Tormod Heier er både oberstløytnant og professor. I den ene stillingen skal han forsvare landet på instruks fra kongen (regjeringen), i den andre stillingen skal han bedrive forskning og formidling på fritt akademisk grunnlag.

Ganske forskjellige oppgaver, med andre ord.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Bilder som det over (fra Dagsnytt 18, 16. februar i år) blir selvfølgelig begjærlig grepet og brukt av russiske myndigheter. I propagandakanalen Russia Today opptrådte Heier (heldigvis i sivil) i debatt i fjor, der han som vanlig argumenterte bedre for Russlands interesser enn for våre.

Debatten kan sees på Youtube her.

Er det ingen grenser for hva forsvarsansatte kan foreta seg? Nei, faktisk ikke, så lenge de har en stilling som forsker.

Ingen nøytral faktaformidler

Heier er ansatt på Forsvarets høgskole. Han har i en årrekke vært den mest brukte militære ekspertkommentatoren i NRK. Ikke så rart, venstresiden elsker ham jo, og venstresiden er i flertall blant journalister. Heier har i alle år inntatt en kritisk holdning til Nato, og til amerikansk utenrikspolitikk. Så kritisk at uniformsbruken hans i beste fall er forvirrende.

Heier har nemlig ikke tatt rollen som nøytral faktaformidler, men som en meningsbærer. Og nettopp derfor fikk Tormod Heier Norsk PENs store Ossietzkypris i 2017 for sitt «bidrag til en offentlig og kritisk debatt om forsvars- og utenrikspolitikk».

Les også: Krigen i Ukraina gjør naturgass viktigere enn noen gang

En annen på Forsvarets høgskole, Palle Ydstebø (også han i full uniform) er en ren faktaformidler. Også på Forsvarets høgskole inntar de ansatte ulike roller når de er i mediene.

Julie Wilhelmsen, som den andre av NRK sine mest brukte eksperter om Ukraina og Russland denne vinteren, tok også smertelig feil. Hun trodde heller ikke Russland ville invadere Ukraina. Men ingen har jo vært i tvil om hva jobben til Wilhelmsen er. Hun er forsker, uten militær autoritet.

Men Tormod Heier i full uniform, hvem var han i ukene og dagene før Russland angrep Ukraina? Han var en mann som unnskyldte Russland og kritiserte Nato, iført uniformen som viste at jobben hans var å forsvare Norge mot – nettopp – Russland.

Ikke særlig beroligende, synes nå jeg.

Utydelige roller

Forsvarets høgskole, der Heier jobber, er underlagt universitets- og høyskoleloven. Der understrekes den akademiske friheten som en nødvendig forutsetning for at de ansatte skal klare å gjøre jobben sin.

Som forsker har Heier både en rett og en plikt til å formidle faget sitt. Han kan altså ikke kritiseres for å stille opp og si hva han faktisk tror og mener. Men han kan og bør kritiseres for ikke å ta av seg uniformen på tv.

Nettavisen Kom24 spurte forsvarssjefens kommunikasjonssjef om hvorvidt de ansatte ved Forsvarets høgskole representerer forsvaret når de uttaler seg i uniform. Det gjorde de absolutt ikke, forklarte kommunikasjonsjefen, de kan kommunisere fritt fra et akademisk ståsted.

Journalisten i Kom24 kommer med et betimelig oppfølgingsspørsmål: «Er ikke det forvirrende for seerne?» Neida, mente kommunikasjonssjefen, for forskerne «er alltid flinke til å si at de er forskere og tydeliggjøre sin rolle».

Les flere kommentarer fra Elin Ørjasæter

Kommunikasjonssjef Eystein Kvarving tar fullstendig feil. Hvorfor i all verden tror han at Dagsrevyens publikum intuitivt forstår den kompliserte dobbeltrollen de ansatte har på Forsvarets høgskole? Det de ser er en oberstløytnant med fulle pontifikalier anklage Nato for å spre frykt, slik Heier gjorde i Dagsnytt 18, 16. februar 2022.

Her debatterte Heier med to andre forskere, som begge var kritiske til Russland og mer åpne for at invasjonen faktisk kunne komme. Disse to hadde rett, Heier tok feil. Men det var han som fikk gratispoengene i personlig og faglig autoritet, ved å se ut som om han representerte forsvaret. Seerne satt igjen med inntrykket at det er denne naive fredsduen som utgjør vårt forsvar mot Russland.

Ønsker virkelig forsvaret at dette skal være etterlatt inntrykk av forsvaret hos folk flest?

Forsvaret bør snarest legge om sin uniformspolitikk

NRK har nå snudd på flisa, og ringer oftere til Palle Ydstebø og Geir Hågen Karlsen. Den første er en utpreget faktaformidler, den andre er noe mer meningsbærer, men mer som en hauk, altså på motsatt politisk side av Heier. Akkurat nå er det haukenes tid i TV-ruta, fordi russerne jo faktisk invaderte Ukraina.

Les mer fra Norsk debatt

Forsvaret bør snarest legge om sin uniformspolitikk. En som uttaler seg «fra et akademisk ståsted», for å sitere kommunikasjonssjef Kvarving, bør skrelle av seg uniformen når han skal i studio. Dersom forsvaret lager en regel om dette som gjelder alle ansatte på Forsvarets høgskole, vil det trolig være en helt lovlig regel, som ikke bryter med universitets- og høyskolelovens vern om akademisk frihet.

Vi må kunne se forskjell på de som uttaler seg på vegne av forsvaret, og på forskere som uttaler seg som frie akademikere. For neste gang kan det være alvor også for oss.

Du skal jo ikke lenger enn til den svenske skjærgården for å huske at ting kan skje når du minst venter det. Russerne er eksperter på desinformasjon, og på å fiske i rørt vann.

Den dagen en russisk ubåt dukker opp i Altafjorden bør vi slippe å se Heier kommentere i full uniform på Dagsrevyen.