Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 går avgiftene opp og veibudsjettet ned.

Mens Trygve Slagsvold Vedum for litt over ett år siden gikk hardt ut mot drivstoffpriser på 17 kroner literen, løfter han ikke en finger for å komme bilistene til unnsetning når han har fått regjeringsmakt.

Har Senterpartiet abdisert som distriktenes parti?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Svikter bilistene

80 prosent av all persontransport i Norge foregår med bil og 83 prosent av alle personbiler i Norge er bensin- og dieseldrevne biler. En stor andel av befolkningen har ikke noe reelt alternativ til bilen. Likevel gjør regjeringen et historisk grep og reduserer veibudsjettet for 2022 og øker kjøpsavgiften for samtlige biler.

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) har gjennom flere år tatt opp behovet for å sikre forutsigbare og rettferdige bilavgifter tilpasset dagens bilpark, som gradvis blir grønnere.

Derfor har vi arrangert debatter om dette på Arendalsuka to år på rad og utfordret de etablerte partiene på hva de vil gjøre med bilavgiftene i fremtiden. Dette har vi gjort for å unngå uforutsette avgifts-hopp av den typen vi har fått i dette statsbudsjettet.

Les også: Krisemålingene til Senterpartiet handler om noe mer

Senterpartiet og Arbeiderpartiet vant regjeringsmakt ved å gjøre seg til talspersoner for vanlige folk i hele landet, og i valgkampen i fjor var Trygve Slagsvold Vedum fortjenestefullt nok tydelig på at drivstoffprisene var for høye og at avgiftene måtte ned.

Tidlig i vår gikk statssekretæren i Vedums finansdepartement, Erlend Trygve Grimstad ut og sa at dersom de høye drivstoffprisene vedvarte, kunne ikke regjeringen «stå og se på», og lovte konkrete og målrettede grep.

Med bakgrunn i dette er det opprørende å lese statsbudsjettet de nå har lagt frem. Det gjøres ingenting av betydning for drivstoffutgiftene til vanlige folk, samtidig økes kjøpsavgiftene på samtlige biler.

Et slag i ansiktet

I et politisk landskap hvor det til tider kan være utfordrende å få forståelse for hvor avhengig vanlige folk er av bilen, har Senterpartiet vært et friskt pust i senere år. De har, med Slagsvold Vedum i spissen, påpekt hvor viktig bilen og veiene er for folks mobilitet, med et særlig blikk på bilister i distrikts-Norge.

Les mer fra Norsk debatt

Fasit er kutt i veiinvesteringer, fortsatt skyhøye drivstoffpriser og økninger i kjøpsavgiftene. Vanlige familiebiler får et hopp i kjøpsavgiften på kr 15.000 -100.000, i tillegg blir det dyrere å bruke bilen. Dette må også sees i sammenheng med høyere strømpriser, høyere matvarepriser og høyere renter. Det blir kritisk for mange når alle de store utgiftspostene øker samtidig.

Vedum var, i opposisjon, dyktig til å sette distriktenes og bilistenes sak på dagsorden. Dette budsjettet er imidlertid et slag i ansiktet på norske bilister i by og land.