Løpet er kjørt for den første uken etter påske, men så varsler helsemyndighetene at de vil revurdere de knallharde tiltakene. Et lyspunkt er nyheten om at Folkehelseinstituttet vurderer lettelser for alle som har fått vaksinen.

Det er en god nyhet - ikke bare for de 616.000 som er vaksinerte, men også for butikker, kjøpesentre og restauranter som kanskje kan åpne spesielt for denne kundegruppen.

En ny studie bekrefter det mange har antatt. Pfizer- og Moderna-vaksinene er 90 prosent sikker mot ny smitte. – Dette er veldig positivt. Siden de vaksinerte i liten grad blir smittet, kan de heller ikke smitte andre. Vi kan altså fjerne de vaksinerte fra den delen av befolkningen som bidrar til epidemien, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NRK.

Embed

Aavitsland opplyser at Folkehelseinstituttet nå arbeider med råd om lettelser for vaksinerte. Det er på høy tid å omgjøre slike råd til reelle tiltak. Er du vaksinert, blir du ikke syk. Og det er liten grunn til å frykte at du smitter andre.

I så fall er det underlig om ikke vaksinerte kan omgås andre vaksinerte, gå ut, handle og reise - altså en gradvis gjenåpning av samfunnet. I tillegg til at det er bra for den enkelte og for økonomien vår, så er det også en ekstra motivasjon for å la seg vaksinere.

Flest vaksine-vegrere i bydeler med mest koronasmitte

Mens folk flest står i kø for å få koronavaksine, finnes et unntak: En av fem eldre i bydeler i Grorudddalen takker nei.

De siste dagene har det vært opprør mot eldre som har sagt nei til vaksinetime for angivelig å dra på påskeferie. Nå viser det seg at dette først og fremst er en fordomsfull myte.

Derimot er det andre urovekkende tendenser. I bydel Alna, som er en av bydelene i Groruddalen, er det fortsatt rundt 20 prosent av dem over 75 som ikke har tatt vaksinen. Dette er en bydel med 50.000 innbyggere - altså på størrelse med Moss, Tønsberg og Ålesund.

- Av disse har vi registrert at cirka halvparten har takket nei til tilbudet om vaksine, sier prosjektansvarlig for vaksinering i Alna, Hanne Løkling, til Aftenposten.

Avisen har tatt en ringerunde til alle bydelene, og hovedinntrykket er at påskeferie ikke er noen stor grunn for å nekte vaksine: - Vi har ikke opplevd en stor utfordring med at personer takker nei på grunn av påskeferie hittil, men noen har vi kommet over, sier Løkling.

Pandemien har snudd, bekrefter tegn fra før påske

Det mest oppmuntrende er at det kommer stadig tydeligere signaler pål at pandemien har snudd og at smittetallene er på vei ned.

I uke 12 er det registrert snaut 4.800 smittetilfeller over hele landet, mot 6.600 uken før. Det er en nedgang på over 25 prosent fra uken før.

Embed

Det er i tråd med de første tegnene som kom allerede før påske.

Anslagene for det såkalte R-tallet var et fall fra 1,4 til 1,3, men en av modellene til Folkehelseinstituttet som tar høyde for at den britiske mutanten har høyere andel innleggelser, viste at R-tallet kunne være så lavt som 0,93.

I Oslo er smitten på vei ned i de fleste bydelene. Totalt er smitten 15 prosent lavere enn uken før, ifølge de siste smittetallene fra kommunen.

Men det er en hake i optimismen: Smitten har økt etter tidligere ferier. Håpet denne gang er at det neppe vil skje like sterkt fra utlandet med de nye, knallharde koronakarantene-kravene.

AstraZeneca til alle over 65 år

Vi kan håpe på tre gode nyheter rett over påske:

  • Smitten fortsetter å gå nedover i hele landet.
  • Lettelser for de vaksinerte kan åpne deler av økonomien
  • Folkehelseinstituttet åpner for AstraZeneca-vaksinen

Etter planen skal Norge bruke 1,2 millioner AstraZeneca-vaksiner før sommeren. Det betyr 600.000 fullvaksinerte personer. Foreløpig er vaksinen satt på vent etter tre dødsfall og ett eller to andre svært alvorlige tilfeller av antatte bivirkninger.

I et ferskt notat fra Folkehelseinstituttet går det frem at vaksinen etter alt å dømme er fornuftig å bruke for befolkningen over 65 år, siden den ørlille risikoen ved å ta vaksinene er mye mindre enn den større risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19.

En utfordring Folkehelseinstituttet nevner er at det er skapt en frykt for denne vaksinen, og det hjelper ikke med stadig presseoppslag om bivirkninger - oppslag som ikke holder opp alternativene med alvorlig sykdom og mulig død av covid-19.

En ny rapport fra Tyskland viser at det har vært 9 dødsfall blant 2,7 millioner vaksinerte. Også i Tyskland er dødsfallene nesten utelukkende kvinner under 55 år.

Statistisk er det en av 64.000 vaksinerte kvinner som dør, mens det bare er en av 432.000 menn som har dødd av mulige bivirkninger. Sannsynligheten er altså svært lav selv blant kvinner i den aldersmessige risikogruppen, og forsvinnende liten blant menn, viser tall som er rapportert i Der Spiegel.

I tillegg er det lovende behandlingsmetoder blant de ytterst få som blir rammet, så lenge de får hjelp tidlig i sykdomsforløpet. Alt dette tyder på at AstraZeneca kan gis til pasienter over 65 år, fordi denne gruppen er klart mest utsatt for alvorlig sykdom av covid-19.

Beslutningen om dette blir ikke tatt før etter påske, men i år er det spesiell grunn både for kristne og ikke-kristne å ha tro på salmeteksten: Påskemorgen slukker sorgen!

Påskemorgen slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;

den har oss givet lyset og livet,

lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid

God påske!