Søndag meldte lokalavisen Budstikka at den store kommunen måtte avlyse koronavaksinering i påsken fordi mange av pasientene heller ville på hytta.

Utgangspunktet var et sitat fra kommunens vaksinekoordinator Tonje Vågarøy til lokalavisen Budstikka: - Mange ga uttrykk for at de ville holde påsken hellig og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta.

Meldingen utløste et skred av reaksjoner på sosiale medier, der folk var i harnisk over at de egoistiske bærumsfolkene angivelig prioriterte hytte foran vaksine.

Utfallet ble at 1.075 planlagte vaksineringer i påskeuken ble utsatt, og kommentarfelt tok fyr landet over. Også på kommunens egen Facebook-side kom det ukvemsord som «blærumsfolk» og karakteristikker som usolidarisk, selvsentrert og pinlig.

Bærums ulykke var at kommunens utsettelse ble presentert i samme innslag i NRK Dagsrevyen som en nyhet fra en bydel i Oslo, der det ble påstått at omtrent halvparten av de innkalte prioriterte påskeferie fremfor å møte til vaksine.

Da også Budstikka siterte den kommunale vaksinekoordinatoren tok det fyr.

Det er bare ett problem: Bærum kommune utsatte ikke vaksineringen fordi «halve» Bærum heller ville på hytta.

Faktagrunnlaget var at 25 personer - tjuefem - hadde kontaktet kommunen på forhånd og spurt om det var mulig å flytte sprøytestikket fra Skjærtorsdag (!) og Langfredag (!!) til en dag rett over påske - noe som knapt er et stort problem i en kommune som har kapasitet til å sette 40.000 vaksiner i uken.

Budstikka-redaktøren (som jeg kjenner som en dyktig redaktør i en av landets beste lokalaviser) står på at de har sitert kommunen korrekt, men tar noe skylddeling på at avisens journalist burde spurt om hvor mange det var som faktisk hadde ønsket å flytte vaksineringen.

Embed

Ønsket kom nok som en nyttig avledningsmanøver for kommunen, som dermed fikk et påskudd fra å flytte vaksineringen fra de to helligdagene. Det skal nevnes at flyttingen også ble motivert av at Folkehelseinstituttet forlenget perioden mellom dose 1 og dose 2 i disse dagene.

Siden tregheten i vaksinering utelukkende går på tilgangen til vaksine og ikke sprøytestikkene, så er det litt uforståelig at Bærum kommune i det hele tatt ville bruke helsepersonell på helligdagsskjerming til å sette vaksine - og også at de insisterte på å kalle inn de eldre disse dagene.

Nok om det.

Nå blir det vaksinering noen dager senere og ingen har lidd stor overlast, med et mulig unntak for de 1050 andre som har fått påsken forstyrret av å planlegge for en vaksinering det ikke ble noe av.

Men det er i så fall kommunens skyld, og ikke de 25 som ba pent om å få flyttet timen. I disse dager er det uansett relativt fornem nød, selv om man kan bli irriterte.

Det er interessant å se hvordan en slik nyhet sprer seg på sosiale medier, og hvor høy temperatur som dannes ut fra et relativt spinkelt utgangspunkt. Det forteller noe om hvor desperat mange ønsker seg vaksinering og et normalt liv.

Foreløpig har ingen gjort det tilsvarende gravearbeidet på Oslo vest og funnet ut hvor mange det reelt er som har latt vaksine være vaksine for å dra på fjellet. De er i så fall en sprek gjeng, siden det er snakk om folk langt opp i 80-årene.

Men en moral må det være i denne historien: Får du time til vaksine, så må du enten si ja, eller stille bakerst i køen hvis du ikke har en usedvanlig god grunn for å be om utsettelse. Det gjelder også hvis Folkehelseinstituttet over påske konkluderer med at AstraZeneca er en trygg nok vaksine for alle over 65 år.

Med den knappheten som finnes på dette livsviktige godet, er det ikke rom for primadonnaer. Det er frivillig å ta vaksine, men det er ikke frivillig å velge tid og sted hvis det skaper problemer eller kan føre til at vaksinedoser blir ubrukelige.

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å vaksinere på Skjærtorsdag og Langfredag, eller er det greit nok at jobben utsettes til vanlige hverdager hvis det ikke forsinker vaksineringen? Skriv et debattinnlegg!