Velkommen til barnehagen Norge, der onkel Støre detaljstyrer fra Oslo hva alle barna i Norge får lov til. Støre og regjeringen vurderer å forby fremtidens nordmenn å kjøpe tobakk og smakstilsatt snus – livet ut.

Jeg mener regjeringen burde sitte i skammekroken – livet ut.

Les også: Regjeringen vurderer livsvarig tobakksforbud for fremtidige generasjoner

Det er få ting som kjennetegner våren som kvitrende fugler, solen som titter frem og nye forbud fra Arbeiderpartiet. I et desperat forsøk på å være i førersetet av folkehelsearbeidet, har regjeringen evnet å kjøre på motsatt side av veien i sjette gir.

Finansierer kriminelle

Regjeringen tvinger fremtidige forbrukere til en usikker vei med smuglere i et smakløst forsøk på å bedre folkehelsen.

Smakstilsatt snus, og tobakk forsvinner ikke fra markedet. Ettersom smuglernettverket allerede er etablert, vil et slikt forslag garantert føre til økt smugling mellom grensene og med det finansiere kriminelle nettverk.

Dessuten kan forbudet føre til at ressurser brukes på å håndheve forbudet, på bekostning av andre viktige samfunnsproblemer.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kan ikke forby alt vi ikke liker

Dersom formålet er å bedre folkehelsen, er det andre tiltak som bør ligge foran i rekkefølgen. Hvorfor ønsker ikke regjeringen å regulere det rusmiddelet som er klart farligst for befolkningen, nemlig alkohol? Alkohol står for klart større samfunnsproblemer enn røyk og snus.

Det er mye man ikke vil befolkningen skal gjøre, men vi kan ikke forby alt vi ikke liker av den grunn.

Med dette tiltaket inviterer regjeringen til et prinsipielt sirkus hvor de håndplukker hva befolkningen må kutte ut fra livene sine.

I stedet for å falle for fristelsen å forby, bør man heller fortsette å satse på tiltak som informasjonskampanjer, styrking av hjelpetilbudet, og regulering av tobakksindustrien for å redusere forbruket av tobakk.

Ved å ta slike skritt, kan vi gradvis redusere avhengigheten av tobakk og oppmuntre til sunnere valg.

Vi får håpe at regjeringen ikke forbyr innspill også.