For fem år på rad påpekes det at islamistisk terror utgjør en betydelig trussel mot Norge og norske interesser. I forrige tiår valgte en rekke norske muslimer å reise til Syria og slutte seg til den islamske stat (IS). Flere av disse hadde hatt kontakt med Islam Net før sine reiser nedover til det de anså som det forjettede land.

Islam Net er ingen militant aktør. De fremsnakker gjerne dialog, men er som oftest på kant med samfunnet og fremmer et blikk på Norge som i realiteten forsterker utenforskap. Dette har vi sett flere eksempler på.

Dette er saken: Kraftige reaksjoner etter Islam Nets kjøp av Oslo-eiendom til 60 mill: – Dette må stoppes

En rekke europeiske land har hatt fokus på salfistiske bevegelser som et problem for demokrati og toleranse.

Flere EU-regjeringer har fokusert på salafisme som et problem for den sekulære demokratiske ordenen innen unionen.

Den nederlandske kontraterror-kordineringsenheten (NCTb - nå NCTV) og den nederlandske etterretningstjenesten AIVD har publisert omfattende rapporter om salafisme. Disse rapportene viser også at Salafi-aktiviteter kan bidra til å avvise demokrati, aktivt fremme intoleranse, diskriminering og hatmeldinger mot andre minoritetsgrupper (som jøder og sjia-muslimer) - og fremme isolasjonistiske tendenser - inkludert etablering av enklaver der ikke-salafisk oppførsel er motarbeidet kraftig.

Salafi-organisasjoner i Nederland fokuserer særlig på ungdommer, kvinner og forskjellige etniske grupper.

Flere tyske etater understreker at puritansk og politisk/aktivistisk salafisme kan utgjøre en forløperstat til Salafi-jihadisme.

Les også: Islam Net: - Vi er ikke så farlige som enkelte skal ha det til

Ifølge en analyse av Salafi-biografier av de som ble radikalisert inn i ideologien, blir de fleste med på puritanske og politiske/aktivistiske former for salafisme først - i stedet for å gå direkte til Salafi-jihadisme. Bundesamt für Verfassungschutz (BfV) understreker at det er en flytende skala mellom de forskjellige former for salafisme, og at det er mulig å flyte mellom forskjellige retninger.

BfV har også advart om at salafister har fokusert på flyktninger som et mål for rekruttering.

En svensk rapport om salafisme og salafi-jihadisme i Sverige, utarbeidet av den svenske sivile beredskapsmyndigheten (MSB), fremhevet viktigheten av å forstå Salafi-miljøet som et forseggjort og dynamisk økosystem med forskjellige roller, ledelse og funksjoner lokalt.

Disse økosystemene er avhengig av karismatisk ledelse av spesifikke imamer, omkringliggende nivåer av organisasjon og transnasjonale koblinger. Studien viste også at det eksisterer transnasjonale daw’ah-organisasjoner som rekrutterer enkeltpersoner til mer militante nettverk.

Her kan du lese flere innlegg av Mahmoud Farahmand.

Salafistenes såkalt anti-koloniale retorikk bidrar til å styrke selvtilliten hos en del unge muslimer, og skaper en større tilhørighet innad i gruppen - samtidig som den forsterker. I disse sammenhengene beskrives den vestlig verden ofte generalisert - og beskrevet som representert av jøder og kristne, kapitalisme og umoral, og tillegges ofte motiver om å ødelegge islam.

Islam Nets aktiviteter passer det overnevnte meget godt. Allerede i 2010 var Islam Net aktivt ute med å rekruttere nye medlemmer. Flere unge mennesker valgte å slutte seg til organisasjonen. Samme år, i 2010, avholdt Islam Net den såkalte fredskonferansen. Flere kontroversielle predikanter ble invitert. Det som skapte mest debatt dette året var en uttalelse fra den kinesiske predikanten Hussain Yee som forsvarte vold mot kvinner.

Les også: Raymond Johansen hardt ut mot Islam Nets eiendomskjøp: – Opprører meg

Han uttalte at så lenge volden ble gjennomført av kjærlighet og ikke sinne, så var det greit. Resten av hans uttalelser om denne saken virket å være inspirert av datidens populærkultur for voksene.

På Islam Nets YouTube-kanal finner man rekke interessante videoer, blant annet en video fra 2019 problematiserer Islam Net at muslimske ungdommer integrerer seg i det norske samfunnet og «forlater» det islamske levesettet. Islam Nets løsning er selvfølgelig at det skal doneres mer penger til Islam Net. Pengene skal anvendes til å bygge et senter, en moske og en ungdomsklubb for å redde muslimsk ungdom fra undergang. Videre ønsker de å gi råd til foreldre på hvordan de skal oppdra barna sine i tråd med islamske lære slik at disse barna ikke faller fra. Deltakelse i fritidsaktiviteter anses som skadelig, ungdomsklubber nevnes spesifikt. Det kan neste virke som Islam Net ønsker å bekjempe integrering, og heller fremme salafismen.

Les også: Hello, Islam Net - ungdommen er servert

Retorikken som fremmes i videoen har vi hørt fra en rekke sentrale aktører i norsk offentlighet i de siste 10 årene. Muslimsk ungdom sliter med identiteten, de finner seg ikke til rette og dermed må vi muslimske organisasjoner spillerom og gjør dem til en del av arbeide mot ekstremisme. Det de færreste ser ut til å ha reflektert over er hvorvidt disse organisasjonene som på overflaten forkynner samhold i realiteten ønsker en tilnærming der muslimske ungdommer til å holde på sin opprinnelige kulturelle identitet.

Selv om Islam Net ikke oppfordrer til direkte voldshandlinger er det liten tvil om at organisasjoner som Islam Net bidrar til å skape utenforskap og til tider radikalisere enkeltindivider. Dette er ikke noe vi kan la gå upåaktet hen. Et annet sentralt spørsmål er hvordan Islam Net har klart å skaffe til veie 60 millioner kroner til dette senteret. Men dette må andre statlige entiteter vurdere.