er ganske sikker på at de bedriftene som nå betaler 4 kr pr/KW/h tenker at DET er greit, så lenge det bidrar til at resten av Europa får tilgang på norsk, ren vannkraft.

Man kan alltids spekulere på om situasjonen hadde vært annerledes om dagens regjering hadde hatt en annen nyanse av farger. Men det betyr egentlig veldig lite, da det til enhver tid er sittende fargekombinasjon som har ansvaret. Så nå er det på høy tid å avslutte sommerferien, røske hodet ut av sanden, løsne livbøyene, brette opp armene og sette kommunikasjon og handlingskraft på vegne av norske interesser på agendaen. Og hvis det er Jonas som setter begrensninger for videre oppfølging av våre valgløfter og eller kreative løsninger, så er det kanskje på tide å revurdere fargekombinasjonen, dersom medlemstallene og stemmesedlene i framtiden skal opprettholdes.